We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Landelijk mediatornetwerk

Gratis intake mét goed advies

KIES-coaches voor de kinderen

Scheiden met kinderen

Als jij en je partner uit elkaar gaan en jullie kinderen hebben, verandert er ook veel voor hen. Of ze nu klein zijn of al ouder, je wil het altijd zo goed mogelijk voor ze regelen. Met de juiste begeleiding zorgen jullie ervoor dat ook hun wensen worden meegenomen in de scheiding en jullie tot de beste mogelijke nieuwe situatie komen voor iedereen. Een scheidingsmediator kan jullie hier goed bij helpen.

 

In ge­sprek met je kin­de­ren

Als je gaat scheiden is het belangrijk dat je het vertelt aan je kinderen, het liefst samen. Zorg ook voor goede begeleiding vóór, tijdens en na de scheiding.

Zo voorkom je bijvoorbeeld dat ze slechter gaan presteren op school of gedragsproblemen krijgen.

Af­spra­ken over om­gangs­re­ge­ling

Na de scheiding blijven jij en je partner samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Dat vraagt om duurzame afspraken over de taakverdeling en de omgangsregeling. Het vormgeven van deze afspraken is een lastige klus, zeker als de emoties hoog oplopen. Doe dit daarom altijd met hulp van onze mediators.

Zijn jullie kinderen minderjarig? Dan is het verplicht deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

 • Ouderschapsplan
 • Alimentatie
 • Hulpprogramma KIES
 • Veelgestelde vragen
Wel­ke af­spra­ken leg­gen jul­lie vast?

In een ouderschapsplan leggen jullie bijvoorbeeld vast bij wie de kinderen gaan wonen en hoe jullie de opvoeding betalen. Jullie kunnen het plan zo uitgebreid mogelijk maken als jullie zelf willen.

Houd er rekening mee dat een aantal onderdelen verplicht is:

 • Een verdeling van alle zorg- en opvoedingstaken, inclusief omgangsregeling; wie ziet de kinderen op welke dagen?
 • Afspraken over de manier waarop je elkaar informeert over de kinderen.
 • De hoogte en periode van de alimentatie die jij of je partner gaat betalen voor de opvoeding van de kinderen. Meestal wordt de alimentatie betaald tot de kinderen zelf een inkomen hebben, dus vaak telt ook de studieperiode mee.
 • Afspraken over wie bijzondere kosten betaald, zoals bijvoorbeeld kampeerweekenden van de sportclub.
Een scheidingsmediator kan jullie hierbij helpen. Lees hier meer over scheidingsmediation bij Flexx van DAS of vind direct een mediator de bij je past.
Waar je ook aan kunt den­ken

Naast de verplichte onderdelen is het slim om extra afspraken vast te leggen over onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Denk aan:

 • Afspraken over schoolkeuze, medische behandeling, spaarrekeningen en lichaamsversieringen.
 • Regels, bijvoorbeeld over bedtijden en straf geven.
 • Contact met familie, zoals opa’s, oma’s, ooms en tantes.
 • Binnen een straal van hoeveel kilometer van de andere ouder je mag verhuizen.
Kin­de­ren bo­ven de 18?

Als jullie kinderen ouder dan 18 zijn, zijn jullie niet meer verplicht om een ouderschapsplan te maken. Bij kinderen tot en met 25 jaar moeten er nog wel afspraken gemaakt worden over bepaalde kosten. Zoals bijvoorbeeld studiekosten en levensonderhoud. Met levensonderhoud worden de kosten van de verzorging en opvoeding bedoeld.

Scheiden met meerderjarige kinderen betekent niet dat de kinderen geen begeleiding nodig hebben tijdens de scheiding. Ook voor hen is het absoluut belangrijk om meegenomen te worden in de afspraken die jullie maken. Blijf met ze in gesprek en ondersteun ze in het omgaan met alle veranderingen.

Ouderschapsplan opstellen

Ouderschapsplan nodig? Stel het samen met een Flexx-mediator op. In één sessie zet de mediator samen met jullie alle afspraken op papier en maakt het ouderschapsplan definitief. Heb je al een ouderschapsplan, maar wil je gemaakte afspraken wijzigen? Onze mediators helpen jullie graag het ouderschapsplan wijzigen.

Meer informatie
Kin­der­ali­men­ta­tie

Na de scheiding blijven jij en je partner allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Je spreekt samen af hoe je de kosten van opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leggen jullie de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast, wie dit aan wie betaalt en wanneer.

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Tot het kind 18 jaar is krijgt de verzorgende ouder de alimentatie, daarna gaat de alimentatie naar het kind zelf. Let op: als jullie kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Kin­der­ali­men­ta­tie be­re­ke­nen

Het berekenen van de alimentatie kan lastig zijn. Drie punten zijn daarbij van belang:

 • De kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen (en verdeling van de zorg en opvoeding)
 • Het gezinsinkomen
 • De draagkracht van beide ouders

De mediator maakt graag voor jullie een uitgebreide en definitieve berekening.

Kin­de­ren In Echt­schei­ding Si­tu­a­ties

Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES) is een ondersteunend hulpprogramma dat kinderen leert om de scheiding beter te begrijpen. Het verhaal van de kinderen staat hierin centraal. De KIES-methode is erop gericht om kinderen openlijk te laten vertellen hoe ze aankijken tegen de scheiding, waar ze bang voor zijn of zich zorgen over maken. Zij leren kinderen hierbij omgaan met hun gedachten, zodat ze de scheiding goed doorkomen. Alle mediators waar wij mee werken zijn opgeleid met de KIES-methode.

KIES

Scheidingshulp van Flexx wordt beoordeeld met gemiddeld een 8

Onze ervaren mediators doen er alles aan om jullie scheiding goed te laten verlopen. En dat wordt gezien. Niet voor niets beoordelen klanten ons met gemiddeld een 8.

Bekijk alle beoordelingen

>