We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Landelijk mediatornetwerk

Gratis intake mét goed advies

KIES-coaches voor de kinderen

Scheiden op latere leeftijd

Als jij en je partner op latere leeftijd uit elkaar gaan, dan speelt de toekomstige inkomen belangrijke rol bij het regelen van de scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek, pensioen en de (klein)kinderen.

Wat komt er kijken bij een scheiding op latere leeftijd? Onze mediators kunnen jullie hier alles over vertellen en begeleiden jullie graag bij het vormgeven van een nieuwe start.

  • Hypotheek
  • Pensioen
  • Kinderen
Hy­po­theek

Bij een scheiding op latere leeftijd is de hypotheek een belangrijk financieel aspect. De kans is groot dat de hypotheek al (bijna) is afbetaald en het vermogen ‘vast’ zit in het huis. Ook hebben jullie de kans op een lager hypotheekbedrag door basering op een (lagere) AOW-uitkering. En is het mogelijk dat een nieuwe hypotheek mogelijk minder renteaftrek heeft, 15 jaar in plaats van 30 jaar.

De volgende zaken zijn belangrijk om alles te regelen rondom de scheiding en jullie hypotheek:

  • Het uitkopen van je partner of verkopen van de woning
  • Sprake van onderwaarde of overwaarde
  • De boedelscheiding

Laat je daarom goed adviseren door een financieel adviseur.

Pen­si­oen

Bij een scheiding op latere leeftijd heeft het toekomstig inkomen, zoals het pensioen, prioriteit boven het huidig inkomen.

Ouderdomspensioen

Als jullie gaan scheiden dan moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van het ouderdomspensioen. Jullie hebben allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Het deel waar jullie recht op hebben wordt uitbetaald door het pensioenfonds. Jullie moeten binnen 2 jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van jullie scheiding. Hiervoor kunnen jullie een formulier downloaden op de website van Rijksoverheid.

AOW-pensioen

Ook heeft de scheiding gevolgen voor de hoogte van jullie AOW. Vanaf het moment dat jullie apart gaan wonen ontvangen jullie 70% van het netto minimumloon. Als jullie weinig inkomsten hebben naast het AOW-pensioen dan kunnen jullie een AIO-aanvulling aanvragen. Deze kun je krijgen als je in Nederland woont, je inkomen langer is dan het vastgestelde minimuminkomen en je niet te veel eigen vermogen heeft.

Nabestaandenpensioen

Je partner heeft recht op het deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk. Dit wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Mocht een van jullie een nieuwe partner krijgen, dan heeft deze recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd na de scheiding.

Kin­de­ren

Als jullie gaan scheiden op latere leeftijd is de kans groot dat jullie kinderen al wat ouder zijn. Jullie hebben misschien zelfs al kleinkinderen. Ondanks dat jullie kinderen misschien al zelfstandig zijn, verandert de situatie voor hun ook. Praat met jullie kinderen over de scheiding en leg uit hoe jullie tot keuzes zijn gekomen.

Zijn jullie kinderen nog minderjarig of inwonend? Lees dan hier alles over scheiden met kinderen.

Omgangsregeling met kleinkinderen

Er is geen wettelijk omgangsrecht met kleinkinderen voor grootouders. Wel hebben grootouders het recht omgang te verzoeken bij de rechter. Dit kan als zij nauw persoonlijk betrokken zijn bij het kleinkind, doordat zij structureel en frequent contact hebben met het kleinkind. Denk bijvoorbeeld aan één vaste dag per week oppassen. De rechter stelt altijd het belang van het kind voorop. Als de relatie tussen de grootouders en ouders is verslechterd, door bijvoorbeeld een scheiding, dan kan de rechter in het belang van het kind de omgangsregeling afwijzen.

Financieel

Als jullie kinderen zelfstandig zijn dan hebben jullie in principe geen financiële verantwoordelijkheid meer voor ze. Toch kan het zijn dat jullie nog financiële verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld gemaakte studiekosten.

Het is belangrijk dat jullie met elkaar en met de kinderen afspraken maken over de financiën en hoe jullie deze zaken willen regelen in de toekomst.

Scheidingshulp van Flexx wordt beoordeeld met gemiddeld een 8

Onze ervaren mediators doen er alles aan om jullie scheiding goed te laten verlopen. En dat wordt gezien. Niet voor niets beoordelen klanten ons met gemiddeld een 8.

Bekijk alle beoordelingen

>