We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Landelijk mediatornetwerk

Gratis intake mét goed advies

KIES-coaches voor de kinderen

Scheiden als ondernemer

De gevolgen van een scheiding zijn groter wanneer jullie samen een onderneming hebben of één van beide ondernemer is. Als gaat scheiden met een onderneming betekent dat zowel privé als zakelijk uit elkaar. Met name op financieel gebied kan er veel veranderen voor jezelf, je partner en de onderneming. 

Denk hierbij aan zaken zoals de alimentatie, de waarde van de onderneming en de pensioenrechten. Onze mediators staan voor jullie klaar om alles te regelen.

Wat zijn de ver­schil­len?

Scheiden met een onderneming verschilt van een ‘normale’ scheiding door:   

 • Meer afspraken maken waarvoor veel onderzoek vereist is.
 • Financiële zaken zoals inkomen, alimentatie en pensioen zijn afhankelijk van wat de onderneming aan kan.
 • Onzekerheid voor de toekomst van de onderneming op financieel gebied. Het uitkopen van partner kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

 • Financieel
 • Bedrijfsvorm
 • Huwelijksvorm
Wat zijn de be­lang­rijk­ste fi­nan­ci­ë­le on­der­wer­pen?

Bepalen waarde onderneming
De waarde van de onderneming wordt onderzocht door de activa en passiva naast elkaar te leggen. Vervolgens bepalen jullie of de waarde wordt verdeeld of verrekend. Bij verrekening van de waarde beslissen jullie ook of de winstreserves hier wel/niet onder vallen.

Beslissen over de toekomst onderneming
Jullie moeten beslissen:

 • Is er toekomst voor de onderneming?
 • Hoe ziet de toekomst van de onderneming er uit?
 • Wie gaat door met de onderneming? Is er sprake van uitkopen, verkopen of het betrekken van nieuwe vennoten?
 • Hoe gaan jullie de continuïteit van de onderneming waarborgen?

Financiële afspraken voor de toekomst
Jullie maken afspraken over:

 • Alimentatie
 • Pensioen
Dub­be­le be­lan­gen

Als je ex-partner ineens een rol wil spelen in de organisatie of uitgekocht moet worden dan kan dat grote gevolgen hebben. Let goed op dat het voor jullie allebei van belang is dat de scheiding goed geregeld worden.

Alle beslissingen die jullie nemen hebben gevolgen voor je eigen toekomst of die van je ex-partner. Het is belangrijk dat jullie er samen uit komen.

"Maatwerk op het gebied van het
financiële deel van de scheiding"

PatriciaPatricia
Mediator sinds 2010

Een­mans­zaak

Als het gaat om een eenmanszaak, dan wil vaak één van jullie doorgaan met de onderneming. In veel gevallen is een waardering nodig voor de verdeling of verrekening. Daarnaast is het inkomen uit de onderneming van invloed op de bepaling van de alimentatie. Daarom is een reële waardering van bezittingen van groot belang. Jullie zijn namelijk allebei gebaat bij een goede voortzetting van de onderneming.

Het is noodzakelijk om goed te kijken naar bedrijfskrediet. Dit krediet kan namelijk gekoppeld zijn aan een woning of op naam staan van jou of je ex-partner.

Uit­koop en con­ti­nu­ï­teit

Het uitkopen van je partner kan de continuïteit, in welke bedrijfsvorm dan ook, in gevaar brengen als de onderneming niet over voldoende geld beschikt. Dit kan opgelost worden door je ex-partner een belang in de onderneming te laten houden of de waarde van de onderneming te verrekenen met bijvoorbeeld het huis. 

Pen­si­oen

Na de echtscheiding heeft je ex-partner recht op een deel van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Als je een eigen onderneming hebt dan bouw je je eigen pensioen(rechten) vaak in eigen beheer op. In dat geval moet je als ondernemer het deel van het pensioen waar je ex-partner recht op heeft afstorten bij een pensioenverzekering. Met als uitzondering als de onderneming daardoor in gevaar komt.

Jullie pensioen allebei in eigen beheer opgebouwd? Dan wordt eerst verrekend van wie hoeveel is en vervolgens worden de bedragen verdeeld. Als je partner ook ondernemer is dan kunnen jullie ervoor kiezen om het pensioengeld in eigen beheer of bij een pensioenverzekeraar onder te brengen.

Hoe zijn jul­lie ge­trouw­d?

De vorm waarin jullie getrouwd zijn bepaalt jullie rechten voor de onderneming. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de onderneming. Als jullie getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin wie waar recht op heeft.  

De grootste problemen bij een echtscheiding als ondernemer worden vaak veroorzaakt door huwelijkse voorwaarden in combinatie met alimentatie, de waarde van de onderneming en de pensioenrechten. Het gaat dan met name om het bepalen van de waarde van de onderneming en de financiële afhandeling. Een expert die jullie kan begeleiden bij de waardebepaling en de financiële afwikkeling kan in veel gevallen positief uitpakken. 

Scheidingshulp van Flexx wordt beoordeeld met gemiddeld een 8

Onze ervaren mediators doen er alles aan om jullie scheiding goed te laten verlopen. En dat wordt gezien. Niet voor niets beoordelen klanten ons met gemiddeld een 8.

Bekijk alle beoordelingen

>