naar DAS.nl

Partneralimentatie

Tegenwoordig hebben veel ex partners recht op partneralimentatie na een echtscheiding. Ook al is het volgens sommigen ouderwets, het betalen van alimentatie is (nog) wettelijk verplicht. Dit heet ook wel de onderhoudsplicht

 

Vind een mediator die bij jullie past

Partneralimentatie

Tegenwoordig hebben veel ex partners recht op partneralimentatie na een echtscheiding. Ook al is het volgens sommigen ouderwets, het betalen van alimentatie is (nog) wettelijk verplicht. Dit heet ook wel de onderhoudsplicht.

Wat is partneralimentatie?

Als je gaat scheiden, kan het zijn dat er alimentatie moet worden betaald. Zijn er kinderen in het spel, dan is er kinderalimentatie. Daarnaast kan er sprake zijn van partneralimentatie. Dit ontvang je als je niet genoeg inkomsten hebt om van te leven (en die ook niet kan krijgen). Of omgekeerd: als jouw (ex) partner niet kan rondkomen, moet jij partneralimentatie betalen. Er ontstaat namelijk een wederzijdse financiële zorgplicht als je met elkaar trouwt (óók bij een geregistreerd partnerschap). De partner die het meest verdient, moet de ander onderhouden door maandelijks partneralimentatie te betalen. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van het inkomen van beide partners, of er een koophuis is, eventuele schulden en het aantal kinderen.

Partneralimentatie is regelend recht en geen dwingend recht. Dat wil zeggen, dat je van de regels mag afwijken. Dat kan alleen in onderling overleg en deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Schakel een mediator in om jullie te helpen bij het maken van goede afspraken.

Hoogte van de partneralimentatie berekenen

Of er partneralimentatie betaald moet worden en hoeveel dat is, hangt van een aantal zaken af. Het belangrijkste is het inkomen van beide (ex) partners. In principe mogen jullie zelf de hoogte van de alimentatie afspreken. Dit doe je het best met de hulp van een scheidingsmediator. Op die manier kom je tot een regeling waar je beide mee kunt leven. Bij de berekening van de alimentatie, wordt rekening gehouden met het volgende:

  • Hoeveel bedraagt jouw bruto arbeidsinkomen per maand?
  • Hoeveel bedraagt het bruto arbeidsinkomen van je (ex) partner per maand?
  • Heb je een koopwoning?
  • Heeft je (ex partner) een koopwoning?
  • Wat is de maandverplichting voor schulden?
  • Wat is de maandverplichting voor schulden van de (ex) partner?
  • Hoeveel kinderen hebben jullie samen?

Aan de hand van een rekentool partneralimentatie kun je berekenen hoe hoog de alimentatie ongeveer moet zijn. Kom je er samen niet uit? Dan zal de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen. Jaarlijks wordt de alimentatie verhoogd aan de hand van de indexering alimentatie.

Duur partneralimentatie: hoe lang betalen?

Volgens de wet is de maximale duur voor partneralimentatie 12 jaar. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen geboren? Dan is de duur partneralimentatie nooit langer da de duur van het huwelijk. Vroeger (bij echtscheidingen vóór 1 juli 1994) was deze limiet nog niet van toepassing. Destijds kon er zelfs nog oneindige alimentatie worden toegezegd. Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.
  • Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar, zonder kinderen.

Partneralimentatie kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als je ex partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Wanneer gelden de termijnen? De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen.

Wanneer is het betalen van partneralimentatie verplicht?

Je bent verplicht om partneralimentatie te betalen, als je ex partner na de echtscheiding (of geregistreerd partnerschap) niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Er wordt daarbij rekening gehouden met jullie levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Jullie kunnen zelf afspraken maken over de alimentatie in het echtscheidingsconvenant. Ook kun je dit aan de rechter overlaten. Hij bepaalt de hoogte van de alimentatie aan de hand van onder andere de draagkracht van beide partners.

Jullie zijn echter niet verplicht om alimentatie af te spreken. In onderling overleg kan er van de partneralimentatie worden afgezien. Hiermee moeten beide partners het wel mee eens zijn. Ook kan de alimentatie worden afgekocht.

Partneralimentatie afkopen

De betaler van alimentatie kan de partneralimentatie afkopen. Het voordeel hiervan is dat beide partners daarna gehaal onafhankelijk van elkaar zijn. Echter, de afkoop van alimentatie is voor de betaler risicovol en ook fiscaal gezien ongunstig. De alimentatie wordt afgekocht voor de toekomst en er kan dus later ook géén herziening plaatsvinden. Stel, je koopt de alimentatie af voor 10 jaar. Als de alimentatie-ontvanger na 2 jaar gaat samenwonen, zou het betalen van alimentatie dan niet meer nodig zijn. De alimentatiebetaler heeft voor 8 jaar teveel betaald. Ook als de ex partner binnen twaalf jaar een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de alimentatie-betaler daar alsnog voor opdraaien. De gemeente houdt namelijk geen rekening met afspraken van ex partners.

Wat als mijn ex de partneralimentatie niet betaalt?

Je hebt recht op partneralimentatie, maar je ex betaalt het niet. Wat dan? Ga ten eerste het gesprek aan met je ex partner. Vraag waarom hij niet betaalt en kijk of je samen tot een oplossing kan komen. Lukt dat niet? Indien de rechter uitspraak heeft gedaan over de alimentatie, kun je de betaling afdwingen. Daarvoor schakel je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in. Zij zullen de alimentatie innen bij de betalende partner en deze aan de ontvangende partner uitkeren. Heb je samen afspraken gemaakt zonder tussenkomt van de rechter? Dan moet je een advocaat inschakelen. De rechter kan dan alsnog bepalen dat de alimentatie betaald moet worden. Vervolgens kun je naar het LBIO om het geld te laten innen.

Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>