naar DAS.nl

Arbeidsconflict

Een conflict op je werk kan de werksfeer flink verzieken. Meld je je ziek? Dat zal niet helpen het arbeidsconflict op te lossen. Met de hulp van een mediator of een jurist kun je het conflict met je baas oplossen. Een jurist helpt graag om te zorgen dat jij je werk kunt blijven doen.

Titel

Wat is recht van overpad?

Het recht van overpad (of recht van weg) is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Dat wil zeggen, dat je gebruik mag maken van de grond van iemand anders. Bij recht van overpad loop of fiets je over de grond van je buren om bij de openbare weg te komen. Denk aan een achteringangetje om bij de schuur te komen of een steegje dat naar je achtertuin leidt. Hier kan alleen sprake van zijn als de grond van je buren de énige manier is om bij de openbare weg te komen. Jij gebruikt de grond, maar je buren blijven eigenaar. Daarnaast geldt dat je het pad zo gebruikt, dat je buren er zo min mogelijk last van hebben.

Heeft iemand een erf dat niet aan de openbare weg grenst? Dan mag hij in geval van nood áltijd jouw erf gebruiken. Dit is het recht van uitweg (of recht van noodweg).

Heb ik recht van overpad?

Om recht van overpad te krijgen, moet je dat samen met je buren laten vastleggen in een notariële akte. Dit noemen we vestiging. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers. Als je in een nieuw huis gaat wonen, kan het zijn dat je buren dit recht al hebben. De makelaar of verhuurder is verplicht dit te vermelden. Je kunt het ook opzoeken in de koopakte of opvragen bij het kadaster. Dit is het register waarin alle afspraken over de erfgrens staan vastgelegd. Een andere manier waarop dit recht tot stand kan komen, is verjaring.

Recht van overpad verjaring

Je gebruikt de grond van de buren al jaren om bij je garage te komen. Dan komen daar nieuwe buren, die je de toegang ontzeggen. Kan dat zomaar? Ook als het recht niet officieel is vastgelegd, kun je hier wat tegen beginnen. Door verjaring kan het namelijk zijn, dat je tóch recht van overpad hebt verkregen. Gebruikte je het pad van de buren ‘te goeder trouw’, dan is er na 10 jaar sprake van verjaring. Mocht je het pad eigenlijk niet gebruiken, maar werd er niets van gezegd? Dan moet je 20 jaar van dit stukje grond gebruik hebben gemaakt, om recht van overpad verjaring te krijgen. Er is pas sprake van recht van overpad verjaring als aan de volgende eisen is voldaan:

Onafgebroken bezit: Je hebt het pad permanent gebruikt of het moet naar de buitenwereld duidelijk zijn dat je het mag gebruiken.

Er zijn 10 jaar voorbij gegaan en je bent ‘te goeder trouw’: Je bent ‘te goeder trouw’ als je alle reden hebt om aan te nemen dat je het pad mag gebruiken. Dat kan zo zijn, als er in het kadaster een verkeerde vermelding staat.

Er zijn 20 jaar voorbij gegaan: Je wist dat je het pad niet mocht gebruiken, maar je buren hebben er nooit wat van gezegd.

In de meeste gevallen komt recht van overpad tot stand door verjaring. Als je dit recht dan alsnog wilt laten vastleggen, moet je het kunnen bewijzen. Foto’s en verklaringen van getuigen, zijn vaak genoeg om aan te tonen dat je het pad al die jaren stelselmatig gebruikt hebt.

Let op: een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan.
Titel

Content

Titel

Content

Titel

Content

Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>