naar DAS.nl

Ouderschapsplan

Gaan jullie als ouders scheiden? Dan is een ouderschapsplan opstellen verplicht. Daarin staan de afspraken die jullie maken over de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Denk aan de hoogte van de alimentatie, de omgangsregeling en de verdeling van de kosten. Door concrete afspraken te maken in een ouderschapsplan weet je beide waar je aan toe bent en voorkom je ruzie.

 

Vind een mediator die bij jullie past

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan (ook wel ouderplan of zorgmodel genoemd) is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders afspraken vastleggen als ze gaan scheiden. Deze afspraken gaan over de verzorging en opvoeding van de (minderjarige) kinderen. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht volgens de wet. Er worden afspraken in vastgelegd die conflicten tussen de ouders kunnen voorkomen. Het is een onderdeel van het verzoek tot echtscheiding dat je indient als je gaat scheiden. In dit verzoekschrift moeten jullie ook opnemen in hoeverre jullie je kind(eren) willen betrekken bij het maken van het ouderplan.

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Ouders van minderjarige kinderen zijn al vóór de echtscheidingsprocedure verplicht om na te denken over de toekomst van hun kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die niet meer bij elkaar zijn en beide ouderlijk gezag hebben. Wat voor relatie de ouders hebben en of ze samen hebben gewoond is hierbij niet relevant. Een ouderschapsplan opstellen is nodig bij:

 1. Een echtscheiding
 2. Beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 3. Scheiding van tafel en bed
 4. Bij beëindiging van samenwonen

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan kan je samen in overleg opstellen. Dat kunnen jullie bijvoorbeeld doen aan de hand van een voorbeeld van een ouderschapsplan. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt die in belang zijn van de kinderen. Het doel is dat het plan zorgt voor rust in de relatie en een stabiele en conflictvrije omgeving. Door goed na te denken over de afspraken kan je zorgen dat de kinderen blijven leven in een klimaat waarin ze zich kunnen ontplooien en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wanneer ouders er samen niet uitkomen kunnen zij het opstellen van het plan overlaten aan de rechtbank.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan gaat vooral over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ook staan er afspraken in over het contact tussen de ouders en de kinderen, de verdeling van de kosten en de omgang met elkaar. Samengevat worden er de volgende punten in behandeld:

 1. Ouderlijk gezag
 2. Hoofdverblijf
 3. Alimentatie
 4. Omgangsregeling of co-ouderschap
 5. Informatieverschaffing
 6. Opvoeding
 7. School- en studiekeuze
 8. Bijzondere uitgaven

Een ouderschapsplan wijzigen

Het kan voorkomen dat de situatie verandert of dat bepaalde afspraken toch niet zo goed blijken te werken. In dat geval kun je onderling beslissen om later een wijziging aan te brengen in het ouderschapsplan. Het is verstandig om deze wijzigingen schriftelijk te maken en in tweevoud te ondertekenen. Op die manier ontstaan er geen misverstanden. Na het tekenen zullen de nieuwe afspraken gelden. Als jullie er samen uitkomen hoeft de rechter hier niet aan te pas te komen.

Hulp bij het ouderschapsplan opstellen?

Het kan lastig zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Jullie moeten samen afspraken maken in het belang van jullie kinderen. Komen jullie er niet uit? Dan is het verstandig hulp in te schakelen van bijvoorbeeld een jurist. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten en komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen.

Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>