naar DAS.nl

Indexering alimentatie

Alimentatie is het bedrag dat je na een scheiding krijgt of betaalt voor het levensonderhoud. Omdat de lonen stijgen, worden ook de bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit noemen we de indexering van alimentatie. In de praktijk betekent dit dat de alimentatie ieder jaar met een bepaald percentage wordt verhoogd.

 

Vind een mediator die bij jullie past

De alimentatie berekenen

De hoeveelheid kinderalimentatie die betaald moet worden, kun je onderling afspreken of laten bepalen door een rechter. De hoogte van de kinderalimentatie kun je zelf berekenen op het internet. Hiervoor heb je de gegevens van het inkomen van beide ouders nodig. Voor partneralimentatie gelden dezelfde uitgangspunten, maar is de berekening een stuk complexer. Een rechter zal altijd controleren of de alimentatie niet te laag (of te hoog) is en deze als het nodig is bijstellen. De hoogte van de alimentatie verandert daarna jaarlijks aan de hand van het indexcijfer. Deze alimentatie indexering is nodig omdat de kosten voor het levensonderhoud hoger worden, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten.

Wat is indexering van alimentatie?

In de wet staat dat de hoogte van de alimentatie ieder jaar moet stijgen. Daarom stelt de Minister van Justitie jaarlijks het indexeringspercentage vast. Dit is het percentage waarmee de alimentatie dat jaar wordt verhoogd. Het wordt meestal half november vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. De hoogte van alle alimentatiebedragen (kinderalimentatie en partneralimentatie) stijgt daarna automatisch op de eerste januari van het daarop volgende jaar. Hierover hoeven verder geen speciale afspraken gemaakt te worden.

Berekening van het indexcijfer

Om het indexcijfer vast te stellen wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks door te kijken naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. Voor 2015 is het indexcijfer 0,8% en in 2016 is de alimentatie met 1,3% verhoogd. Alle percentages zijn te vinden op de website van het Landelijk Bureau Incasso Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Indexering alimentatie 2017

Per 1 januari 2017 is de nieuwe alimentatie indexering toegepast. In november is de alimentatie indexering 2017 vastgesteld op 2,1%. Dat betekent dat de alimentatie per 1 januari van dit jaar met 2,1% omhoog is gegaan. Dit gaat automatisch, maar moet door de betaler wel worden aangepast.

Indexering alimentatie 2018

De indexering alimentatie 2018 is lager dan in het jaar ervoor. In november is de alimentatie indexering 2018 vastgesteld op 1,5%. Dat betekent dat de alimentatie per 1 januari 2018 met 1,5% omhoog gaat. Op de website van het LBIO kun je het exacte bedrag berekenen.

Indexering kinderalimentatie

De alimentatie indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Kinderalimentatie is het bedrag dat de niet-verzorgende ouder bijdraagt in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het betreft ook de bijdrage ten behoeve van al dan niet door de vader erkende kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het inkomen van beide ouders, de kosten van het kind en het draagvlak van de betalende ouder.

Indexering partneralimentatie

In sommige gevallen betaalt een van de ouders ook partneralimentatie na een scheiding. Dit is de maandelijkse uitkering voor het levensonderhoud van de voormalige echtgenoot of geregistreerd partner. Dit bedrag wordt onder meer vastgesteld aan de hand van de draagkracht van de andere partner. De partneralimentatie wordt ook jaarlijks verhoogd volgens hetzelfde indexeringspercentage als de kinderalimentatie.

Indexering alimentatie met terugwerkende kracht

Is de indexering nooit toegepast door de betalende partij? Degene die de alimentatie ontvangt, kan dan alsnog tot een incasso van de alimentatie overgaan. Het recht op inning van achterstallige indexering verjaart na vijf jaar. Daarna kan de achterstallige alimentatie niet meer worden geïnd.

Is de alimentatie indexering verplicht?

De indexering van alimentatie is wettelijk verplicht, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Een (tijdelijke) uitsluiting van de wettelijke indexering is dus mogelijk. Dat kan door samen een (schriftelijke) overeenkomst af te sluiten of door een beslissing van de rechter. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het inkomen van de alimentatieplichtige gelijk blijft. Het is dan aan hem om aan te tonen dat de verhoging op hem niet van toepassing is.

Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>