naar DAS.nl

Hoeveel alimentatie per kind?

De hoogte van de alimentatie per kind wordt meestal bepaald aan de hand van de Trema-regels. Hoeveel alimentatie per kind je betaalt, hangt af van allerlei factoren, zoals de leeftijd van het kind en het inkomen van beide ouders. Je kunt het bedrag zelf berekenen, maar het is aan te raden om deskundig advies te vragen.

 

Vind een mediator die bij jullie past

Wat is kinderalimentatie?

Als je gaat scheiden is het belangrijk om afspraken te maken over de alimentatie, deze komen te staan in het ouderschapsplan. Heb je samen kinderen, dan krijgt de verzorgende ouder kinderalimentatie. Op die manier deel je de kosten voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het is verplicht om tot het 21e jaar alimentatie te betalen. Tot het kind 18 jaar is, krijgt de verzorgende ouder de alimentatie. Daarna gaat het naar het kind zelf.

Hoeveel alimentatie per kind?

De hoeveelheid alimentatie die per kind wordt betaald hangt af van de afspraken die je maakt. Het is mogelijk om in onderling overleg een bedrag vast te stellen of de rechter kan het bedrag bepalen. In de meeste gevallen wordt het bedrag berekend aan de hand van de Trema-regels. Je kunt de hoogte van de alimentatie per kind zelf berekenen op verschillende plaatsen op internet. Hiervoor heb je de gegevens van het inkomen van beide ouders nodig. Ook wanneer je samen afspraken maakt, controleert de rechter of de alimentatie niet veel te weinig is. Als dat het geval is, kan hij de hoogte ervan bijstellen. Bij het berekenen van de hoeveelheid alimentatie per kind wordt er rekening gehouden met het inkomen van beide ouders. Er zijn online verschillende plekken waar je de hoogte van de alimentatie kan berekenen. Toch is het verstandig om een jurist in te schakelen om het exacte bedrag vast te stellen.

De hoogte van de alimentatie per kind wordt jaarlijks verhoogd. Dat is zo omdat ook onze inkomens stijgen. Het percentage waarmee de alimentatie stijgt wordt bepaald door de Minister van Justitie. Dit noemen we de alimentatie indexering.

Minimale hoogte kinderalimentatie

Er is geen wettelijk vastgestelde minimale kinderalimentatie. Wel is het belangrijk dat de leef-omstandigheden van het kind zo min mogelijk achteruit gaan. Je kind moet de normale dingen kunnen blijven doen dat het voor de scheiding ook deed, zoals een sport beoefenen of muziekles volgen. De Trema-regels vormen het rekenmodel dat rechters hebben bedacht om de hoogte van de alimentatie te bepalen. De afgesproken alimentatie mag wel hoger zijn dan dit bedrag, maar nooit lager. In principe wordt er niet van deze regels afgeweken, tenzij de draagkracht van de betalende ouder niet groot genoeg is.

Maximale hoogte kinderalimentatie

Voor de maximale hoogte van de alimentatie bestaan wel regels. Ten eerste moet de betalende ouder voldoende draagkracht hebben om het bedrag te betalen. Ook bestaan er maximale hoogtes voor de alimentatie, maar die verschillen per situatie. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van het inkomen van jou en je ex, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Draagkracht van de betalende ouder

De uiteindelijke hoogte van de alimentatie hangt af van de draagkracht van de betalende ouder. Dit is het bedrag dat deze maximaal aan alimentatie kan betalen. Het is onder andere afhankelijk van het inkomen, verplichtingen, woonlasten en belastingvoordelen. Een alimentatieplichtige zal nooit meer alimentatie betalen dan zijn draagkracht toelaat, ook al is eigenlijk een hoger alimentatiebedrag wenselijk. Sinds 2013 is het mogelijk om gebruik te maken van de draagkrachttabel om de draagkracht te berekenen. Bij complexere gevallen blijft maatwerk nodig, dus laat je daarin goed adviseren. Na sommige gebeurtenissen kan het nodig zijn om de draagkracht opnieuw te berekenen, bijvoorbeeld bij ontslag, werkloosheid, samenwonen en hertrouwen.

Nieuwe richtlijnen sinds 2013

Sinds 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Deze gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad bekend gemaakt dat het kindgebonden budget niet meer mag worden afgetrokken van de alimentatiebehoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van ouder die de alimentatie ontvangt. Dit geldt voor alle zaken vanaf 1 januari 2013. In veel gevallen is het mogelijk om een herberekening te doen.

Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>