naar DAS.nl

Gezamelijk gezag

Maximaal twee personen kunnen gezag hebben over een kind. Als je niet getrouwd bent, krijg je niet automatische beiden gezag. Je kunt wél gezamenlijk gezag aanvragen. Het aanvragen, wijzigen of aanvechten van het gezag over een kind gaat altijd via de rechtbank. Daarom zal je een advocaat moeten inschakelen.

 

Vind een mediator die bij jullie past

Wat is gezamenlijk gezag?

Wordt een kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw? Dan hebben beide ouders automatisch gezag. Dit heet gezamenlijk ouderlijk gezag. Als dat niet zo is, dan krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. Het gezag door één ouder is eenhoofdig ouderlijk gezag. Wil zij samen met haar (ex) partner gezag aanvragen, dan moet dat via de rechtbank. Dit noemen we gezamenlijk gezag.

Deze vorm van gezag moet bij de rechtbank worden aangevraagd. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 1. Jullie zijn niet getrouwd en ook nooit getrouwd geweest.
 2. Het kind is erkend door de vader.
 3. Het verzoek moet door jullie samen ingediend worden.
 4. Jullie zijn beiden meerderjarig (verklaard).
 5. Eén van jullie moet al alleen het gezag over het kind hebben.
 6. Je staan niet onder curatele, bent geestelijk gezond en niet ontheven uit het gezag.
 7. Er is nog geen sprake van gezamenlijk gezag.

Het verzoek tot gezamenlijk gezag moet worden ingediend door een advocaat. Als aan alle eisen wordt voldaan, zal het verzoek in behandeling worden genomen door de griffier van de rechtbank.

Rechten en plichten bij gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag beslissen jij en je ex samen over jullie kind(eren). Je hebt dan beiden bepaalde rechten en plichten:

 1. Je moet je kinderen opvoeden en verzorgen.
 2. Je bent verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van je kinderen. Bijvoorbeeld door te beslissen of je kind een bepaalde operatie ondergaat en naar welke school het gaat.
 3. Je moet de band van je kinderen met de andere ouder bevorderen.

Problemen bij het aanvragen van gezamenlijk gezag

Rond gezamenlijk gezag kunnen verschillende problemen ontstaan. Er kunnen twee situaties zijn. In de ene situatie is er al gezamenlijk gezag, maar ontstaan er spanningen tussen beide ouders. Ook kan het probleem juist liggen bij het aanvragen van het gezag. Soms heeft slechts één ouder het gezag, maar wil de ander gezamenlijk gezag aanvragen. Dat kan in principe alleen als beide ouders daaraan meewerken. Maar wat doe je als vader, als jij gezag wil aanvragen en de moeder daar niet aan wil meewerken? Of andersom. In dat geval kan je een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Daarvoor heb je een advocaat nodig.

Gezamenlijk gezag aanvechten om alleen gezag te krijgen

Na een echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder via de rechtbank alleen het gezag krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het kind verloren dreigt te raken in de strijd tussen beide ouders. Een verzoek tot vaststelling van een een-ouder gezag kan op elk moment, tijdens of na de scheidingsprocedure, worden gedaan. Dus ook geruime tijd nadat jullie gescheiden zijn.

In de praktijk kan het dan bijvoorbeeld om één van de volgende situaties gaan:

 1. Je ex is drugsverslaafd, weigert hulp in te schakelen of is geestelijk labiel.
 2. Je ex verblijft langdurig in het buitenland wat communicatie (bijna) onmogelijk maakt.
 3. De relatie met je ex is zo slecht dat dit een negatieve invloed heeft op jullie kind.
 4. Je ex kan of wil geen invulling geven aan het ouderlijk gezag.
Scheidingshulp van Flexx
Landelijke dekking, groot mediatornetwerk

Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
Bij Flexx van DAS is er altijd een ervaren mediator bij jullie in de buurt. Als je dat wilt, kun je in overleg met de mediator kijken of een afspraak bij jou thuis mogelijk is.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Je betaalt alleen wat je nodig hebt, voor een eenmalig bedrag. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En heb je bij ons geen verrassingen achteraf.

Kies alleen wat jullie nodig hebben

Kies alleen wat jullie nodig hebben
Je bespreekt alleen wat jullie nodig hebben. Jullie mediator kan jullie hierover adviseren. Zo weet je zeker dat je alleen betaalt voor wat jullie nodig hebben.

>