naar DAS.nl

Ou­der­schaps­plan

In­clu­sief be­re­ke­ning kin­der­ali­men­ta­tie

Hebben jullie in potlood al een ouderschapsplan opgesteld en zijn jullie het al eens over de afspraken over de kinderen? Volg dan samen één sessie bij een Flexx-mediator om jullie afspraken na te lopen, ze definitief vast te leggen, kinderalimentatie te berekenen en het ouderschapsplan rechtbank-klaar te maken.

 • Geen langdurig mediationtraject maar één sessie
 • Zekerheid van een goed plan
 • Inclusief berekenen van kinderalimentatie
€ 998,-
of in 3 termijnen
Bestellen
 • Vaste prijs, geen verrassingen
 • Jullie persoonlijke mediator
 • Snel geholpen
 • Betaal met iDeal
Zo werkt het:
 1. Intake plannen
  Binnen 1 werkdag na betaling

  1   Intake plannen

  Datum prikken
  Na de online betaling worden jullie binnen 1 werkdag gebeld door een mediator. Hij neemt met jullie door welke informatie hij van jullie nodig heeft en prikt een datum voor de afspraak. 

  Voorbereiden van sessie 
  Van de mediator krijgen jullie een vragenlijst en een concept ouderschapsplan opgestuurd wat jullie gebruiken om de benodigde gegevens te verzamelen en de afspraken die jullie al hebben gemaakt of willen maken op papier te zetten. Deze informatie sturen jullie voorafgaand aan de afspraak op naar de mediator. Voordat de afspraak plaatsvindt, neemt de mediator deze gegevens door. Ook maakt de mediator vooraf al een alimentatieberekening, die tijdens de sessie besproken wordt.

 2. Mediationsessie

  2   Mediationsessie


  Afspraak

  De afspraak vindt plaats op kantoor bij de mediator. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens de sessie bespreekt de mediator jullie situatie, behartigt de belangen van jou en je partner en legt de afspraken met betrekking tot de financiële, juridische en praktische zaken vast. Aan de hand van de gemaakte afspraken en de financiële gegevens stelt de mediator het ouderschapsplan en de kinderalimentatieberekening op.

 3. Ouderschapsplan en kinderalimentatieberekening

  3   Ouderschapsplan en kinderalimentatieberekening

  Na afloop van de sessie verwerkt jullie mediator alle feedback. Hierbij worden de gezamenlijke afspraken correct vastgelegd en de puntjes op de i gezet. 

  Concept ouderschapsplan en berekening
  Jullie ontvangen een concept van jullie ouderschapsplan binnen 5 werkdagen na de sessie per email. Er is ruimte voor één aanpassingsronde, voor een extra aanpassingsronde betalen jullie een aanvullend bedrag.

  Definitieve versie
  Zijn jullie het eens over de inhoud van het conceptplan en de alimentatieberekening? Dan maakt jullie mediator de afspraken over de kinderalimentatie en het ouderschapsplan definitief.

   

 4. Rechtbank of notaris

  4   Rechtbank of notaris

  Wanneer de afspraken ingaan over de betaling van kinderalimentatie en van het ouderschapsplan, is afhankelijk van wat jullie afspreken maar ook van jullie burgerlijke status:

  Gehuwd of geregistreerd partnerschap?
  Dan voegen jullie het ouderschapsplan (inclusief alimentatie afspraken) toe aan het verzoek om echtscheiding, wat een advocaat voor jullie indient bij de rechter. Met minderjarige kinderen, is dit zelfs wettelijk verplicht. Is de echtscheiding uitgesproken door de rechter, dan wordt jullie echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar jullie huwelijk is gesloten. Vanaf dat moment gaan de gemaakte afspraken juridisch in. 

  Niet gehuwd en geen geregistreerd partnerschap?
  Dan hoeven jullie niet langs de rechter om het ouderschapsplan  (inclusief alimentatie afspraken) rechtsgeldig te laten maken. Wel is het verstandig om de afspraken bij de notaris vast te leggen in een akte zodat jullie in de toekomst, bijvoorbeeld bij niet nakomen van de afspraken, naar de rechtbank kunnen gaan. Deze akte heeft executoriale kracht, zodat de gemaakte afspraken kunnen worden afgedwongen. 

  Tip: Jullie mediator kan voor een aanvullend bedrag een advocaat of notaris voor jullie inschakelen. 

   

>