naar DAS.nl

Ou­der­schaps­plan wij­zi­gen

In­clu­sief her­be­re­ke­ning kin­der­ali­men­ta­tie

Onze mediators helpen jullie graag alle afspraken weer up-to-date te krijgen. Het is ook goed om weer even opnieuw de afspraken te bekijken die een tijdje geleden zijn vastgelegd.

In één sessie begeleidt onze mediator jou en je ex-partner bij het maken van nieuwe afspraken over de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Zo weten jullie precies waar jullie aan toe zijn en hebben jij en je ex-partner alles snel op een rijtje.

 • Rustig al jullie vragen stellen
 • Deskundige begeleiding en advies
 • Toekomstbestendige afspraken vastgelegd
€ 899,-
of in 3 termijnen
Bestellen
Zo werkt Flexx van DAS voor jou
 1. Intakegesprek

  1   Intakegesprek

  In het telefonische intakegesprek inventariseert de mediator de wensen en behoeften van jou en je ex-partner. De mediator neemt met jullie door welke informatie nodig is en prikt een datum voor de sessie.

  Voorbereiden van sessie

  Van de mediator krijgen jullie een vragenlijst opgestuurd om in te vullen. Verder zetten jullie de afspraken die jullie zelf al hebben gemaakt of willen maken op papier voor de mediator. Deze informatie en het huidige ouderschapsplan sturen jullie voorafgaand aan de afspraak op naar de mediator. Voordat de afspraak plaatsvindt, neemt de mediator deze gegevens door.

 2. Sessie met de mediator

  2   Sessie met de mediator

  De afspraak vindt plaats op kantoor bij de mediator. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens jullie sessie bespreekt de mediator jullie situatie, behartigt de belangen van jou, je ex-partner en kinderen. De mediator legt jullie afspraken vast. Aan de hand van de gemaakte afspraken stelt de mediator het ouderschapsplan inclusief omgangsregeling op.

 3. Ouderschapsplan

  3   Ouderschapsplan

  Na afloop van de sessie verwerkt jullie mediator alle feedback. Hierbij worden de gezamenlijke afspraken correct vastgelegd en de puntjes op de i gezet.

  Concept ouderschapsplan

  Binnen 5 werkdagen na de sessie ontvangen jullie per e-mail een concept van jullie ouderschapsplan. Er is ruimte voor één sessie, voor een extra sessie betalen jullie een aanvullend bedrag.

  Definitieve versie

  Zijn jullie het eens over de inhoud van het concept? Dan maakt jullie mediator het ouderschapsplan definitief.

 4. Afspraken rechtsgeldig maken

  4   Afspraken rechtsgeldig maken

  De mediator geeft advies hoe jij en je ex-partner de gewijzigde afspraken het beste kunnen vastleggen. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, in een notariële akte of in een verzoekschrift. Een verzoekschrift dient te worden ingediend door de advocaat bij de rechtbank. De mediator kan helpen bij het regelen van een advocaat.

>