We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Haal meer uit je ontslag via kantonrechter

Bespreek je ontslag met ...

Ontdek direct waar je aan toe bent.

 • Kies zelf jouw eigen jurist
 • Krijg meteen duidelijkheid
 • Geheel vrijblijvend
Plan je gesprek meteen in
Onze aanpak & tarieven

Ontdek de kracht van Flexx.

 • Vaste en scherpe tarieven
 • Snel en duidelijk
 • Geen verassingen achteraf
Bekijk aanpak & tarieven

Zo werkt Flexx voor jou

Bij Flexx pakken we de zaken slim aan. Met onze vaste prijzen weet je altijd vooraf waar je aan toe bent. En met onze online tool ontdek je snel de verbeterpunten in je voorstel. Ook adviseren we welke jurist jou het beste kan helpen – waarna jij kiest. En voor de gratis intake bepaal jij de datum en het tijdstip. Zo werkt Flexx voor jou. 

Do's en don'ts bij ontslag via kantonrechter

Bij ontslag via kantonrechter is het belangrijk om precies te weten wat je wel en juist niet moet doen. Zo krijg je de beste voorwaarden en verspeel je geen belangrijke rechten. Om je alvast op weg te helpen, hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet.

Ontslag via kantonrechter, waar moet je op letten?

Je werkgever kan de kantonrechter verzoeken om je arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter doet vervolgens uitspraak op dit verzoek. Dit zijn de belangrijkste kenmerken en tips voor ontslag via de kantonrechter:

 • Je werkgever kan ontslag om persoonlijke reden aanvragen

  Dit kan bijvoorbeeld zijn een verstoorde arbeidsrelatie, veelvuldig ziekteverzuim of slecht functioneren.

 • Vraag een kopie van het ontbindingsverzoek

  Het ontbindingsverzoek heeft je werkgever ingediend bij de kantonrechter.

 • Blijf beschikbaar voor werk

  Laat jouw werkgever mondeling en schriftelijk weten dat je beschikbaar blijft voor werk.

 • Dien op tijd een verweerschrift in

  Deze dien je in bij de kantonrechter. Hierin laat je weten dat je het niet eens bent met je ontslag en waarom.

 • Check jouw recht op een ontslagvergoeding

  Ook bij ontslag via de kantonrechter heb je in bepaalde gevallen recht op een ontslagvergoeding.

 • Ga in hoger beroep

  Indien je het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter, dan heb je de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

 • Schakel juridische hulp in

  Vraag tijdig advies van een jurist en laat je bijstaan tijdens ontslag via de kantonrechter.

Maak een afspraak met jouw jurist

Kies zelf welke jurist het beste bij jou past

 • Sparren met een jurist over jouw situatie
 • Kies een tijdstip waarop het jou uitkomt
Ramon - 5 jaar arbeidsrecht jurist
8 / 10
Goed om te weten

Wat zijn redenen voor ontslag via kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter is mogelijk als de reden voor ontslag gelegen is in de persoon van de werknemer. Deze persoonlijke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Een verstoorde arbeidsrelatie
 • Niet goed functioneren
 • Regelmatig ziekteverzuim
 • Een arbeidsconflict
 • Verwijtbaar gedrag (zoals werkweigering of regelmatig te laat komen)

Ontslag via de kantonrechter om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is soms ook mogelijk. Ontslag om deze twee redenen moet altijd in eerste instantie via het UWV lopen. Maar als het UWV het ontslagverzoek afwijst, kan de werkgever alsnog via de kantonrechter proberen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Hoe verloopt de procedure bij ontslag via de kantonrechter

De ontslagprocedure via de kantonrechter verloopt in 4 stappen:

 • Je werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
 • Je krijgt de gelegenheid om schriftelijk aan te geven waarom je het niet eens bent met het ontslag. Dit doe je met een zogenaamd verweerschrift. Het is niet verplicht om verweer in te dienen, maar het valt zeker aan te raden. Onze ontslagspecialisten kunnen je helpen bij het opstellen van een verweerschrift.
 • Tijdens een zitting bij de kantonrechter kunnen beide partijen een mondelinge toelichting geven.
 • De kantonrechter doet uitspraak of hij het ontslag verleent of niet. De uitspraak is meestal binnen 4 weken na de zitting.

Kun je in beroep gaan tegen ontslag via kantonrechter

Krijg je ontslag via de kantonrechter en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Om hoger beroep in te stellen heb je een advocaat nodig.

Het gerechtshof bekijkt de zaak opnieuw en doet vervolgens een uitspraak. Als je het daar niet mee eens bent, kun je nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. Ook voor deze procedure heb je een advocaat nodig.

Hoe zit het met de opzegtermijn bij ontslag via de kantonrechter?

Bij ontslag moet je werkgever zich normaal gesproken aan een opzegtermijn houden. Deze opzegtermijn staat vermeld in je arbeidscontract of cao. Als daar niks in staat, kun je de opzegtermijn vinden in de wet.

Bij ontslag via de kantonrechter moet de rechter rekening houden met de opzegtermijn. De procedure bij de kantonrechter zelf kost ook tijd. De kantonrechter trekt deze proceduretijd af van de opzegtermijn. Er moet wel minstens 1 maand opzegtermijn overblijven. Dit is alleen anders als de kantonrechter van oordeel is dat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. In dat geval kan de rechter bepalen dat het ontslag eerder ingaat.

Geeft de kantonrechter een transitievergoeding bij ontslag?

Ben je minimaal 2 jaar in dienst geweest bij je werkgever, dan krijg je een transitievergoeding bij ontslag via de kantonrechter. Je kunt de hoogte van de transitievergoeding berekenen met onze rekentool transitievergoeding. Let op: je krijgt géén transitievergoeding als je zelf het initiatief tot ontslag hebt genomen of als je ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van jouw kant.

Is er volgens de kantonrechter sprake van ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever? Dan kan hij bovenop de transitievergoeding nog een extra ontslagvergoeding toekennen. Je kunt de kantonrechter verzoeken om een dergelijke vergoeding toe te kennen.

Past de kantonrechter ook de kantonrechtersformule toe?

De kantonrechtersformule werd voorheen standaard gebruikt voor het berekenen van de ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 is dit niet meer het geval. Tegenwoordig krijg je bij ontslag via de kantonrechter de transitievergoeding (als je aan de voorwaarden voldoet).

De kantonrechtersformule kan weer wél om de hoek komen kijken als de kantonrechter een extra ontslagvergoeding toekent vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. In dat geval kan de rechter voor de berekening van de ontslagvergoeding gebruikmaken van de oude kantonrechtersformule. 

De kantonrechtersformule wordt ook nog wel eens gebruikt bij een andere vorm van ontslag, namelijk ontslag met wederzijds goedvinden. Ook al is de formule dus officieel vervangen door de transitievergoeding, in de praktijk wordt de kantonrechtersformule nog steeds gebruikt in sommige gevallen.

Hoe kan ik de kantonrechtersformule berekenen?

Je kunt de kantonrechtersformule berekenen op de volgende manier. De formule is A x B x C, waarbij A staat voor het Aantal gewogen dienstjaren, B voor het Bruto maandsalaris en C voor de Correctiefactor.

Voor het aantal dienstjaren (A) wordt de volgende weging gebruikt:

 

 • Elk dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5
 • Elk dienstjaar van 35 tot 45 jaar = 1
 • Elk dienstjaar van 45 tot 55 jaar = 1,5
 • Elk dienstjaar vanaf 55 jaar = 2

Voor het bruto maandsalaris (B) worden ook extra componenten meegerekend, zoals vakantietoeslag, overwerkvergoeding, 13e maand en ploegentoeslag.

De correctiefactor (C) ten slotte, is normaal gesproken 1. Maar valt een van de partijen wat te verwijten, dan kan de correctiefactor worden aangepast. Heeft de werknemer (gedeeltelijk) schuld aan het ontslag? Dan is de correctiefactor lager dan 1, waardoor de ontslagvergoeding ook lager uitvalt. Heeft de werkgever verwijtbaar gehandeld, dan is de correctiefactor hoger dan 1, waardoor de ontslagvergoeding weer hoger uitpakt.

Maak een afspraak met jouw jurist

Kies zelf welke jurist het beste bij jou past

 • Sparren met een jurist over jouw situatie
 • Kies een tijdstip waarop het jou uitkomt
Ramon - 5 jaar arbeidsrecht jurist
8 / 10
>