naar DAS.nl

Wanneer recht op transitievergoeding?

Je dreigt te worden ontslagen. Daarom vraag je je af: wanneer heb ik recht op een transitievergoeding? In principe heb je hier altijd recht op als je 18 jaar of ouder bent én ergens 2 of meer jaar hebt gewerkt. Toch zijn er situaties waarin je alsnog geen recht hebt op een vergoeding. Hoe dan ook, het is bij ontslag verstandig om een jurist in het schakelen. Die kan je namelijk precies vertellen wat je rechten zijn, maar ook zorgen dat jouw transitievergoeding hoger uitvalt.

 

Juridische hulp

Wanneer wél recht op een transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft iedereen die ergens minimaal 2 jaar in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding. Daar staat tegenover dat de kantonrechtersformule toen is afgeschaft. De kantonrechtersformule valt bijna altijd hoger uit dan de transitievergoeding, daarom vallen juristen hier nog vaak op terug tijdens onderhandelingen.

Hoe langer je ergens hebt gewerkt, hoe hoger je transitievergoeding zal zijn. In onderstaande situaties heb je altijd recht op een transitievergoeding:

  1. Als een dienstverband van minstens 2 jaar eindigt op initiatief van de werkgever.
  2. Dit geldt zowel bij een vast contract, als bij één of meerdere tijdelijke contracten.
  3. De reden van het ontslag maakt niet uit. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op een transitievergoeding.
  4. Verder moet je ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben.

Wanneer géén recht op een transitievergoeding

Ook al voldoe je aan de basisvoorwaarden (18+ en 2 jaar in dienst), toch kan het zo zijn dat je geen transitievergoeding krijgt. Enkele voorbeelden van situaties waarin je géén transitievergoeding krijgt:

  1. Je bent nog geen 18 jaar
  2. Je hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
  3. Je contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
  4. Je hebt de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt
  5. Je bent op staande voet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid. Je hebt je bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering.
  6. Je werkgever is failliet verklaard of zit in de schuldsanering
Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Geen recht op transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag

Zoals gezegd heb je bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw kant, geen recht op een transitievergoeding. Dat is bijvoorbeeld zo als je je schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of het schenden van gedragsregels. Je wordt in zo’n geval op staande voet ontslagen. Je recht op WW en een transitievergoeding komen te vervallen. Vind je dat je onterecht op staande voet ontslagen bent, dan is het zaak om direct juridische hulp in te schakelen.

50-plussers hebben recht op een hogere transitievergoeding

Ben je 50 jaar of ouder en ben je minimaal 10 jaar bij je werkgever in dienst geweest? Dan hebt je recht op een hogere transitievergoeding. Je bouwt als 50-plusser namelijk een transitievergoeding op ter grootte van een maandsalaris per dienstjaar vanaf je 50e verjaardag. Dit geldt wel alleen als je bij een bedrijf werkt dat 25 of meer werknemers in dienst heeft.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Of je recht hebt op een transitievergoeding hangt van verschillende factoren af. Weet je het niet zeker? Vraag dan een jurist om advies. Die is gespecialiseerd in arbeidsrecht en kan jou precies vertellen waar je recht op hebt. Daarnaast kan hij je helpen met de onderhandelingen. De meeste werkgevers staan niet te springen om een hoge transitievergoeding te betalen. Wat veel mensen niet weten, is dat je er door te onderhandelen vaak een betere deal uit kan halen.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieƫnhuizen - Manager Adviesteam
>