naar DAS.nl

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Steeds vaker worden werknemers na twee jaar ziekte in een slapend dienstverband gehouden. Werkgevers doen dit geregeld om onder de (vaak hoge) transitievergoeding uit te komen. Een probleem dat de laatste tijd in het nieuws is geweest. Heb je recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte? En wat kun je doen als je werkgever die niet wil betalen? Schakel in ieder geval een arbeidsjurist in. Die weet wat jouw rechten zijn en kan je helpen in deze vervelende situatie.

 

Juridische hulp

Wat is een transitievergoeding?

Iedereen die ergens 2 jaar heeft gewerkt, heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit bedrag is bedoeld om werknemers te helpen om een nieuwe baan te vinden en dient als compensatie voor het ontslag. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van je maandsalaris en van hoe lang je bij het betreffende bedrijf hebt gewerkt. Vroeger hadden alleen werknemers die (onterecht) ontslagen werden via de kantonrechter recht op de (toenmalige) ontslagvergoeding. Als je via het UWV werd ontslagen kreeg je niets. Sinds 1 juli 2015 is dat dankzij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) anders geregeld, namelijk via een transitievergoeding. Sindsdien heeft bijna iedereen die zijn baan verliest recht op deze vergoeding. Dus óók na 2 jaar ziekte.

Vóór 1 juli 2015, was ontslag na 2 jaar ziekte wél mogelijk zonder een ontslagvergoeding te betalen.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Zoals gezegd heb je bijna altijd recht op een transitievergoeding als je ergens 2 jaar in dienst bent geweest. Hoe langer je ergens hebt gewerkt, hoe hoger de vergoeding zal zijn. De enige reden waarom je er geen recht op zou hebben, is als je op staande voet wordt ontslagen. In onderstaande situaties heb je altijd recht op een transitievergoeding:

  1. Als een dienstverband van minstens 2 jaar eindigt op initiatief van de werkgever.
  2. Dit geldt zowel bij een vast contract, als bij een of meerdere tijdelijke contracten.
  3. De reden van het ontslag maakt niet uit. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op een transitievergoeding.
  4. Je moet ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben.

Ontslag tijdens ziekte mag niet zomaar

Ontslag tijdens ziekte mag niet zomaar. Wil je baas je toch ontslaan, dan heb je altijd hulp nodig van een gespecialiseerd jurist. Het is een misverstand dat ontslag tijdens langdurige ziekte helemaal niet mogelijk is, maar je bent in deze positie wel beter beschermt. Ontslag wegens ziekte is namelijk niet toegestaan. Er kunnen redenen zijn dat ontslag tijdens ziekte nodig is, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of faillissement. Ben je ziek en boventallig? Dan zal je werkgever eerst toestemming moeten vragen aan de kantonrechter voor je ontslag. Bij zieken en zwangeren wordt namelijk extra kritisch gekeken of het ontslag wel terecht is. Pas ná 2 jaar ziekte mag je wel worden ontslagen.

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Ontslag na 2 jaar ziekte mag wel

Pas wanneer iemand 2 jaar ziek is geweest, mag hij wél worden ontslagen. Na 2 jaar (104 weken) ziekte of arbeidsongeschiktheid, komt namelijk de ontslagbescherming die je tijdens de ziekteperiode had te vervallen. Je werkgever mag nu de arbeidsovereenkomst ontbinden. Maar dat betekent niet dat hij dit ook doet. Na 2 jaar ziekte ben je namelijk niet automatische ontslagen, je werkgever moet daarvoor actie ondernemen. Hij kan een ontslagaanvraag doen bij het UWV of jullie kunnen met een ontslag met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Vraag in alle gevallen advies aan een jurist, want die weet waar jij recht op hebt bij ontslag. Onderteken nooit zomaar iets.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Ook na 2 jaar ziekte heb je dus gewoon recht op een transitievergoeding. Ben je voor ten minste 35% arbeidsongeschikt en zit je al gedeeltelijk in de WIA? Dan wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend dan normaal gesproken. Deze berekening is nogal ingewikkeld. Het is daarom verstandig om in zo’n situatie een jurist in te schakelen. Die zorgt namelijk dat jij er hier financieel gezien zo goed mogelijk uitkomt.

Slapend dienstverband = géén transitievergoeding

Bij ontslag na 2 jaar ziekte heb je dus recht op een transitievergoeding. Maar wat als je werkgever je niet ontslaat? Dan sta je met lege handen. Omdat de transitievergoeding soms erg hoog is, proberen veel werkgevers onder de betaling ervan uit te komen. Ze ontslaan je niet, maar houden je in een slapend dienstverband of sluimerend contract. Je blijft in dit geval in dienst, maar je werkt niet. Je krijgt geen loon en ook geen vergoeding. Als werknemer wordt je in deze situatie flink benadeeld. Het is soms mogelijk om hier actie tegen te ondernemen met de hulp van een arbeidsjurist.

De transitievergoeding na 2 jaar ziekte kan meestal niet via de rechter worden afgedwongen. Dit kan alleen wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar handelen toegerekend kan worden. Dit is nog in geen van de zaken omtrent slapend dienstverband het geval geweest. Kantonrechters gaven steeds hetzelfde oordeel: een werkgever kan niet worden verplicht een dienstverband na 104 weken ziekte te beëindigen met toekenning van een transitievergoeding.

Nieuwe wet moet problemen met transitievergoeding oplossen

Omdat er veel problemen zijn met de transitievergoeding, wil de overheid deze oplossen met een nieuwe wet. Deze wet komt erop neer dat werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, wel een transitievergoeding moeten betalen, maar hiervoor worden gecompenseerd. Die compensatie vindt plaats vanuit het AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds), waar dan wel een verhoging van de premie tegenover zal staan. Die wet gaat naar verwachting pas in per 1 januari 2019, maar wel met terugwerkende kracht.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieƫnhuizen - Manager Adviesteam
>