naar DAS.nl

Transitievergoeding 2019 berekenen

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die 2 jaar in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding bij ontslag. De hoogte van die transitievergoeding hangt af van de duur van je dienstverband en het maandsalaris. De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2019 omhoog gegaan naar € 81.000. Ben je het niet eens met je ontslag of de hoogte van de transitievergoeding? Dan kan je naar de rechter stappen.

 

Juridische hulp

Transitievergoeding bij ontslag per 2019 omhoog gegaan

De lonen stijgen. Daarom heeft het kabinet besloten dat ook de transitievergoeding per 2019 omhoog gaat. Per 1 januari 2019 is de maximale transitievergoeding van € 79.000 naar € 81.000 gestegen. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen.


Transitievergoeding 2019 berekenen

Hoe hoog je transitievergoeding is, hangt af van je maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is in 2019 is dus maximaal € 81.000 bruto. Of, als je jaarsalaris hoger is dan € 81.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Het bedrag wordt op de volgende manier berekend:

  • Aantal halve dienstjaren: De transitievergoeding wordt berekend in periodes van 6 maanden. Voor de eerste tien jaar dat je in dienst bent, is de vergoeding 1/6 van het maandsalaris per periode. Voor een heel dienstjaar is dat dus één derde van één maandsalaris.
  • Langer dan tien jaar in dienst? Dan heb je – voor de periode ná de eerste tien jaren – recht op een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.
  • Maximum: De transitievergoeding is (vanaf 2019) nooit hoger dan €81.000 bruto, of – als je jaarsalaris hoger is – maximaal één bruto jaarsalaris

Wil je weten hoe hoog jouw transitievergoeding ongeveer zal zijn? Dan kun je die berekenen via een online rekentool. Het is altijd verstandig om een jurist voor je te laten onderhandelen, die kan ervoor zorgen dat de hoogte van de transitievergoeding voor jou beter uitvalt.

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Berekening transitievergoeding 2019 voor kleine werkgevers

Daarnaast zijn er in 2019 nog een paar regels om de betaling van de transitievergoeding voor kleine werkgevers te verlichten. Twee initiatieven van het oude kabinet worden daarom doorgezet:

  1. Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. De compensatieregeling werkt terug tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat de werkgever ook een vergoeding krijgt voor de transitievergoeding die hij heeft betaald als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd. Vanaf 1 januari 2020 mogen cao-partijen afspreken dat de werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding hoeft te betalen als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid of op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie van beide.
  2. Geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam
>