naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Tran­si­tie­ver­goe­ding be­re­ke­nen

Transitievergoeding is een wettelijke vastgestelde vergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband.De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren, je leeftijd en bruto salaris.

Let op: vaak is de transitievergoeding de minimale vergoeding bij ontslag en kun je onderhandelen voor een hogere vergoeding.

 

Tips
 • De transitievergoeding is het minimale bedrag 
 • Door te onderhandelen kun je vaak een hogere vergoeding krijgen
 • In 90% van de gevallen onderhandelen onze arbeidsjuristen een beter voorstel 

Transitievergoeding berekenenRecht op transitievergoeding?


Transitievergoeding berekenen
Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding maar wordt er in een ontslagvoorstel meestal wel een vergoeding aangeboden. Deze vergoeding bij ontslag is vaak gebaseerd op de transitievergoeding. Lees hier alles over ontslag met wederzijds goedvinden.

Berekening van de transitievergoeding 

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is voor 2017 vastgesteld op € 77.000 en voor 2018 op € 79.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000 (2017) of € 79.000 (2018). Voor 50-plussers geldt, tot 2020, een hogere transitievergoeding. Bereken direct de hoogte van jouw transitievergoeding.

Berekenen van je bruto maandsalaris voor de berekening van de transitievergoeding

De hoogte van je bruto maandsalaris bereken je als volgt:

 • Je basis bruto maandsalaris
 • Je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en overwerktoeslag (van de afgelopen 12 maanden ÷ 12)
 • Eventuele bonussen (van de afgelopen 3 jaar ÷ 36)

 

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de oude kantonrechtersformule. Het maakt in principe niet uit of je via het UWV of via de kantonrechter wordt ontslagen. Bij beide ontslagroutes heb je recht op een deze vergoeding bij ontslag. De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, leeftijd en bruto salaris. Je kunt deze gemakkelijk zelf berekenen via onze tool

 

Geen recht op transitievergoeding

In de volgende gevallen is je werkgever niet verplicht transitievergoeding te betalen:

 • Als jullie het contract met wederzijds goedvinden beëindigen
 • Als je werkgever failliet is verklaard, of in de schuldsanering zit
 • Als je minder dan 2 jaar in dienst bent
 • Als je jonger dan 18 bent en minder dan 12 uur per week werkt
 • Als je vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen
 • Als je ernstig verwijtbaar handelde of nalatig bent geweest
 • Als er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen

 

Ontslagvergoeding bij ontslag wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding maar wordt er in een ontslagvoorstel meestal wel een vergoeding aangeboden. Deze vergoeding bij ontslag is vaak gebaseerd op de transitievergoeding. Lees hier alles over ontslag met wederzijds goedvinden.

Hoog­te van de tran­si­tie­ver­goe­ding (voor­beel­den)

 

Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Hoogte transitievergoeding 
 2  €1.500
 €1.000
 5  €1.500
 €2.500
 10  €1.500
 €5.000
 15  €1.500
 €8.750
 20  €1.500
 €12.500
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Hoogte transitievergoeding 
 2  €12.000
 €8.000
 5  €12.000
 €20.000
 10  €12.000
 €40.000
 15  €12.000
 €70.000
 20  €12.000
 €100.00
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Hoogte transitievergoeding 
 2  €3.000
 €2.000
 5  €3.000
 €5.000
 10  €3.000
 €10.00
 15  €3.000
 €17.500
 20  €3.000
 €25.000
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Hoogte transitievergoeding 
 2  €4.500
 €3.000
 5  €4.500
 €7.500
 10  €4.500
 €15.000
 15  €4.500
 €26.250
 20  €4.500
 €37.500
Transitievergoeding berekenen
Wat is je leeftijd?
Jaren en maanden in dienst
(incl. vakantiegeld en 13e mnd)
Ik ben in dienst bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers
Ik ben ontslagen om bedrijfseconomische redenen
Jouw indicatieve vergoeding is: Helaas heb je bij minder dan 2 dienstjaren geen recht op transitievergoeding
Sluiten

Opbouw van de transitievergoeding

De transitievergoeding, of ook wel ontslagvergoeding genoemd, wordt berekend per zes maanden dienstverband (periodes). Voor de eerste tien jaar (20 periodes) is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris per periode. Oftewel 1/3 van één maandsalaris per heel dienstjaar.

Na het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.

De ontslagvergoeding is nooit hoger dan €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is.

Let op! Voor medewerkers boven de vijftig met meer dan 10 dienstjaren, die niet bij kleine ondernemingen werken, kan de transitievergoeding anders worden berekend.

Hulp bij ontslag van Flexx 

Wanneer je werkgever je wilt ontslaan met een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk nooit direct je handtekening te zetten. Voor  90% van onze klanten weten we namelijk een beter voorstel te onderhandelen. Haal ook meer uit je ontslag door hulp van Flexx van DAS in te schakelen.

Haal meer uit jouw ontslag
Maak een keuze
Sluiten

Als je werkgever een ontslagvoorstel doet, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingovereenkomst genoemd, wordt er in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Wat in jouw geval een passende ontslagvergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is veelal de transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding, kun je middels een berekeningstool zelf berekenen op basis van diverse factoren (leeftijd, lengte dienstverband, loongegevens etc). Maar let wel,  de transitievergoeding is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst geen recht, maar in de praktijk is het in de meeste gevallen wel gebruikelijk dat deze vergoeding wordt aangeboden. Bovendien is de hoogte van de door je werkgever aangeboden ontslagvergoeding veelal onderhandelbaar. 

Maak een keuze
Sluiten

Wordt er in het ontslagvoorstel (vaak aangeboden in de vorm van een concept beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) dat je van je werkgever hebt ontvangen gemeld of je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst nog moet werken? Of word je vrijgesteld van werk? Is hierover niets vermeld in het ontslagvoorstel, dan gaat het ontslagvoorstel ervan uit dat je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst je werk blijft doen en je niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Een vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris is echter onderhandelbaar. Echter, zolang je werkgever een vrijstelling van werk niet schriftelijk heeft bevestigd, ben je verplicht je werk te blijven doen. 

Maak een keuze
Sluiten Ben je het eens met de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst zoals je werkgever deze voorstelt in het ontslagvoorstel? Is er met de voorgestelde einddatum van je contract/ arbeidsovereenkomst door je werkgever rekening gehouden met de door je werkgever in acht te nemen opzegtermijn? Dit laatste is van belang om je aanspraken op een WW-uitkering veilig te stellen bij de voorgestelde einddatum. Wordt er namelijk geen rekening gehouden met de juiste opzegtermijn, dan kan het zo zijn dat je niet aansluitend bij de voorgestelde einddatum aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en je geconfronteerd wordt met een inkomensgat (geen loon meer door einde dienstverband en ook (nog) geen uitkering). 
Maak een keuze
Sluiten

In sommige gevallen vergoedt een werkgever de juridische kosten (of een deel daarvan) voor de beoordeling van het ontslagvoorstel. Hoewel een werkgever in juridische zin niet verplicht is om de juridische kosten van een werknemer te vergoeden, zie je in de praktijk wel dat het regelmatig gebeurt en dat een juridische kostenvergoeding onderhandelbaar is. 

Maak een keuze
Sluiten

Is het ontslagvoorstel van je werkgever volledig? Regelt het alle zaken die bij het einde van je contract/arbeidsovereenkomst geregeld moeten worden? Of mis je onderdelen? Naast een einddatum, ontslagvergoeding, de invulling van je werk tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst, een vergoeding voor juridische kosten, kun je nog denken aan de volgende onderwerpen: eindafrekening, vakantiedagen, vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering, winstuitkering, bonus, concurrentiebeding en/of relatiebeding, studiekosten, positief getuigschrift en/of referenties, communicatie over vertrek etc.  Het is van belang dat het ontslagvoorstel (de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) allesomvattend is, omdat een ontslagregeling meestal wordt aangegaan onder finale kwijting over en weer. Dit betekent dat je nadat er tussen partijen een akkoord is bereikt over de inhoud van de ontslagregeling, er niets anders meer gevorderd kan worden van de andere partij, dan de afspraken die partijen in de ontslagregeling hebben vastgelegd. 

Ons advies voor jou
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
€ 379,-
of in 2 termijnen
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
Totaaloplossing
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Direct inzicht in jouw mogelijkheden 

Aan de hand van een paar vragen geven wij jou direct inzicht in de verbetermogelijkheden van jouw ontslagvoorstel. Vervolgens plan je gratis een intake met één van onze juristen om jouw voorstel te bespreken. Zo weet je ook gelijk hoe jouw jurist voor je aan de slag gaat. Je kunt selecteren op basis van beschikbaarheid, expertise, aanpak, ervaring of beoordelingen door anderen. Handig toch?

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Nieuws & blogs over ontslag

>
088 3279 831