naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Ont­slag tij­dens ziek­te

Mag je ontslagen worden tijdens ziekte?

Veel mensen denken dat je niet ontslagen kunt worden tijdens ziekte. Dat is een misverstand. Je bent tijdens ziekte wel beter beschermd tegen ontslag maar een absoluut ontslagverbod is er niet.

In algemene zin geldt ontslag tijdens ziekte mag wel, ontslag wegens ziekte niet. Een uitzondering hierop is dat ontslag wegens ziekte wel is toegestaan als de periode van ziekte twee jaar of langer geduurd heeft.

 

Ontslagen, wat nu?
 • Zet nooit zomaar je handtekening
 • Laat je niet onder druk zetten, stuur de protestbrief
 • Schakel juridische hulp in
Bekijk onze oplossingen

Opzegverbod in de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid

In de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt een opzegverbod. Dit betekent dat het voor de werkgever verboden is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Via het UWV kan de werkgever wel een ontslagvergunning aanvragen, maar vervolgens kan hij de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Via een ontbinding bij de kantonrechter zou een werkgever een zieke werknemer wel kunnen ontslaan. Een kantonrechter zal echter niet snel besluiten tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de kantonrechter het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag verband houdt met ziekte van de werknemer is de kans groot dat de ontslagaanvraag afgewezen wordt. Als de werkgever overduidelijk ontslag aanvraagt om een andere reden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, is er een behoorlijke kans dat de rechter de arbeidscontract ontbindt, ook als je ziek bent.

 

Uitzonderingen op opzegverbod tijdens ziekte

In de volgende gevallen is het opzegverbod bij ziekte niet van kracht:

 1. Als het gaat om ontslag vanwege (gedeeltelijke) bedrijfssluiting
 2. Als een werknemer weigert mee te werken aan re-integratie
 3. Als een werknemer in staat is passende arbeid te verrichten, maar dit weigert
 4. Als een werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.
 5. Als werknemer in de proeftijd zit
 6. Bij ontslag op staande voet
 7. Bij ontslag door de curator bij faillissement van de werkgever

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ben je ziek en stelt je werkgever voor om met wederzijds goedvinden (met vaststellingsovereenkomst) uit elkaar te gaan, ga daar dan niet mee akkoord. Je loopt dan het risico om geen uitkering van het UWV te krijgen.

Hulp bij ontslag van Flexx 

Wanneer je werkgever je wilt ontslaan met een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk nooit direct je handtekening te zetten. Voor  90% van onze klanten weten we namelijk een beter voorstel te onderhandelen. Haal ook meer uit je ontslag door hulp van Flexx van DAS in te schakelen.

Haal meer uit jouw ontslag
Maak een keuze
Sluiten

Als je werkgever een ontslagvoorstel doet, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingovereenkomst genoemd, wordt er in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Wat in jouw geval een passende ontslagvergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is veelal de transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding, kun je middels een berekeningstool zelf berekenen op basis van diverse factoren (leeftijd, lengte dienstverband, loongegevens etc). Maar let wel,  de transitievergoeding is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst geen recht, maar in de praktijk is het in de meeste gevallen wel gebruikelijk dat deze vergoeding wordt aangeboden. Bovendien is de hoogte van de door je werkgever aangeboden ontslagvergoeding veelal onderhandelbaar. 

Maak een keuze
Sluiten

Wordt er in het ontslagvoorstel (vaak aangeboden in de vorm van een concept beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) dat je van je werkgever hebt ontvangen gemeld of je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst nog moet werken? Of word je vrijgesteld van werk? Is hierover niets vermeld in het ontslagvoorstel, dan gaat het ontslagvoorstel ervan uit dat je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst je werk blijft doen en je niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Een vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris is echter onderhandelbaar. Echter, zolang je werkgever een vrijstelling van werk niet schriftelijk heeft bevestigd, ben je verplicht je werk te blijven doen. 

Maak een keuze
Sluiten Ben je het eens met de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst zoals je werkgever deze voorstelt in het ontslagvoorstel? Is er met de voorgestelde einddatum van je contract/ arbeidsovereenkomst door je werkgever rekening gehouden met de door je werkgever in acht te nemen opzegtermijn? Dit laatste is van belang om je aanspraken op een WW-uitkering veilig te stellen bij de voorgestelde einddatum. Wordt er namelijk geen rekening gehouden met de juiste opzegtermijn, dan kan het zo zijn dat je niet aansluitend bij de voorgestelde einddatum aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en je geconfronteerd wordt met een inkomensgat (geen loon meer door einde dienstverband en ook (nog) geen uitkering). 
Maak een keuze
Sluiten

In sommige gevallen vergoedt een werkgever de juridische kosten (of een deel daarvan) voor de beoordeling van het ontslagvoorstel. Hoewel een werkgever in juridische zin niet verplicht is om de juridische kosten van een werknemer te vergoeden, zie je in de praktijk wel dat het regelmatig gebeurt en dat een juridische kostenvergoeding onderhandelbaar is. 

Maak een keuze
Sluiten

Is het ontslagvoorstel van je werkgever volledig? Regelt het alle zaken die bij het einde van je contract/arbeidsovereenkomst geregeld moeten worden? Of mis je onderdelen? Naast een einddatum, ontslagvergoeding, de invulling van je werk tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst, een vergoeding voor juridische kosten, kun je nog denken aan de volgende onderwerpen: eindafrekening, vakantiedagen, vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering, winstuitkering, bonus, concurrentiebeding en/of relatiebeding, studiekosten, positief getuigschrift en/of referenties, communicatie over vertrek etc.  Het is van belang dat het ontslagvoorstel (de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) allesomvattend is, omdat een ontslagregeling meestal wordt aangegaan onder finale kwijting over en weer. Dit betekent dat je nadat er tussen partijen een akkoord is bereikt over de inhoud van de ontslagregeling, er niets anders meer gevorderd kan worden van de andere partij, dan de afspraken die partijen in de ontslagregeling hebben vastgelegd. 

Ons advies voor jou
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
€ 379,-
of in 2 termijnen
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
Totaaloplossing
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Direct inzicht in jouw mogelijkheden 

Aan de hand van een paar vragen geven wij jou direct inzicht in de verbetermogelijkheden van jouw ontslagvoorstel. Vervolgens plan je gratis een intake met één van onze juristen om jouw voorstel te bespreken. Zo weet je ook gelijk hoe jouw jurist voor je aan de slag gaat. Je kunt selecteren op basis van beschikbaarheid, expertise, aanpak, ervaring of beoordelingen door anderen. Handig toch?

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht
Liever even bellen? Wij helpen je graag verder!
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam
>
088 3279 831