naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Op­zeg­ter­mijn bij ont­slag

Zodra je als werknemer de opzegging hebt ontvangen begint de opzegtermijn. Als je echter schriftelijk met je werkgever een andere afspraak hebt gemaakt, geldt deze afspraak. 

Duur van de opzegtermijn 

In de CAO of je arbeidsovereenkomst staat de duur van de opzegtermijn. Als er geen termijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke opzegtermijn:

• Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand
• 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden
• 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden
• 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

Lees meer over opzegtermijn bij ontslag

Een langere termijn kun je met je werkgever schriftelijk afspreken, een kortere termijn is alleen mogelijk als dit is vastgelegd in de CAO. Voor jou als werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van een maand, ongeacht de duur van het dienstverband. 

​Opzegtermijn bij ontslag via UWV om bedrijfseconomische redenen
Ben je via een procedure bij het UWV ontslagen? Dan mag de opzegtermijn verkort worden met 1 maand, tot een minimale termijn van 1 maand.

Ook kantonrechter moet zich aan de opzegtermijn houden
Sinds 1 juli 2015 moet de kantonrechter ook rekening houden met de opzegtermijn bij het ontbinden van uw arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op de datum waarop hij zou eindigen als de werkgever de arbeidsovereenkomst zou opzeggen. Eventueel mag de kantonrechter de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. De opzegtermijn geldt niet als je je ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan je arbeidsovereenkomst dan per direct ontbinden.

Wil je weten welke opzegtermijn voor jou geldt? Laat dan je ontslag beoordelen door een arbeidsjurist van Flexx van DAS.

Hulp bij ontslag van Flexx

Ontslag met wederzijds goedvinden is de meest voorkomende vorm van ontslag. Je werkgever en jij maken dan afspraken over het beëindigen van je dienstverband. In dit geval maar ook bij alle andere ontslagvormen kunnen de ontslagspecialisten van Flexx van DAS je helpen. Ze beoordelen je ontslag of onderhandelen met je werkgever over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding. Haal ook meer uit je ontslag door hulp van Flexx van DAS in te schakelen.

Haal meer uit jouw ontslag
Maak een keuze
Sluiten

Als je werkgever een ontslagvoorstel doet, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingovereenkomst genoemd, wordt er in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Wat in jouw geval een passende ontslagvergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is veelal de transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding, kun je middels een berekeningstool zelf berekenen op basis van diverse factoren (leeftijd, lengte dienstverband, loongegevens etc). Maar let wel,  de transitievergoeding is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst geen recht, maar in de praktijk is het in de meeste gevallen wel gebruikelijk dat deze vergoeding wordt aangeboden. Bovendien is de hoogte van de door je werkgever aangeboden ontslagvergoeding veelal onderhandelbaar. 

Maak een keuze
Sluiten

Wordt er in het ontslagvoorstel (vaak aangeboden in de vorm van een concept beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) dat je van je werkgever hebt ontvangen gemeld of je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst nog moet werken? Of word je vrijgesteld van werk? Is hierover niets vermeld in het ontslagvoorstel, dan gaat het ontslagvoorstel ervan uit dat je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst je werk blijft doen en je niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Een vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris is echter onderhandelbaar. Echter, zolang je werkgever een vrijstelling van werk niet schriftelijk heeft bevestigd, ben je verplicht je werk te blijven doen. 

Maak een keuze
Sluiten Ben je het eens met de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst zoals je werkgever deze voorstelt in het ontslagvoorstel? Is er met de voorgestelde einddatum van je contract/ arbeidsovereenkomst door je werkgever rekening gehouden met de door je werkgever in acht te nemen opzegtermijn? Dit laatste is van belang om je aanspraken op een WW-uitkering veilig te stellen bij de voorgestelde einddatum. Wordt er namelijk geen rekening gehouden met de juiste opzegtermijn, dan kan het zo zijn dat je niet aansluitend bij de voorgestelde einddatum aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en je geconfronteerd wordt met een inkomensgat (geen loon meer door einde dienstverband en ook (nog) geen uitkering). 
Maak een keuze
Sluiten

In sommige gevallen vergoedt een werkgever de juridische kosten (of een deel daarvan) voor de beoordeling van het ontslagvoorstel. Hoewel een werkgever in juridische zin niet verplicht is om de juridische kosten van een werknemer te vergoeden, zie je in de praktijk wel dat het regelmatig gebeurt en dat een juridische kostenvergoeding onderhandelbaar is. 

Maak een keuze
Sluiten

Is het ontslagvoorstel van je werkgever volledig? Regelt het alle zaken die bij het einde van je contract/arbeidsovereenkomst geregeld moeten worden? Of mis je onderdelen? Naast een einddatum, ontslagvergoeding, de invulling van je werk tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst, een vergoeding voor juridische kosten, kun je nog denken aan de volgende onderwerpen: eindafrekening, vakantiedagen, vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering, winstuitkering, bonus, concurrentiebeding en/of relatiebeding, studiekosten, positief getuigschrift en/of referenties, communicatie over vertrek etc.  Het is van belang dat het ontslagvoorstel (de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) allesomvattend is, omdat een ontslagregeling meestal wordt aangegaan onder finale kwijting over en weer. Dit betekent dat je nadat er tussen partijen een akkoord is bereikt over de inhoud van de ontslagregeling, er niets anders meer gevorderd kan worden van de andere partij, dan de afspraken die partijen in de ontslagregeling hebben vastgelegd. 

Ons advies voor jou
  • Je eigen ontslagspecialist
  • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
  • Advies over de te nemen vervolgstappen
  • Wij onderhandelen met jouw werkgever
  • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
€ 379,-
of in 2 termijnen
  • Je eigen ontslagspecialist
  • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
  • Advies over de te nemen vervolgstappen
  • Wij onderhandelen met jouw werkgever
  • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
Totaaloplossing
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Nieuws & blogs over ontslag

>
088 3279 831