naar DAS.nl

Recht op ontslagvergoeding

Iedereen die ergens 2 jaar heeft gewerkt en wordt ontslagen, heeft recht op een ontslagvergoeding. Dit bedrag is bedoeld om je te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Wie wordt ontslagen doet er verstandig aan een jurist om hulp te vragen. Met het juiste advies valt er vaak een betere deal uit te halen. Teken dus nooit zomaar iets, maar verdiep je eerst goed in jouw rechten.

 

Juridische hulp

Wanneer wél recht op een ontslagvergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Daarmee heeft iedereen die ergens minimaal 2 jaar in dienst is geweest, recht op een vergoeding. Daar staat tegenover dat de kantonrechtersformule is afgeschaft, de berekening van de ontslagvergoeding gaat daardoor anders. Toch vallen juristen in de onderhandelingen vaak nog terug op de kantonrechtersformule, omdat die in veel gevallen hoger uitvalt.

Hoe langer je ergens hebt gewerkt, hoe hoger de vergoeding zal zijn. In onderstaande situaties heb je altijd recht op een ontslagvergoeding:

  • Als een dienstverband van minstens 2 jaar eindigt op initiatief van de werkgever.
  • Dit geldt zowel bij een vast contract, als bij een of meerdere tijdelijke contracten.
  • De reden van het ontslag maakt niet uit. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op een ontslagvergoeding.
  • Verder moet je ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben.

Wanneer géén recht op een ontslagvergoeding

Ook al voldoe je aan de basisvoorwaarden (18 plus en 2 jaar in dienst), toch kan het zijn dat je geen recht hebt op een ontslagvergoeding. Er zijn situaties waarin je géén ontslagvergoeding krijgt:

  • Je bent nog geen 18 jaar
  • Je hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
  • Je contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
  • Je hebt de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt
  • Je bent op staande voet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid. Je hebt je bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering.
  • Je werkgever is failliet verklaard of zit in de schuldsanering
Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag?

Of je recht hebt op een ontslagvergoeding hangt van verschillende factoren af. Weet je het niet zeker? Een jurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en kan jou precies vertellen wat jouw rechten zijn. Daarnaast kan hij je helpen met de onderhandelingen. De meeste werkgevers staan niet te springen om een ontslagvergoeding te betalen. Vaak kan je er door te onderhandelen een beter deal uithalen. Laat deze kans niet liggen!

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam
>