naar DAS.nl

Ont­slag­ver­goe­ding be­re­ke­nen

Alles over vergoeding bij ontslag

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ofwel ontslag met vaststellingsovereenkomst wordt er in de meeste gevallen in het ontslagvoorstel een ontslagvergoeding aangeboden. De wettelijke transitievergoeding wordt vaak als uitgangspunt gebruikt voor de berekening van deze ontslagvergoeding en is dus vaak het minimum van wat je kunt krijgen.

Tip! Voor 90% van onze klanten onderhandelen we een beter voorstel.

 

Goed om te weten
 • Door te onderhandelen kun je vaak een hogere vergoeding krijgen
 • In 90% van de gevallen onderhandelen onze arbeidsjuristen een beter voorstel 
Bekijk onze oplossingen

Transitievergoeding berekenenRecht op transitievergoeding?


Transitievergoeding berekenen

Hoogte van de ontslagvergoeding

Een passende hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van diverse omstandigheden. De transitievergoeding wordt vaak als basis gebruikt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. De transitievergoeding wordt bepaald op basis van het aantal dienstjaren, je leeftijd en bruto maandsalaris. 

Een indicatie van jouw transitievergoeding kun je hiernaast eenvoudig zelf berekenen. Let op: bij een ontslag met wederzijds goedvinden is ontslagvergoeding vaak een punt van onderhandeling en is in veel gevallen hoger dan de transitievergoeding. Laat je daarom altijd bijstaan door een ontslagspecialist.

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, ofwel ontslag met vaststellingsovereenkomst, heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding. Er is dus geen wettelijke ontslagvergoeding. Er wordt echter in een ontslagvoorstel meestal wel een ontslagvergoeding aangeboden. De hoogte van de ontslagvergoeding is veelal gebaseerd op de transitievergoeding. In veel gevallen is de ontslagvergoeding in het ontslagvoorstel een punt van onderhandeling om te komen tot een vaststellingsovereenkomst. Zet daarom nooit zomaar je handtekening en schakel juridische hulp in om je ontslagvoorstel te beoordelen of te onderhandelen met je werkgever voor een hogere ontslagvergoeding.

 

Kantonrechtersformule

Vanaf 2015 vervangt de transitievergoeding de oude kantonrechtersformule. Kantonrechters hanteren sinds die tijd niet meer de kantonrechtersformule bij ontslag, maar de transitievergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is in veel gevallen gebaseerd op deze transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen
Wat is je leeftijd?
Jaren en maanden in dienst
(incl. vakantiegeld en 13e mnd)
Ik ben in dienst bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers
Ik ben ontslagen om bedrijfseconomische redenen
Jouw indicatieve vergoeding is: Helaas heb je bij minder dan 2 dienstjaren geen recht op transitievergoeding
Sluiten

Opbouw van de transitievergoeding

De transitievergoeding, of ook wel ontslagvergoeding genoemd, wordt berekend per zes maanden dienstverband (periodes). Voor de eerste tien jaar (20 periodes) is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris per periode. Oftewel 1/3 van één maandsalaris per heel dienstjaar.

Na het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.

De ontslagvergoeding is nooit hoger dan €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is.

Let op! Voor medewerkers boven de vijftig met meer dan 10 dienstjaren, die niet bij kleine ondernemingen werken, kan de transitievergoeding anders worden berekend.

Hulp bij ontslag van Flexx 

Wanneer je werkgever je wilt ontslaan met een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk nooit direct je handtekening te zetten. Voor  90% van onze klanten weten we namelijk een beter voorstel te onderhandelen. Haal ook meer uit je ontslag door hulp van Flexx van DAS in te schakelen.

Haal meer uit jouw ontslag
Maak een keuze
Sluiten

Als je werkgever een ontslagvoorstel doet, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingovereenkomst genoemd, wordt er in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Wat in jouw geval een passende ontslagvergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is veelal de transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding, kun je middels een berekeningstool zelf berekenen op basis van diverse factoren (leeftijd, lengte dienstverband, loongegevens etc). Maar let wel,  de transitievergoeding is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst geen recht, maar in de praktijk is het in de meeste gevallen wel gebruikelijk dat deze vergoeding wordt aangeboden. Bovendien is de hoogte van de door je werkgever aangeboden ontslagvergoeding veelal onderhandelbaar. 

Maak een keuze
Sluiten

Wordt er in het ontslagvoorstel (vaak aangeboden in de vorm van een concept beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) dat je van je werkgever hebt ontvangen gemeld of je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst nog moet werken? Of word je vrijgesteld van werk? Is hierover niets vermeld in het ontslagvoorstel, dan gaat het ontslagvoorstel ervan uit dat je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst je werk blijft doen en je niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Een vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris is echter onderhandelbaar. Echter, zolang je werkgever een vrijstelling van werk niet schriftelijk heeft bevestigd, ben je verplicht je werk te blijven doen. 

Maak een keuze
Sluiten Ben je het eens met de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst zoals je werkgever deze voorstelt in het ontslagvoorstel? Is er met de voorgestelde einddatum van je contract/ arbeidsovereenkomst door je werkgever rekening gehouden met de door je werkgever in acht te nemen opzegtermijn? Dit laatste is van belang om je aanspraken op een WW-uitkering veilig te stellen bij de voorgestelde einddatum. Wordt er namelijk geen rekening gehouden met de juiste opzegtermijn, dan kan het zo zijn dat je niet aansluitend bij de voorgestelde einddatum aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en je geconfronteerd wordt met een inkomensgat (geen loon meer door einde dienstverband en ook (nog) geen uitkering). 
Maak een keuze
Sluiten

In sommige gevallen vergoedt een werkgever de juridische kosten (of een deel daarvan) voor de beoordeling van het ontslagvoorstel. Hoewel een werkgever in juridische zin niet verplicht is om de juridische kosten van een werknemer te vergoeden, zie je in de praktijk wel dat het regelmatig gebeurt en dat een juridische kostenvergoeding onderhandelbaar is. 

Maak een keuze
Sluiten

Is het ontslagvoorstel van je werkgever volledig? Regelt het alle zaken die bij het einde van je contract/arbeidsovereenkomst geregeld moeten worden? Of mis je onderdelen? Naast een einddatum, ontslagvergoeding, de invulling van je werk tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst, een vergoeding voor juridische kosten, kun je nog denken aan de volgende onderwerpen: eindafrekening, vakantiedagen, vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering, winstuitkering, bonus, concurrentiebeding en/of relatiebeding, studiekosten, positief getuigschrift en/of referenties, communicatie over vertrek etc.  Het is van belang dat het ontslagvoorstel (de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) allesomvattend is, omdat een ontslagregeling meestal wordt aangegaan onder finale kwijting over en weer. Dit betekent dat je nadat er tussen partijen een akkoord is bereikt over de inhoud van de ontslagregeling, er niets anders meer gevorderd kan worden van de andere partij, dan de afspraken die partijen in de ontslagregeling hebben vastgelegd. 

Ons advies voor jou
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
€ 379,-
of in 2 termijnen
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
Totaaloplossing
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Vaststellingsovereenkomst onderhandelen
088 3279 831