naar DAS.nl

Haal meer uit je ontslag met wederzijds goedvinden

Laat Flexx je voorstel verbeteren
Onze hulp kosteloos? Betaalt je werkgever een vergoeding voor juridisch advies?
Ja Nee
Beoordelen Zeker weten dat je al je kansen benut
 • Analyse van al je documenten
 • Alle verbeterpunten helder op papier
€379
Meer informatie Direct bestellen
Beoordelen & Onderhandelen Wij zetten ons in voor een betere deal

Het eerste voorstel van je werkgever is meestal niet de beste deal. Bovendien blijken voorstellen vaak onvolledig, waardoor je rechten kunt mislopen. Alle reden om te kiezen voor de juist ondersteuning.

 • Analyse van al je documenten
 • Alle verbeterpunten helder op een rij
 • Wij onderhandelen met je werkgever
 • Verbeterde ontslagvoorwaarden
€799
Meer informatie Direct bestellen
 • Onderhandelen Gemiddeld onderhandelen wij
  €8.500 meer vergoeding
 • 088 3279 831 Op werkdagen tot 17:30
 • Betalen in termijnen Dat kan altijd
Zo werkt Beoordelen & Onderhandelen
 • Analyse voorstel
  Al jouw documenten worden bestudeerd om een goed beeld te krijgen van de verbetermogelijkheden.
 • Afspraken maken
  Samen bespreken jullie welke uitkomst voor jou acceptabel is. Op basis daarvan bereid jouw jurist de onderhandeling voor.
 • Onderhandelen met je werkgever
  Jouw jurist legt een eerste voorstel neer bij je werkgever. Een onderhandeling bestaat meestal uit enkele rondes waarin beide partijen voor- en tegenvoorstellen doen.
 • Nieuw voorstel
  De gemaakt afspraken worden in een nieuwe vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Dit is Flexx

Bij Flexx pakken we de zaken slim aan. Met onze vaste prijzen weet je altijd vooraf waar je aan toe bent. En met onze online tool ontdek je snel de verbeterpunten in je voorstel. Ook kun je jouw voorstel gratis voorleggen aan onze jurist. Waarna jij beslist welke vervolgstap genomen kan worden. Heb je vragen? Onze intakejuristen zitten voor je klaar.
Zo werkt Flexx voor jou.

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden nu precies en hoe gaat het in zijn werk? Hieronder staan de belangrijkste kenmerken. Zo heb je gelijk een goed beeld van je rechten en sta je sterker in je schoenen.

Kenmerken van ontslag met wederzijds goedvinden

 • Op initiatief van de werkgever óf werknemer

  In de meeste gevallen komt het initiatief van de werkgever. Maar ook als werknemer kun je het initiatief tot ontslag met wederzijds goedvinden nemen. Let op: als je zelf het initiatief tot ontslag neemt, verlies je meestal je recht op een WW-uitkering!

 • Werkgever en werknemer zijn het eens over het ontslag

  Beide partijen moeten het eens worden over het ontslag. Daarom spreken we over een ontslag "met wederzijds goedvinden".

 • Afspraken worden schriftelijk vastgelegd

  Samen maken jullie afspraken over het ontslag. Denk bijvoorbeeld aan de einddatum en de ontslagvergoeding. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

 • Er is geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig

  Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn beide partijen het eens over het ontslag. Er is dan ook geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Het UWV gaat wél toetsen of jouw vaststellingsovereenkomst recht geeft op een WW-uitkering.

Het verhaal van Tim uit Assen

Na 15 jaar besluiten Tim en zijn werkgever het dienstverband van Tim te beëindigen. Tim ontvangt een vaststellingsovereenkomst. Dit is een voorstel met alle voorwaarden rond het ontslag. Tim oriënteert zich online en ontdekt dat het aanbod niet reëel is.

Tim vraagt Maartje om namens hem te onderhandelen met zijn werkgever. Een slimme keuze. Tim krijgt uiteindelijk een veel hogere vergoeding en verdient de kosten voor rechtshulp ruimschoots terug. Nu kan hij met een gerust hart op zoek naar een nieuwe baan.

De winst van Tim
 • Kosten Flexx jurist € 799
 • Voordeel uit onderhandeling € 8.500
 • Winst voor Tim € 7.701
Beoordelen & Onderhandelen

Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt: laat onze arbeidsjuristen je vaststellingsovereenkomst beoordelen en onderhandelen met je werkgever.

 • Jouw persoonlijke ontslagspecialist
 • Snel zicht op verbeterpunten
 • Wij onderhandelen voor jou
Direct bestellen
Onze hulp kosteloos? Betaalt je werkgever een vergoeding voor juridisch advies?
Ja Nee
Goed om te weten

Als je met je werkgever afspraken moet maken over je ontslag, zit je waarschijnlijk met veel vragen. Wat moet ik allemaal regelen bij ontslag met wederzijds goedvinden? Heb ik straks nog wel recht op een WW-uitkering? Welke opzegtermijn is van toepassing? Op deze en andere vragen vind je hieronder een antwoord. Bespreek ook altijd je situatie met een van onze juristen. Dan weet je zeker dat je geen rechten verspeelt en haal je het beste resultaat uit de onderhandelingen.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden worden werkgever en werknemer het samen eens over het ontslag. Het is erg belangrijk om alle afspraken rond het ontslag op papier te zetten. Meestal stuurt de werkgever je eerst een ontslagvoorstel. Over dit voorstel kun je gaan onderhandelen. Als jullie het eens zijn over het ontslag, wordt alles vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Heeft je werkgever een voorstel gedaan? Onderteken dan niet meteen! Schakel eerst een jurist in om het voorstel te beoordelen en voor jou te onderhandelen. Voor 90% van onze klanten onderhandelen we betere voorwaarden.

Wat moet ik regelen bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden komen alle afspraken in een vaststellingsovereenkomst te staan. Het is belangrijk dat deze overeenkomst volledig is. Zo wordt het ontslag helemaal netjes afgehandeld. Laat een jurist controleren of de vaststellingsovereenkomst goed in elkaar zit. Dit zijn enkele zaken die je in ieder geval goed moet laten vastleggen:

 • WW-veiligheid: de overeenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen om je recht op een WW-uitkering veilig te stellen.
 • Voorkomen van een inkomensgat: het is belangrijk dat de juiste opzegtermijn in de overeenkomst staat. Anders krijg je een inkomensgat tussen het stoppen van je salaris en de start van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding: bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je niet per definitie recht op een ontslagvergoeding. Het is echter wel gebruikelijk om een ontslagvergoeding af te spreken. Een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden is een belangrijk punt van onderhandeling. Accepteer dus nooit zomaar het eerste voorstel van je werkgever en schakel juridische hulp in. Wij kunnen voor jou een hogere ontslagvergoeding onderhandelen.

Mag ik tijdens ziekte ontslagen worden met wederzijds goedvinden?

Als je ziek bent, mag je werkgever je niet zomaar ontslaan. Wel kan hij voorstellen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Dit kan namelijk vervelende gevolgen hebben:

 • Als je ziek bent, moet je werkgever je loon meestal 2 jaar lang doorbetalen.
 • Erbestaat een risico dat je van het UWV geen ziektewetuitkering krijgt, omdat je werkgever eigenlijk je loon zou moeten doorbetalen. Je verliest dan je inkomen.
 • Kun je niet op zoek naar een andere baan, omdat je ziek bent? Dan heb je ook geen recht op een WW-uitkering.
 • Ben je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Je werkgever moet moeite doen om je in dienst te houden of te bemiddelen naar een andere passende baan.

Geldt er een bedenktijd als ik met wederzijds goedvinden ontslagen ben?

Heb je het ontslag met wederzijds goedvinden geaccepteerd en de vaststellingsovereenkomst getekend? Dan heb je nog 2 weken bedenktijd. Binnen die 2 weken, kun je dus alsnog afzien van het ontslag met wederzijds goedvinden. Dit moet je schriftelijk laten weten aan je werkgever. De bedenktijd van 2 weken moet ook vermeld worden in de vaststellingsovereenkomst. Staat dat er niet in, dan geldt een langere bedenktijd van 3 weken na het tekenen van de overeenkomst.

Wat is de fictieve opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werkgever mag je normaal gesproken niet zomaar van de ene op de andere dag ontslaan. Hij moet zich houden aan de opzegtermijn. Deze kun je vinden in je arbeidsovereenkomst, de cao of de wet. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag je van deze termijn afwijken. Je zou bijvoorbeeld met elkaar kunnen afspreken dat je dienstverband per direct wordt beëindigd. Bij het aanvragen van een WW-uitkering, houdt het UWV echter wél rekening met de fictieve opzegtermijn. Dit is de opzegtermijn die normaal gesproken voor je werkgever geldt. Je hebt pas recht op een WW-uitkering als die fictieve opzegtermijn is afgelopen. Spreek je dus met je werkgever af om een kortere termijn aan te houden dan de fictieve opzegtermijn, heb je een inkomensgat. In dat geval gaat je WW-uitkering niet direct in op de dag dat je loonbetaling ophoudt. Zorg dus dat je in je vaststellingsovereenkomst altijd rekening houdt met de fictieve opzegtermijn.

Check jouw opzegtermijn

Klopt de opzegtermijn die jouw werkgever hanteert bij jouw ontslag? Doe nu onze handige online check!

 • Direct duidelijkheid
 • Voorkom een inkomensgat
Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag heeft vaak grote financiële gevolgen. Zeker als je enige tijd zonder werk komt te zitten. Gelukkig biedt de werkgever in de meeste gevallen een vergoeding aan bij ontslag met wederzijds goedvinden. Maar hoe hoog is die vergoeding dan? En heb je er altijd recht op? Daar vertellen we je hieronder graag meer over.

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden ben je vrij om zelf afspraken te maken. Een ontslagvergoeding kan daar onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet. Je hebt dus niet per definitie recht op een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. In de meeste gevallen biedt de werkgever wel een ontslagvergoeding aan. Dit is een belangrijk punt van onderhandeling en het eerste voorstel van je werkgever is vaak niet het beste. Zet dus nooit gelijk je handtekening en schakel eerst juridische hulp in. Onze juristen kunnen beoordelen of de ontslagvergoeding redelijk is. Ook kunnen we met je werkgever gaan onderhandelen om te zorgen dat je een hogere vergoeding krijgt.

Hoeveel ontslagvergoeding krijg ik?

Vaak krijg je bij ontslag met wederzijds goedvinden een ontslagvergoeding. Hoe hoog die is, hangt af van de omstandigheden.

Vaak wordt bij het vaststellen van de ontslagvergoeding de wettelijke transitievergoeding gebruikt als uitgangspunt. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van hoelang je in dienst bent geweest, hoe oud je bent en wat je bruto maandsalaris is. Op onze website kun je berekenen hoe hoog de transitievergoeding in jouw geval is.

Let op: de transitievergoeding is het minimum dat je kunt krijgen. Meestal is de vergoeding die je bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt hoger. Schakel dus altijd een jurist in als je zeker wilt zijn van een passende vergoeding. Wij helpen je graag door met je werkgever te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden en WW

Na je ontslag wil je natuurlijk niet financieel in de problemen komen. Het is dan ook belangrijk om bij ontslag met wederzijds goedvinden je WW-uitkering veilig te stellen. Hieronder lees je hoe je dat doet en waar je rekening mee moet houden.

Heb ik bij ontslag met wederzijds goedvinden recht op WW?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Wil je er zeker van zijn dat je WW ontvangt? Hou dan rekening met de volgende punten:

 • Het initiatief tot ontslag met wederzijds goedvinden is afkomstig van je werkgever. Het is een goed idee om dit ook specifiek in de vaststellingsovereenkomst vast te leggen.
 • In de vaststellingsovereenkomst staat de juiste opzegtermijn. Zo voorkom je een inkomensgat vanaf het moment dat je geen salaris meer ontvangt.
 • Het is niet je eigen schuld dat je werkloos bent. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is geweest van bedrijfsdiefstal, fraude of verduistering. Laat bij voorkeur in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat jij geen schuld had aan je ontslag.
 • Vanaf de datum van ontslag heb je je voldoende ingespannen om weer aan het werk te komen.

 

Wat is de opzegtermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. Deze kun je terugvinden in je contract, de cao of de wet. Als je een WW-uitkering aanvraagt, gebruikt het UWV deze zogenaamde fictieve opzegtermijn als uitgangspunt om te bepalen vanaf welke datum je WW gaat ontvangen. Spreek je onderling een kortere termijn af dan de normaal geldende opzegtermijn? Dan krijg je geen WW vanaf het moment dat je geen salaris meer ontvangt. Zorg dat de opzegtermijn goed vermeld staat in de vaststellingsovereenkomst. Anders heb je een bepaalde periode geen inkomsten meer uit loon of uitkering.

Controleer je recht op WW

Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je recht hebben op een WW-uitkering. Doe de online check om te zien of je recht hebt op WW.

 • Stel je WW-uitkering veilig
 • Voorkom een inkomensgat
>