naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste tarieven

Eigen specialist

 • FAQ's over de vaststellingsovereenkomst
 • Ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst
 • Inhoud vaststellingsovereenkomst

Alles over ontslag met vaststellingsovereenkomst

Wat te doen bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst, wat moet ik weten?

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gegeven?

Vaststellingsovereenkomst, waar moet ik op letten?

WW-uitkering bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

Met welke opzegtermijn moet ik rekening houden?

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

Wat als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?


 

Wat te doen bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

 • Hoor je werkgever aan, zeg niets toe en laat de werkgever zijn standpunt en voorstel op papier zetten.
 • Het allerbelangrijkste: zet nooit direct je handtekening.
 • Gun jezelf de tijd om het het voorstel van je werkgever goed te laten bestuderen.
 • Zet je werkgever je onder druk? Stuur de gratis juridische brief om extra bedenktijd te creëren.
 • Heb je van je werkgever geen afspraken op papier gekregen? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging.
 • Ben je het niet eens met het voorstel? Laat ons onderhandelen voor een beter voorstel.

Vaststellingsovereenkomst, wat moet ik weten?

 • Je bent nog niet ontslagen. Pas als er een overeenkomst is getekend wordt het dienstverband beëindigd op basis van de door jou en je werkgever overeengekomen voorwaarden.
 • Je hebt de mogelijkheid om het ontslagvoorstel niet te tekenen, het is immers een voorstel.
 • Je kunt recht hebben op een WW-uitkering, maar alleen als jij en de overeenkomst voldoen aan de voorwaarden.
 • Je hebt recht op een mogelijke ontslagvergoeding.
 • Je kunt vaak onderhandelen over de inhoud van het voorstel. Zoals de hoogte van je ontslagvergoeding, de opzegtermijn, je bonus, het concurrentiebeding, relatiebeding of leaseauto. Let op: het starten van een onderhandeling betekent dat het originele aanbod niet meer geldig is. Laat je daarom altijd adviseren door een arbeidsspecialist

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan kan hij je een ontslagvoorstel doen. Je maakt dan samen afspraken over beëindiging van je dienstverband en je werkgever legt deze afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst of ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd en vraagt je deze te ondertekenen. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

In een overeenkomst staan alle afspraken die je met je werkgever maakt over het einde van je arbeidscontract. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn, de ontslagvergoeding, bonusuitkering, concurrentiebeding, relatiebeding, een getuigschrift of de vergoeding van juridische kosten. Bekijk het voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst voor de complete inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Je ontvangt de vaststellingsovereenkomst van je werkgever. Jij en je werkgever moeten het volledig eens zijn over de inhoud en alle afspraken die hierin staan. Je bent nooit verplicht om te tekenen en je hebt alle recht om door te onderhandelen  tot er een overeenkomst ligt waar je je in kunt vinden. Realiseer je wel dat het aangaan van een onderhandeling en het doen van een tegenvoorstel betekent dat het originele voorstel niet meer geldig is. 

 

Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gegeven?

Wanneer je werkgever van mening is dat je onvoldoende functioneert, er een arbeidsconflict of verstoorde verhouding is of je functie vervalt door een reorganisatie of slechte financiële situatie kan dit voor je werkgever aanleiding zijn om een ontslagvoorstel te doen.

De werkgever kan op deze manier kosten en tijd besparen of kiest hiervoor omdat er te weinig juridische kansen zijn om je te ontslaan via UWV of kantonrechter. Voor jou als werknemer is het voordeel dat je snel duidelijkheid hebt, er vaak een hogere ontslagvergoeding kan worden afgesproken en je ook andere punten ter onderhandeling op tafel kunt leggen. Het is raadzaam om juridische hulp  in te schakelen om de vaststellingsovereenkomst te beoordelen  en eventueel een arbeidsspecialist te laten onderhandelen  met je werkgever.

 

Vaststellingsovereenkomst waar moet ik op letten?

Het erg belangrijk om het voorstel van je werkgever te (laten)  beoordelen  op volledigheid en juistheid. In veel gevallen kan er een gunstigere regeling getroffen worden. De volgende onderdelen moeten minimaal bestudeerd worden:

1. De hoogte van ontslagvergoeding (vaak gebaseerd op de transitievergoeding).

2. Of er rekening wordt gehouden met de juiste opzegtermijn en de aansluiting op de WW-uitkering.

3. Of uw recht op een WW- of ZW-uitkering veilig is. 

4. Of de vaststellingovereenkomst volledig is zoals vakantie-uren,  bonusuitkering, winstuitkering, 13e maand, getuigschrift,  concurrentiebeding, relatiebeding, leaseauto, finale kwijting (onderling geen openstaande vorderingen zijn) of vergoeding van juridische kosten.

5. Ben je ziek of zwanger, dan kunnen er risico’s zijn voor je uitkering. Schakel daarom altijd een ontslagspecialist in.


WW-uitkering bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

Als je arbeidsovereenkomst eindigt door een vaststellingsovereenkomst of ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, kun je recht hebben op een WW-uitkering. Uiteraard moet je voldoen aan de hierboven genoemde punten. Daarnaast moeten de volgende punten in de beëindigingsovereenkomst zijn opgenomen:

 • Het initiatief tot beëindiging is afkomstig van je werkgever.
 • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, rekening houdend met de juiste opzegtermijn.
 • Het is niet je eigen schuld dat je werkloos bent. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, verduistering, bedrog, bedreiging, mishandeling of hardnekkige werkweigering.
 • Je hebt voldoende activiteiten ondernomen om weer aan het werk te komen op het moment dat de beëindiging in gaat

Ook als je instemt met de opzegging door je werkgever, verlies je in principe de aanspraak op een WW-uitkering niet. Wil je weten of jouw overeenkomst veilig is voor het aanvragen van een WW-uitkering? Laat jouw ontslag beoordelen door een ervaren arbeidsjurist.


Met welke opzegtermijn moet er rekening gehouden worden?

Bij ontslag met vaststellingsovereenkomst is het belangrijk rekening te houden met de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. Dit omdat bij het aanvragen van een uitkering, het UWV deze opzegtermijn als uitgangspunt hanteert. Dit wordt ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd. Is deze termijn niet goed of niet volledig in acht genomen en gaat de beëindiging eerder in en dan zit je met een inkomensgat. 

 

Fictieve opzegtermijn bij ontslag met vaststellingsovereenkomst 

Bij ontslag met vaststellingsovereenkomst wordt vaak het woord fictieve opzegtermijn genoemd. Dit is de termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van jouw WW-uitkering. Er is bij een vaststellingsovereenkomst geen sprake van opzegging maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De beëindigingsdatum kan bijvoorbeeld al per direct zijn maar het UWV wil dat de werkgever rekening houdt met de opzegtermijn voor het bepalen van de einddatum van het dienstverband. Dit is de fictieve opzegtermijn en de UWV gaat uit van deze termijn bij het bepalen van de startdatum van je ww-uitkering.

 

Wat als ik de vaststellingsovereenkomst niet teken?

Als je de vaststellingsovereenkomst niet tekent bestaat je arbeidsovereenkomst nog gewoon. Die blijft geldig zoals ook de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn. Wanneer jij en je werkgever het niet eens worden over een regeling, kan je werkgever alsnog proberen om je te ontslaan. Dat moet dan via het UWV of de kantonrechter. Let op: dat is geen garantie voor een betere ontslagregeling. Neem dit besluit pas op advies van je jurist. Jouw jurist kan je ook bijstaan bij een procedure via het UWV of bij de kantonrechter

Heb ik recht op ontslagvergoeding

bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Bij ontslag met vaststellingsovereenkomst heb je niet per definitie recht op een vergoeding bij je ontslag. Het is echter wel gebruikelijk dat er in een vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding wordt aangeboden. De hoogte van de ontslagvergoeding is veelal onderhandelbaar en het is raadzaam om hiervoor juridische hulp in te schakelen. Een arbeidsjurist kan onderhandelen over de hoogte van de vergoeding maar ook andere zaken binnen de vaststellingsovereenkomst. In 90% van de gevallen onderhandelen onze juristen zelfs een beter voorstel.


Hoeveel ontslagvergoeding krijg ik

bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Wat een passende ontslagvergoeding is voor jou, hangt af van diverse omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is meestal de transitievergoeding.  De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren, je leeftijd en bruto maandsalaris. Een indicatie van jouw transitievergoeding kun je hiernaast eenvoudig zelf berekenen en op onze speciale pagina lees je alles over transitievergoeding en de berekening hiervan.


Inhoud vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst leg je alle afspraken vast die je maakt met betrekking tot de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Het is een document waarmee ontslag met wederzijds goedvinden geregeld kan worden.

Het is belangrijk om te weten dat een vaststellingsovereenkomst van je werkgever een voorstel is en dat je niet verplicht bent om te tekenen. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst volledig is en dat je er uit haalt wat er in zit. Schakel daarom altijd juridische hulp in om jouw ontslagvoorstel of vaststellingsovereenkomst te beoordelen of een jurist te laten onderhandelen met je werkgever.

Iedere vaststellingsovereenkomst is anders en afhankelijk van jouw situatie. In het algemeen zijn dit de belangrijkste zaken om goed te regelen in een vaststellingsovereenkomst:

 • Veilig stellen van WW-uitkering

De inhoud en formulering van een aantal zaken zijn noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden om een WW-uitkering aan te vragen

 • Vrijstelling van werkzaamheden

Hiermee kun je regelen of en hoe lang je nog moet werken en er doorbetaling van je salaris plaatsvindt.

 • Ontslagvergoeding

In veel gevallen kun je een ontslagvergoeding krijgen. In de vaststellingsovereenkomst leg je vast hoe hoog dit bedrag is en hoe hetzich verhoudt ten opzichte van de transitievergoeding en wanneer de uitbetaling plaatsvindt.

 • Positieve referentie of getuigschrift

Bij de zoektocht naar een nieuwe baan is het vaak wenselijk om een positieve referentie of getuigschrift van de werkgever te krijgen. Dit kun je ook vaststelling in de vaststellingsovereenkomst.

 • Concurrentiebeding en/of relatiebeding

Als er sprake is van een concurrentiebeding of is het belangrijk om deze onderwerp van gesprek te maken met je werkgever in de onderhandeling en de uitkomst hiervan op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

 • Finale kwijting

In de vaststellingsovereenkomst spreken werkgever en werknemer af dat er naast de afspraken die partijen hebben gemaakt in de vaststellingsovereenkomst, geen andere afspraken meer zijn. Het is dus van belang goed na te gaan of alle onderwerpen die je geregeld wilt hebben ook daadwerkelijk in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen.

Zie bijgevoegd document voor een volledig overzicht van de inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

Let op: het is per situatie verschillend wat er in een vaststellingsovereenkomst moet staan. Schakel daarom altijd hulp in van een arbeidsjurist. 

Bekijk de inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Gratis protestbrief

Creëer bedenktijd bij ontslag met vaststellingsovereenkomst 

Je werkgever heeft je mondeling of schriftelijk een ontslagvoorstel gedaan.  Je hebt bedenktijd nodig en wil het voorstel misschien ook met een jurist bespreken.  Met ons gratis briefsjabloon, kun je zelf je protestbrief samenstellen waarin je vraagt om meer bedenktijd.

Transitievergoeding berekenen
Wat is je leeftijd?
Jaren en maanden in dienst
(incl. vakantiegeld en 13e mnd)
Ik ben in dienst bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers
Ik ben ontslagen om bedrijfseconomische redenen
Jouw indicatieve vergoeding is: Helaas heb je bij minder dan 2 dienstjaren geen recht op transitievergoeding
Sluiten

Opbouw van de transitievergoeding

De transitievergoeding, of ook wel ontslagvergoeding genoemd, wordt berekend per zes maanden dienstverband (periodes). Voor de eerste tien jaar (20 periodes) is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris per periode. Oftewel 1/3 van één maandsalaris per heel dienstjaar.

Na het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.

De ontslagvergoeding is nooit hoger dan €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is.

Let op! Voor medewerkers boven de vijftig met meer dan 10 dienstjaren, die niet bij kleine ondernemingen werken, kan de transitievergoeding anders worden berekend.

Liever even bellen? Wij helpen je graag verder!
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam

Nieuws & blogs over vaststellingsovereenkomst

>
088 3279 831