We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Haal meer uit je ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bespreek je situatie met ...

Ontdek direct waar je aan toe bent.

 • Kies zelf jouw eigen jurist
 • Krijg meteen duidelijkheid
 • Geheel vrijblijvend
Plan je gesprek meteen in
Onze aanpak & tarieven

Ontdek de kracht van Flexx.

 • Vaste en scherpe tarieven
 • Snel en duidelijk
 • Geen verassingen achteraf
Bekijk aanpak & tarieven

Zo werkt Flexx voor jou

Bij Flexx pakken we de zaken slim aan. Met onze vaste prijzen weet je altijd vooraf waar je aan toe bent. En met onze online tool ontdek je snel de verbeterpunten in je voorstel. Ook adviseren we welke jurist jou het beste kan helpen – waarna jij kiest. En voor de gratis intake bepaal jij de datum en het tijdstip. Zo werkt Flexx voor jou. 

Do's en don'ts bij ontslag via het UWV

Bij ontslag via het UWV is het belangrijk om precies te weten wat je wel en juist niet moet doen. Zo krijg je de beste voorwaarden en verspeel je geen belangrijke rechten. Om je alvast op weg te helpen, hebben we de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet.

Wat te doen bij ontslag via het UWV?

Een ontslag heeft grote gevolgen voor je persoonlijke situatie. Het is dan ook belangrijk dat je je goed informeert, zodat je weet wat je wel en juist niet moet doen. Is je ontslag bijvoorbeeld wel terecht en kun je het aanvechten? En als je ontslagen wordt, krijg je dan wel een ontslagvergoeding en WW-uitkering? Hieronder geven we je alvast wat handige tips over wat te doen bij ontslag via het UWV:

 

 • Ben je het niet eens met je ontslag? Laat dit dan op tijd weten binnen de door het UWV gestelde termijn. Na ontvangst van de kopie ontslagaanvraag, heb je ongeveer 2 weken de tijd om verweer in te dienen bij het UWV.
 • Check of je werkgever het afspiegelingsbeginsel juist heeft toegepast. Dit is een van de voorwaarden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Wijst het UWV de ontslagaanvraag van je werkgever af? Dan is hij verplicht je in dienst te houden.
 • Wil je werkgever je toch ontslaan? Dan kan hij nog in beroep gaan bij de kantonrechter. Ook kan hij proberen met jou afspraken te maken over het ontslag en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden, heb je recht op een WW-uitkering. Deze kun je zelf aanvragen bij het UWV.
 • Je hebt recht op een ontslagvergoeding (de zogenaamde transitievergoeding) als je aan twee voorwaarden voldoet. Je dienstverband moet minimaal 2 jaar hebben geduurd en het ontslag mag je niet te verwijten zijn. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als het financieel heel slecht gaat met de werkgever.
 • Weet je niet precies wat je moet doen of heb je hulp nodig om je ontslag aan te vechten? De ervaren arbeidsjuristen van Flexx van DAS staan voor je klaar met deskundige hulp en advies.
Maak een afspraak met jouw jurist

Kies zelf welke jurist het beste bij jouw past.

 • Sparren met een jurist over jouw situatie
 • Kies een tijdstip waarop het jou uitkomt
Ramon - 5 jaar arbeidsrecht jurist
8 / 10
Goed om te weten

Wat is ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen heeft vaak te maken met de financiële situatie van de werkgever. Als de financiële resultaten van het bedrijf achterblijven, kan dit leiden tot verlies van banen door reorganisatie of het beëindigen van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Andere situaties die onder ontslag om bedrijfseconomische redenen kunnen vallen, zijn:

 • Minder werk
 • Technologische veranderingen waardoor arbeidsplaatsen verloren gaan
 • Outsourcing van werkzaamheden
 • Een andere inrichting van de organisatie
 • Beëindiging van het bedrijf
 • Verhuizing van het bedrijf
 • Vervallen van loonkostensubsidie voor een of meer werknemers

De werkgever moet bij het UWV kunnen aantonen dat er een goede bedrijfseconomische reden is voor het ontslag. Hij kan bijvoorbeeld financiële stukken laten zien, waaruit blijkt dat het bedrijf verlies lijdt. Het UWV beoordeelt of er sprake is van een geldige bedrijfseconomische reden. Ook bekijkt het UWV of de werkgever het afspiegelingsbeginsel heeft gevolgd.

Reorganisatie

Een reorganisatie betekent dat er bepaalde veranderingen plaatsvinden binnen het bedrijf. Vaak hebben deze veranderingen gevolgen voor de mensen die bij het bedrijf werken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het samenvoegen/opheffen van afdelingen. Of om het schrappen van arbeidsplaatsen om kosten te besparen.

Een werkgever moet bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV het volgende kunnen aantonen:

 • Dat er een bedrijfseconomische reden is
 • Dat het afspiegelingsbeginsel gevolgd is
 • Dat herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk was

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is een verplicht voorgeschreven selectiemethode welke aangeeft welke werknemers wel of niet voor ontslag voorgedragen mogen worden binnen een categorie van uitwisselbare functies.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen toetst het UWV of voldaan is aan het afspiegelingsbeginsel. Dit zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van het personeel voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk moet blijven.

Hiervoor worden de werknemers van het bedrijf verdeeld in groepen met uitwisselbare functies. Dit zijn functies die vergelijkbaar zijn qua werkzaamheden, salaris, vaardigheden, vereiste kennis en niveau. Die groepen worden vervolgens weer onderverdeeld in vijf leeftijdscategorieën:

 • 15 tot en met 24 jaar
 • 25 tot en met 34 jaar
 • 35 tot en met 44 jaar
 • 45 tot en met 54 jaar
 • 55 jaar en ouder

De ontslagen moeten zo gelijk mogelijk verdeeld worden over de leeftijdscategorieën. Op die manier blijft de leeftijdsopbouw voor elke categorie uitwisselbare functies zoveel mogelijk gelijk. Voor elke leeftijdscategorie geldt de regel ‘last in, first out’. Dit betekent dat de werknemer die het laatst erbij is gekomen als eerste wordt ontslagen.

Opzegtermijn bij ontslag via het UWV

Bij ontslag moet je werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Deze kun je vinden in je arbeidsovereenkomst of cao. Staat daar geen opzegtermijn in, dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Ook bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV dient rekening gehouden te worden met de geldende opzegtermijn. Pas na verkregen ontslagtoestemming door het UWV kan werkgever je arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De tijd die de procedure bij het UWV in beslag neemt, mag daarvan afgetrokken worden. Hierbij moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Krijg ik bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een transitievergoeding?

Rekentool transitievergoeding

Bereken je transitievergoeding met onze handige rekentool.

 • Direct de hoogte van de transitievergoeding berekenen
 • Snel checken waar je recht op hebt

De transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding die je krijgt als:

 • je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest
 • je ontslag niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen (zoals diefstal of fraude)

Uitzondering hierop is dat je werkgever niet in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers.
Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je dus een transitievergoeding bij ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen. Wil je weten hoe hoog de transitievergoeding is die je ontvangt? Gebruik dan onze handige rekentool transitievergoeding.

Rekentool transitievergoeding

De ontslagaanvraag bij UWV is geweigerd. Wat nu?

Bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen beoordeelt het UWV de ingezonden stukken en de standpunten van beide partijen. Na afloop van de procedure stuurt het UWV zijn beslissing schriftelijk aan werkgever en werknemer. Het UWV kan hierbij besluiten de ontslagaanvraag te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het afspiegelingsbeginsel niet juist is toegepast. Of dat de werkgever niet voldoende heeft aangetoond dat sprake is van een geldige bedrijfseconomische reden.

Als het UWV de ontslagaanvraag van je werkgever heeft geweigerd, blijf je gewoon in dienst. Het kan zijn dat je werkgever zich hier niet bij neerlegt en je alsnog wil ontslaan. In dat geval zijn er 3 opties:

 • Binnen 2 maanden na de beslissing van het UWV kan de werkgever in beroep gaan bij de kantonrechter. De zaak wordt dan opnieuw bekeken en de kantonrechter beoordeelt nogmaals de ontslagaanvraag. Als de kantonrechter eveneens van oordeel is dat geen ontslag kan worden verleend, kan de werkgever nog in hoger beroep of cassatie.
 • De werkgever kan ook binnen 2 maanden na de beslissing nogmaals een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Dit kan als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld, intussen kan de financiële situatie van de werkgever verder verslechterd zijn, waardoor mogelijk alsnog sprake is van een geldige bedrijfseconomische reden.
 • Als het de werkgever niet lukt om je te ontslaan via UWV of de rechter, kan hij nog proberen om met je een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. In dat geval spreken jullie samen af om (tegen een passende vergoeding) het dienstverband te beëindigen.

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen kan ook in onderling overleg geregeld worden. Dit noemen we ook wel ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Er is dan geen vergunning van het UWV nodig. Werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken over het ontslag en leggen die vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een ontslagvergoeding is hier meestal onderdeel van en je kunt onderhandelen over de hoogte daarvan. In veel gevallen krijg je bij ontslag via vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding. Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen. Onze ontslagjuristen onderhandelen voor 90% van onze klanten een betere vaststellingsovereenkomst.

Maak een afspraak met jouw jurist

Kies zelf welke jurist het beste bij jouw past.

 • Sparren met een jurist over jouw situatie
 • Kies een tijdstip waarop het jou uitkomt
Ramon - 5 jaar arbeidsrecht jurist
8 / 10
>