naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Ont­slag via UWV om be­drijfs­eco­no­mi­sche re­de­nen

Het gaat slecht met het bedrijf en je werkgever wil je ontslaan. Het is dan prettig om te weten wat er gaat gebeuren en welke rechten en plichten je hebt als werknemer. Wij vertellen je alles over ontslag om bedrijfseconomische redenen, geven je tips en bieden juridische hulp via onze ontslagspecialisten.

 

 

Ontslagen, wat nu?
 • Houd de verweertermijn van het UWV goed in de gaten
 • Vraag een kopie van de ingediende ontslagaanvraag
 • Houd je aan je arbeidsovereenkomst
 • Schakel juridische hulp in

Direct juridische hulp bij ontslag via het UWV

 • Direct persoonlijk contact
 • Snel advies over je rechtspositie
 • Je jurist dient bezwaar in
€ 379,-
of in 2 termijnen
 • Direct persoonlijk contact
 • Snel advies over je rechtspositie
 • Je jurist dient bezwaar in
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Niet goed, geld terug!
 • Alles over ontslag via het UWV
 • Transitievergoeding bij ontslag via UWV

Wat te doen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV?

 • Je kunt altijd verweer voeren tegen de ontslagaanvraag. Dit moet je doen binnen de termijn die is vastgesteld door het UWV.
 • Je werkgever is mogelijk verplicht om het afspiegelingsbeginsel te volgen
 • Als je voldoet aan de voorwaarden van de Werkloosheidswet, heb je recht op een WW-uitkering
 • Wordt de ontslagaanvraag van je werkgever afgewezen? Dan is je werkgever verplicht je in dienst te houden
 • Wil hij je toch ontslaan? Dan kan ook hij tegen de uitspraak de kantonrechter in beroep gaan of proberen via een vaststellingsovereenkomst afspraken met je te maken
 • Je hebt recht op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Hiervoor moet je wel aan twee voorwaarden voldoen. Je dienstverband moet minimaal 24 maanden hebben geduurd en het ontslag mag je niet te verwijten zijn. Hierop kan een uitzondering worden gegeven als het financieel heel slecht gaat met de werkgever

 

Wat is ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen heeft vaak te maken met de financiële situatie van de werkgever. Er is sprake van bedrijfseconomische redenen wanneer de (financiële) resultaten achterblijven, het bedrijf wordt gereorganiseerd of bedrijfsactiviteiten worden opgeheven. Maar ook een bedrijfsverhuizing kan een reden zijn.

Om je te kunnen ontslaan moet de werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV overweegt de situatie en bepaalt of de werkgever voldoende reden heeft voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en of de werkgever een ontslagvergunning krijgt. Ook bekijkt het UWV of de werkgever het afspiegelingsbeginsel heeft gevolgd. Je ontvangt van het UWV een kopie van de ontslagaanvraag. 

 

Reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering in of van een organisatie. Door interne of externe oorzaken vindt de werkgever het noodzakelijk om de organisatie anders in te richten om op die manier toekomstbestendig te zijn. Een reorganisatie kan een reden zijn voor ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen maar kan om die reden ook willen kijken of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Als de werkgever het ontslag via het UWV wil bewerkstelligen moet de werkgever aan onderstaande voldoen:

 • Kunnen aantonen dat er een bedrijfseconomische reden is
 • Dat het afspiegelingsbeginsel is gevolgd
 • Dat herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk was

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel wordt getoetst door het UWV en houdt in dat de verhouding qua leeftijden van het personeelsbestand binnen vergelijkbare functies voor en na de ontslagrond min of meer gelijk moet zijn. Binnen elke leeftijdscategorie geldt het first in, forst out principe: de werknemer met het kortste dienstverband wordt ontslagen. Werknemers worden hiervoor ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

 • Van 15 tot en met 24 jaar
 • Van 25 tot en met 34 jaar
 • Van 35 totn met 44 jaar
 • Van 45 tot en met 54 jaar
 • Van 55 jaar en ouder

 

Opzegtermijn bij ontslag via het UWV

In de CAO of je arbeidsovereenkomst staat de duur van de opzegtermijn. Als er geen termijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. De opzegtermijn minus de proceduretijd is de in acht te nemen periode. Minimaal moet er een opzegtermijn van 1 maand overblijven.

 

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag zoals transitievergoeding?

Transitievergoeding is een wettelijk verplichte vergoeding bij als het ontslag wordt verleend via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Lees hier meer over transitievergoeding en bereken direct een indicatie van de hoogte van jouw vergoeding.

 

Ontslag in onderling overleg

Ontslag om bedrijfseconomische redenen kan ook in onderling overleg geregeld worden. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag met vaststellingsovereenkomst genoemd. Er is dan geen vergunning van het UWV nodig en de werkgever en werknemer maken in onderling overleg afspraken.

Transitievergoeding bij ontslag via UWV

Om voor transitievergoeding in aanmerking te komen moet je aan twee voorwaarden voldoen. Bereken eenvoudig een indicatie van jouw transitievergoeding op deze pagina. Je dienstverband moet minimaal 24 maanden hebben geduurd en het ontslag mag niet verwijtbaar zijn. 

‘Verwijtbaar’ betekent dat het ontslag je verweten kan worden, bijvoorbeeld omdat je je ernstig hebt misdragen. 


Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag via het UWV?

De hoogte van deze vergoeding is maximaal €77.000 of één jaarsalaris bij een hoger inkomen dan €77.000 per jaar. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste 10 jaar dienstverband en ½ maandsalaris per gewerkt jaar na 10 jaar dienstverband. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt een hogere transitievergoeding. Je kunt op deze pagina eenvoudig een indicatie uitrekenen van de hoogte van jouw transitievergoeding. 

Transitievergoeding berekenen
Wat is je leeftijd?
Jaren en maanden in dienst
(incl. vakantiegeld en 13e mnd)
Ik ben in dienst bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers
Ik ben ontslagen om bedrijfseconomische redenen
Jouw indicatieve vergoeding is: Helaas heb je bij minder dan 2 dienstjaren geen recht op transitievergoeding
Sluiten

Opbouw van de transitievergoeding

De transitievergoeding, of ook wel ontslagvergoeding genoemd, wordt berekend per zes maanden dienstverband (periodes). Voor de eerste tien jaar (20 periodes) is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris per periode. Oftewel 1/3 van één maandsalaris per heel dienstjaar.

Na het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.

De ontslagvergoeding is nooit hoger dan €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is.

Let op! Voor medewerkers boven de vijftig met meer dan 10 dienstjaren, die niet bij kleine ondernemingen werken, kan de transitievergoeding anders worden berekend.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Liever even bellen? Wij helpen je graag verder!
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam

Nieuws & blogs over ontslag om bedrijfseconomische redenen

>
088 3279 831