naar DAS.nl

Boventallig

Je hoort van je leidinggevende dat je boventallig bent, en dan? Als je boventallig bent, zijn er drie opties: ontslag met een vergoeding, ontslag met begeleiding naar nieuw werk of een nieuwe functie bij dezelfde werkgever. Wat moet je doen als je boventallig bent? En kun je boventallig zijn en tóch blijven werken? Ga in ieder geval nooit zomaar akkoord met je boventalligheid.

 

Juridische hulp

Wat betekent boventallig?

Boventalligheid betekent dat door een reorganisatie of fusie arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dat kan nodig zijn om concurrerend te blijven of om een faillissement te voorkomen. Als je boventallig bent, bestaat jouw functie niet meer. Je bent dus plat gezegd gewoon je baan kwijt. Dit kan betekenen dat je bent ontslagen, maar bij dat ontslag heb je meestal wel recht op een transitievergoeding óf op begeleiding naar een nieuwe baan. Ook kan je werkgever je een andere (vergelijkbare) functie aanbieden. Het arbeidsrecht is ingewikkeld, vraag daarom advies aan een ervaren arbeidsjurist. Er hangt namelijk veel af van wat je zegt en doet. Zonder het juiste advies kun je zomaar je recht op WW verspelen of had je ontslagvergoeding – dankzij goede onderhandelingen – hoger kunnen uitvallen. Teken nooit zomaar iets en ga zeker niet akkoord met je ontslag.

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Mag je zomaar boventallig worden verklaard?

Als er meer dan 20 werknemers worden ontslagen, spreken we van collectief ontslag. Een werkgever mag niet zomaar tot collectief ontslag overgaan. Hij zal daar eerst toestemming voor moeten hebben van het UWV. Het UWV zal een aantal voorwaarden stellen. Zo zal de werkgever eerst moeten nagaan of de werknemers ergens anders aan de slag kunnen. Ook zal het UWV beoordelen of er voldoende reden is voor het collectief ontslag. Deze toets is overigens vrij licht, een werkgever mag immers zelf beslissen hoe hij zijn bedrijf wil organiseren.

Of je wordt ontslagen hangt af van de ontslagvolgorde. Deze volgorde wordt bepaald volgens het afspiegelingsbeginsel. Dit komt er kortgezegd op neer, dat werknemers met dezelfde functie in leeftijdsgroepen worden verdeeld. De personen met het kortste dienstverband binnen de groep komen het eerste voor ontslag in aanmerking. Dus hoe korter je dienstverband, hoe meer kans je hebt om boventallig te zijn. Het is bij boventalligheid verstandig om te controleren of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Is dat niet het geval, dan kun je het ontslag vaak succesvol aanvechten.


Boventallig en nu?

Je hoort van je werkgever dat je boventallig bent, wat nu? Onderteken nooit zomaar iets! Verdiep je in je rechten en vraag advies aan een professioneel jurist. Als je boventallig bent verklaard, kan dat verschillende gevolgen hebben. Je kan recht hebben op een andere functie bij hetzelfde bedrijf. Of je kan ontslagen worden met een transitievergoeding of begeleiding naar een nieuwe baan, soms mag je kiezen tussen deze twee opties. In het sociaal plan is te vinden op welke regelingen jij recht hebt. We leggen de opties die je hebt bij boventalligheid hieronder verder uit.


Optie 1: eenmalige transitievergoeding

Het meest gebruikelijk bij boventalligheid, is het krijgen van een transitievergoeding. Je wordt in dat geval ontslagen én krijgt een (soms aanzienlijke) ontslagvergoeding mee. Die vergoeding is bedoeld om te gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan en om het verlies aan inkomsten op te vangen. De wet bepaalt, dat je hier recht op hebt bij ontslag via het UWV en de kantonrechter. Meestal wordt de vergoeding berekent aan de hand van de kantonrechtersformule. In een sociaal plan of ontslag met wederzijds goedvinden kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.


Optie 2: Werk-naar-werk regeling

In veel gevallen, zal een werkgever proberen om je bij boventalligheid aan ander werk te helpen. Zo’n nieuwe functie, kan zowel intern zijn als extern. Meestal wordt geprobeerd om werknemers zoveel mogelijk binnen hetzelfde bedrijf te plaatsen. Dat bespaart een werkgever namelijk veel kosten, zoals een transitievergoeding. Daarom krijg je vaak een werk-naar-werk regeling aangeboden. Deze regeling kan door werknemers van hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd, maar ook door een extern (outplacement)bureau. Vaak is er een bemiddelingstermijn tussen de 3 en 24 maanden. Tijdens deze zoekperiode krijg je hulp bij het vinden van een geschikte functie en wordt je salaris doorbetaald. Gemiddeld vindt zo’n 80% van de werknemers een nieuwe baan dankzij een werk-naar-werk traject.


Optie 3: passende functie

Als je boventallig bent, ben je verplicht een passende functie te accepteren. Maar wat is een ‘passende’ functie? Vaak wordt dit bepaald in het Sociaal plan. Of een functie passend is hangt o.a. af van de inhoud van de functie en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Die moeten vergelijkbaar zijn met je voorgaande functie. Ook de reistijd en salarisschaal kunnen bepalen of een functie passend is of niet. Wijkt de functie teveel af qua inhoud of salaris, dan hoef je hem niet te accepteren. Doe dit echter nooit zomaar, want als je onterecht weigert kun je het recht op een transitievergoeding kwijtraken. Vraag daarom altijd een gespecialiseerd jurist om advies. Een werkgever kan ook een geschikte functie aanbieden, dit is een functie die niet als ‘passend’ is geclassificeerd. Je bent niet verplicht zo’n functie te accepteren.


Boventallig tijdens ziekte

Als je ziek of zwanger bent, kun je niet zomaar boventallig worden verklaard. Er geldt namelijk een zogenaamd opzegverbod. Dit betekent dat ontslag tijdens ziekte of zwangerschap, niet via een opzegvergunning van het UWV mogelijk is. De werkgever zal de aanvraag voor het ontslag moeten indienen bij de kantonrechter. Deze is in dit soort situaties extra kritisch, maar ontslag is niet onmogelijk. Door de bijzondere positie, kan een zieke of zwangere werknemer recht hebben op een hogere transitievergoeding.


Boventallig en toch blijven werken, kan dat?

Het klinkt onmogelijk: boventallig zijn en toch in je functie blijven. Toch is het soms mogelijk. Dit is namelijk het geval als een niet-boventallige werknemer gebruik wil maken van de remplaçantenregeling. Hij of zij heeft een baan gevonden bij een andere werkgever en vertrekt vrijwillig. Een boventallige werknemer mag daardoor blijven. De werknemer die vertrekt ontvangt dankzij deze regeling vaak een financiële vergoeding. Welke werknemer mag blijven wordt bepaald via het afspiegelingsbeginsel.

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Hoe lang mag je boventallig zijn?

Soms is het zo, dat een werkgever meedeelt dat je (potentieel) boventallig bent. Hij geeft aan dat het nog even kan duren, voordat precies bekend is wie écht boventallig is en wie mag blijven. Maar hoe lang precies? Dit kan voor jou als werknemer erg onzeker zijn. Hoe lang mag een werkgever dit volhouden? Helaas zit er geen maximum aan boventalligheid. Je hebt immers gewoon werk en krijgt salaris. Zolang dat netjes betaald wordt, mag je werkgever jou boventallig noemen. Hij mag je zelfs naar huis sturen, zolang je salaris maar wordt betaald.


Boventalligheid aanvechten

Ben je het niet eens met je boventalligheid? Dan kun je de boventalligheid aanvechten. Dit kun je doen door een schriftelijke brief aan je werkgever te sturen, waarin je laat weten dat je het niet met de boventalligverklaring eens bent. Kun je zelf niet goed inschatten of je ontslag onterecht is, vraag dan een jurist om advies. Deze kan je adviseren en, indien nodig, helpen met het aanvechten van de boventalligheid.


Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Meestal komt het niet tot een procedure bij boventalligheid. De arbeidsovereenkomst wordt dan ontbonden via een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen jullie de gemaakte afspraken goed vast. Als er sprake is van een Sociaal Plan, zullen de regels/afspraken daaruit worden gevolgd. Het is belangrijk om nooit zomaar akkoord te gaan met de overeenkomst. Er worden vaak fouten gemaakt of je kan er met onderhandelingen beter uitkomen. Denk aan een te lage transitievergoeding of een verkeerde opzegtermijn, waardoor je misschien geen recht meer hebt op WW. Het is daarom verstandig om de overeenkomst, vóór je hem ondertekent, te laten controleren door een ervaren jurist.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieënhuizen - Manager Adviesteam
>