naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Binnen 24 uur juridische hulp voor een vast bedrag

Ontslaghulp On Demand

Wil je werkgever je ontslaan? Of je nu zelf weg wilt of niet, zet nooit direct je handtekening en schakel juridische hulp in. Het kan namelijk zijn dat je belangrijke rechten verspeelt. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen. Dat is Flexx voor jou.

    Direct hulp van je eigen ontslagspecialist
    Vaste en scherpe tarieven, geen verrassingen achteraf
    Onze klanten beoordelen ons met een 8

Zo werkt Flexx bij ontslag

Bij ontslag staan we direct voor je klaar. En het mooie is: jij bepaalt hoe we jou helpen. Vraag ons bijvoorbeeld om je rechtspositie te beoordelen of om te onderhandelen met je werkgever over jouw ontslag. Of voor hulp bij een gerechtelijke procedure. Je kunt ons direct bellen voor advies. Je kunt ook eerst meer lezen over jouw situatie. Rechtshulp zoals jij dat wilt, dat is Flexx van DAS.

Bel ons 

Hulp bij ontslag? Bel ons!

    Direct contact met een intakejurist

    Samen jouw vraagstuk bespreken

    Snel grip op je mogelijkheden

contact telefoonnummer Flexx van DAS 088 3279 831

contact telefoonnummer Flexx van DAS 088 3279 831 

 Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur.

Meer info over ontslag?

 • Ontslagen, wat nu?
 • Ontslagvoorstel ontvangen
 • Ontslagverzoek via het UWV
 • Ontbindingsverzoek via kantonrechter
 • Op staande voet

Ontslag

Ben jij ontslagen door je werkgever? Dan is het belangrijk om goed te weten om wat voor soort ontslag het gaat en om juridische hulp in te schakelen bij jouw ontslag. Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt niet gezien als ontslag. Heb jij een vast dienstverband en wil jouw werkgever jouw arbeidsovereenkomst ontbinden? Dan is er sprake van ontslag. Jouw werkgever kan je op staande voet ontslaan wanneer er sprake is van een dringende reden, of een ontslagprocedure starten via het UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De meest voorkomende vorm van ontslag is echter ontslag met wederzijds goedvinden. Hierbij maken jij en jouw werkgever afspraken over jouw ontslag en leggen deze afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een beeïndigingsovereenkomst bij ontslag of ontslagvoorstel genoemd.

 

Ontslagen, wat nu?

 

Welke rechten en plichten heb ik bij ontslag?

Ook bij ontslag heb jij bepaalde rechten en plichten. Welke dit zijn hangt af van jouw ontslagsituatie. Het is belangrijk om te weten of je recht hebt op een WW-uitkering. In sommige gevallen ontvang je bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of een transitievergoeding. Om goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die horen bij jouw ontslag en op de juiste manier te handelen is het belangrijk om je tijdens jouw ontslag te laten adviseren door een arbeidsjurist.

 

Vergoeding bij ontslag

Bij ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag via de kantonrechter is er mogelijk sprake van een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt er vaak een vergoeding bij ontslag afgesproken die is gebaseerd op de transitievergoeding. 

Je hebt een ontslagvoorstel ontvangen?

Het komt vaak voor dat een werkgever de werknemer samen afspraken maken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Een arbeidsovereenkomst eindigt dan door middel van een beëindigingsovereenkomst. Meestal wordt dit een vaststellingsovereenkomst genoemd. 

Lees hier alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Lees hier alles over vaststellingsovereenkomst

 

Voorstel voor ontslag

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ontvang je vaak een voorstel van je werkgever. In dit document staan alle afspraken die je maakt met je werkgever rondom de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Als een arbeidsovereenkomst eindigt met zo'n overeenkomst wordt dat ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

 

Wat te doen?

Het is belangrijk dat jij en je werkgever het eens zijn over de inhoud van de overeenkomst. Wordt je geconfronteerd met een beëindigingsovereenkomst, ontslagvoorstel of vaststellingsovereenkomst? Zorg dan altijd dat je juridisch advies inwint voordat je tekent of lees er alles over op onze pagina over ontslag met vaststellingsovereenkomst.

De meest voorkomende en belangrijkste zaken om rekening mee te houden bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn:

 • Veilig stellen van het recht op een ww-uitkering
 • Het voorkomen van een inkomensgat door het hanteren van een juiste opzegtermijn
 • De hoogte van de ontslagvergoeding
 • De volledigheid van de overeenkomst
 • Positieve referentie 

 

Herroepingsrecht

Heb je een overeenkomst getekend? Sinds 1 juli 2015 kun je binnen veertien dagen terugkomen op een schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Dit heet het herroepingsrecht. Je moet dit wel schriftelijk doen, maar je hoeft hierbij geen reden op te geven. Onze arbeidsjuristen kunnen je hierbij helpen. 

Ontslagen via het UWV: ontslagverzoek ontvangen?

Je werkgever kan een arbeidsovereenkomst beëindigen na toestemming van het UWV. Je ontvangt dan een ontslagvoorstel van het UWV. Dit gebeurt in twee situaties:

 • Als je langdurig arbeidsongeschikt bent.
 • Als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden zoals een slechte financiële positie, vermindering van werk of verhuizing van het bedrijf.

Lees hier alles over ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen

 

Toestemming voor ontslag

De werkgever moet bij het UWV aantonen dat ontslag noodzakelijk is. Als dat is aangetoond moet er worden bepaald welke werknemers er worden ontslagen via het afspiegelingsbeginsel

 

Procedure bij het UWV

Een ontslagaanvraag via het UWV verloopt schriftelijk. Het UWV beoordeelt of de ontslagaanvraag compleet is. Als de ontslagaanvraag van je werkgever compleet wordt bevonden, wordt de aanvraag naar jou als werknemer gestuurd. Je kunt als werknemer schriftelijk reageren als je het niet eens bent met je werkgever. Je hebt hier meestal maar 14 dagen de tijd voor. Houd de termijn voor verweer dus goed in de gaten.
Na ongeveer 6 weken beslist het UWV of je werkgever je mag ontslaan. Je werkgever kan je vanaf nu ontslaan maar moet daarbij wel de opzegtermijn in acht nemen.

 

Wat kun je zelf doen?

Lees op onze pagina over ontslag via UWV om bedrijfseconomische redenen meer over wat je kunt doen en wat onze arbeidsjuristen voor je kunnen betekenen.

 

Ontslag via kantonrechter: ontbindingsprocedure

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter is nodig bij ontslag om persoonlijke redenen. Voorbeelden hiervan zijn disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of verschil van inzicht. 

Lees hier alles over ontslag om persoonlijke redenen

Lees hier alles over ontslag via de kantonrechter

 

Procedure bij ontslag via kantonrechter

Via een ontbindingsverzoekschrift verzoekt je werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Je kunt als werknemer verweerschrift indienen. Het verzoekschrift van je werkgever en jouw verweerschrift worden op de zitting door de kantonrechter behandeld. Binnen twee tot vierweken volgt een beslissing. 

 

Wat te doen?

Lees op onze pagina over ontslag via een ontbindingsprocedure alles over wat je kunt doen en wat onze arbeidsjuristen voor je kunnen betekenen.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet houdt in dat je werkgever je per direct ontslaat. Er is dan wel een dringende reden nodig. Er moet dus wel echt iets serieus aan de hand zijn zoals bijvoorbeeld diefstal, verduistering, bedreiging of mishandeling.  Je werkgever moet de dringende reden laten weten op het moment van ontslag.

Lees alles over dringende reden

Lees alles over ontslag op staande voet

 

Geen recht op een ww-uitkering

Als een ontslag op staande voet rechtmatig is, heb je als werknemer geen recht op een ww-uitkering. Het ontslag moet daarom voldoen aan strenge eisen. Kom daarom altijd direct in actie en schakel juridische hulp in om je ontslag aan te vechten.

 

Wat te doen?

Lees op onze pagina ontslag op staande voet alles over wat je zelf kunt doen en wat onze arbeidsjuristen voor je kunnen betekenen.

Hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

Er zijn veel verschillende redenen voor ontslag. De meest voorkomende ontslagvorm is ontslag met wederzijds goedvinden of ook wel ontslag met vaststellingsovereenkomst genoemd. In dat geval is het belangrijk om nooit direct je handtekening te zetten. Voor 90% van onze klanten weten we namelijk een beter voorstel te onderhandelen. Haal ook meer uit je ontslag door hulp van Flexx van DAS in te schakelen.

Ontdek welke oplossing past bij jouw ontslag
Maak een keuze
Sluiten

Als je werkgever een ontslagvoorstel doet, ook wel ontslag met wederzijds goedvinden/vaststellingovereenkomst genoemd, wordt er in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Wat in jouw geval een passende ontslagvergoeding is, hangt af van de omstandigheden. Het uitgangspunt voor de berekening van een ontslagvergoeding is veelal de transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding, kun je middels een berekeningstool zelf berekenen op basis van diverse factoren (leeftijd, lengte dienstverband, loongegevens etc). Maar let wel,  de transitievergoeding is bij een beëindiging met wederzijds goedvinden/vaststellingsovereenkomst geen recht, maar in de praktijk is het in de meeste gevallen wel gebruikelijk dat deze vergoeding wordt aangeboden. Bovendien is de hoogte van de door je werkgever aangeboden ontslagvergoeding veelal onderhandelbaar. 

Maak een keuze
Sluiten

Wordt er in het ontslagvoorstel (vaak aangeboden in de vorm van een concept beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) dat je van je werkgever hebt ontvangen gemeld of je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst nog moet werken? Of word je vrijgesteld van werk? Is hierover niets vermeld in het ontslagvoorstel, dan gaat het ontslagvoorstel ervan uit dat je tot de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst je werk blijft doen en je niet wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Een vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris is echter onderhandelbaar. Echter, zolang je werkgever een vrijstelling van werk niet schriftelijk heeft bevestigd, ben je verplicht je werk te blijven doen. 

Maak een keuze
Sluiten Ben je het eens met de einddatum van je contract/arbeidsovereenkomst zoals je werkgever deze voorstelt in het ontslagvoorstel? Is er met de voorgestelde einddatum van je contract/ arbeidsovereenkomst door je werkgever rekening gehouden met de door je werkgever in acht te nemen opzegtermijn? Dit laatste is van belang om je aanspraken op een WW-uitkering veilig te stellen bij de voorgestelde einddatum. Wordt er namelijk geen rekening gehouden met de juiste opzegtermijn, dan kan het zo zijn dat je niet aansluitend bij de voorgestelde einddatum aanspraak kunt maken op een WW-uitkering en je geconfronteerd wordt met een inkomensgat (geen loon meer door einde dienstverband en ook (nog) geen uitkering). 
Maak een keuze
Sluiten

In sommige gevallen vergoedt een werkgever de juridische kosten (of een deel daarvan) voor de beoordeling van het ontslagvoorstel. Hoewel een werkgever in juridische zin niet verplicht is om de juridische kosten van een werknemer te vergoeden, zie je in de praktijk wel dat het regelmatig gebeurt en dat een juridische kostenvergoeding onderhandelbaar is. 

Maak een keuze
Sluiten

Is het ontslagvoorstel van je werkgever volledig? Regelt het alle zaken die bij het einde van je contract/arbeidsovereenkomst geregeld moeten worden? Of mis je onderdelen? Naast een einddatum, ontslagvergoeding, de invulling van je werk tot de einddatum van je arbeidsovereenkomst, een vergoeding voor juridische kosten, kun je nog denken aan de volgende onderwerpen: eindafrekening, vakantiedagen, vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering, winstuitkering, bonus, concurrentiebeding en/of relatiebeding, studiekosten, positief getuigschrift en/of referenties, communicatie over vertrek etc.  Het is van belang dat het ontslagvoorstel (de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst) allesomvattend is, omdat een ontslagregeling meestal wordt aangegaan onder finale kwijting over en weer. Dit betekent dat je nadat er tussen partijen een akkoord is bereikt over de inhoud van de ontslagregeling, er niets anders meer gevorderd kan worden van de andere partij, dan de afspraken die partijen in de ontslagregeling hebben vastgelegd. 

Ons advies voor jou
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
€ 379,-
of in 2 termijnen
 • Je eigen ontslagspecialist
 • Verbeterpunten in je ontslagvoorstel
 • Advies over de te nemen vervolgstappen
 • Wij onderhandelen met jouw werkgever
 • Een verbeterd ontslagvoorstel voor jou
Totaaloplossing
€ 978,-
€ 799,-
of in 2 termijnen
Vaststellingsovereenkomst onderhandelen

Direct inzicht in jouw mogelijkheden 

Aan de hand van een paar vragen geven wij jou direct inzicht in de verbetermogelijkheden van jouw ontslagvoorstel. Vervolgens plan je gratis een intake met één van onze juristen om jouw voorstel te bespreken. Zo weet je ook gelijk hoe jouw jurist voor je aan de slag gaat. Je kunt selecteren op basis van beschikbaarheid, expertise, aanpak, ervaring of beoordelingen door anderen. Handig toch?

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht
Nieuws & blogs over ont­slag

 

>
088 3279 831