We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Wat kan je doen als je part­ner de af­spra­ken uit de sa­men­wer­kings­over­een­komst niet na­komt?

Het is vervelend als de andere partij de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst niet nakomt. De ander houdt zich bijvoorbeeld niet aan de input die jullie zijn overeengekomen, verdeelt de output niet volgens afspraak, zegt de overeenkomst verkeerd op of draagt verkeerd over.

Mogelijke stappen
Welke vormen van niet nakoming mogelijk zijn hangt af van de concrete overeenkomst. Afhankelijk van de situatie kun je nakoming vorderen (de andere partij kan uren werk inhalen), ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding eisen.

Hulp nodig? Bekijk wat Flexx voor jou kan betekenen.

>