naar DAS.nl

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Helaas gaat het met je bedrijf niet goed. Maar door één of meerdere werknemers te ontslaan, kun je een faillissement afwenden. Hoe pak je dat aan? Onze juristen kennen de juiste route, goed voor jou én voor je medewerkers. Ook kunnen zij je alles vertellen over transitievergoedingen.

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Zij toetsen vervolgens het ontslag op de volgende punten: er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden, de juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen (afspiegelbeginsel) en het moet niet mogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen.

De volgende aanleidingen maken het mogelijk om je personeel te ontslaan via bedrijfseconomische redenen:

  • Dreigend faillissement 
  • Slechte financiële situatie
  • Structureel minder werk of omzet 
  • Reorganisatie
  • Stoppen met bepaalde activiteiten
  • Outsourcing
  • Sluiting van een vestiging

Heb je juridische hulp nodig? De juristen van Flexx helpen je graag.

Welke ontslagvormen zijn mogelijk?
1

Je legt je werknemer een beëindigingsvoorstel voor. De werknemer moet vervolgens instemmen met het ontslag en daarna sluit je een vaststellingsovereenkomst af. Hierin regel je de dingen als: uitbetaling van extra vergoedingen, bonussen, vrijstelling van werk, verduidelijking over het aantal vakantiedagen die openstaan, vervallen van concurrentiebeding en geheimhouding. Ook wordt er vaak afgesproken dat je aan de werknemer een transitievergoeding betaalt.

2

Bij instemmen met opzegging doe je als werkgever geen ontslagvoorstel. Je zegt op met inachtneming van de opzegtermijn en betaalt de transitievergoeding, indien je die verschuldigd bent. De werknemer moet daar dan mee instemmen. Hij heeft wel een herroepingsrecht, dat betekent dat hij nog 14 dagen de tijd heeft om zijn instemming ongedaan te maken.

Omdat het via een vaststellingsovereenkomst veel concreter en duidelijker is en zowel werkgever als werknemer meer zekerheid kunnen krijgen, gaat de voorkeur bijna altijd uit naar een beëindiging met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst.


Transitievergoeding 

Transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt bij ontslag. Enerzijds als compensatie, anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. De hoogte hangt af van je salaris, leeftijd en aantal dienstjaren.

Bereken het hier
Het ontslaan van meerdere werknemers?

Als het gaat om een collectief ontslag, dus voor meerdere werknemers tegelijk, is het verstandig en in sommige situaties ook verplicht om de ondernemingsraad om advies en/of instemming te vragen. 

Wat zijn je plichten?

  • Je moet bewijzen dat het ontslag noodzakelijk is: je moet laten zien dat het zo slecht gaat met het bedrijf dat je geen andere mogelijkheid ziet dan personeel ontslaan
  • Je moet rekening houden met opzegtermijnen en opzegverboden
  • Je moet rekening houden met de rechten van je werknemer en de afspraken in de arbeidsovereenkomst

 

Heb je juridische hulp nodig? Onze juristen helpen je graag.

Bekijk onze oplossingen

Hulp nodig?

Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Flexx biedt juridische hulp, juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met de tegenpartij

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen de tegenpartij

Nóg geen oplossing? Dan gaan we naar de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen
30 Minuten Jurist

De 30 minuten jurist 

Als ondernemer kun je te maken krijgen met juridische vragen. Vragen die je het liefst snel even overlegt met een professional. Met onze 30 minuten jurist heb je een half uur lang de tijd om al je juridische vragen te stellen.

Neem direct contact op
>