naar DAS.nl

Vaststellingsovereenkomst niet tekenen

Overleg rustig met je werknemer waar de pijnpunten precies liggen in de overeenkomst. Wellicht kun je deze nog versoepelen en aan laten passen. Een ontslagprocedure is dan namelijk niet meer nodig en het geeft beide partijen meer rust als er onderling goede afspraken zijn gemaakt. Schakel daarom een mediator in zodat jullie er samen uit kunnen komen.

 

Juridische hulp

Bedenktijd ondertekenen vaststellingsovereenkomst

Zorg ervoor dat de werknemer voldoende tijd heeft om advies te kunnen krijgen op het eerste voorstel. Hier is minstens één of twee weken voor nodig. Er is een herroepingstermijn van één keer per half jaar, maar dit is geen reden om snel te ondertekenen. De totale duur van onderhandelen tot ondertekenen duurt meestal één tot vier weken.

Werknemer niet akkoord met vaststellingsovereenkomst

Als de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, kan dit verschillende gevolgen hebben. Wanneer onderhandelen nergens toe leidt, wordt ofwel het dienstverband weer opgepakt of de werkgever start een ontslagprocedure. Bij het vroegere ontslagstelsel had de werkgever keuze uit twee ontslagroutes. Bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek indienen of een ontslagvergunning bij het UWV verkrijgen. Sinds 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond de route van het ontslag. Er zijn momenteel 8 ‘redelijke’ ontslaggronden:

  1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen
  2. Langdurig arbeidsongeschikt (>2 jaar)
  3. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
  4. Disfunctioneren van de werknemer
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
  6. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
  7. Verstoorde arbeidsrelatie
  8. Andere omstandigheden die zorgen dat voortzetting niet mogelijk is.

Indien de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, gelden de volgende regels:

  1. Bij ontslaggrond 1 of 2 moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.
  2. Is er sprake van ontslaggrond 3 t/m 8 dan dient de werkgever een verzoek in te dienen bij de kantonrechter voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.
Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Heeft onderhandelen met de werknemer zin?

De werknemer weigert het ontslag te tekenen. In de praktijk is bewezen dat, wanneer er goed naar elkaars wensen geluisterd wordt, dit kan leiden tot een goed samengestelde vaststellingsovereenkomst. Ieder onderwerp moet zorgvuldig worden behandeld. Dit voorkomt gezeur in de toekomst. Een expert in arbeidsrecht kan je assisteren met het schrijven van duidelijke formuleringen voor ieder aspect. Zo weet je zeker dat het goed zit.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Is na het onderhandelen de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend? Als je werknemer weigert ontslag te tekenen en je komt hier gezamenlijk niet uit, kan hulp van buitenaf een uitkomst zijn. Schakel bijvoorbeeld een expert in die het document zorgvuldig voor je gaat nakijken en aanvullen of laat een mediator met je werknemer in gesprek gaan.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieƫnhuizen - Manager Adviesteam
>