We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Altijd eenmalig, je blijft vrij

Direct hulp van een expert

Conflict met zakelijk partner

Je onderneemt samen met een partner of vennoot. Of je werkt als zzp'er samen met een andere zzp'er. Als je dan met elkaar in conflict raakt, heeft dat veel impact. Dikwijls emotioneel én financieel. Gelukkig staan onze juristen voor je klaar. Zij richten zich op een goede en snelle oplossing.

Franchiseformule

Onderdeel uitmaken van een franchiseformule kan soms tot gedoe leiden. Bijvoorbeeld als jij uit de formule wilt stappen. Of als er onenigheid ontstaat over afdrachten. Dit zijn vervelende conflicten, die grote gevolgen kunnen hebben.

Als franchisegever heb je recht op:

  • Afdrachten van de franchisenemer indien het franchisecontract voortduurt.
  • Een eventueel boetebeding uit uw contract, indien van toepassing en bewezen.

Als franchisenemer heb je recht op:

  • Nakoming van het contract indien één van de bepalingen uit het contract wordt geschonden.

Eventueel schadeloosstelling indien je schade lijdt door een gedraging van de franchisegever.

Bekijk onze oplossingen
Wat kan je zelf doen?
1

Ga met je zakelijk partner in gesprek. Onderzoek vervolgens de oorzaak van het conflict en de beweegredenen waarom je zakelijk partner niet meer mee wil werken.

2

Zorg er altijd voor dat je afspraken goed worden vastgelegd. Een jurist van Flexx helpt je hier graag mee. Laat direct een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

3

Lees de afspraken die in het contract zijn vastgelegd nog eens goed naHoud je aan de overige bepalingen van het contract voor zover deze zich buiten het conflict bevinden.

4

Doe op voorhand geen toezeggingen aan je partner of aan de zzp’er met wie je samenwerkt. Kom je er dan niet uit? Laat een jurist van Flexx eerst je situatie beoordelen.

Hulp nodig?

Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Flexx biedt juridische hulp, juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met de tegenpartij

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen de tegenpartij

Nóg geen oplossing? Dan gaan we naar de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen
30 Minuten Jurist

De 30 minuten jurist 

Als ondernemer kun je te maken krijgen met juridische vragen. Vragen die je het liefst snel even overlegt met een professional. Met onze 30 minuten jurist heb je een half uur lang de tijd om al je juridische vragen te stellen.

Neem direct contact op
>