Conflict met leverancier

Stel, je dienstverlener levert niet de kwaliteit die is afgesproken. Of je producten worden niet, kapot, verkeerd, te laat of in verkeerde hoeveelheid geleverd. Daar ben je mooi klaar mee. Hoe voorkom je dat het je eigen bedrijfsvoering verstoort? Onze juristen weten raad.

Wanneer heb je een conflict met een leverancier?

Een verschil van mening met je leverancier hoeft nog geen juridisch conflict te zijn. Pas als je allebei niet (meer) bereid bent om tot een oplossing te komen is er een conflict.

Dit kan makkelijk een probleem worden als door de verschillende standpunten negatieve gevolgen optreden. Bijvoorbeeld wanneer je als ondernemer schade lijdt door de leverancier of als hij niet meer wil leveren. 

In dat geval is het zaak om snel actie te ondernemen zodat het conflict niet verder uit de hand loopt. 

Lees wat Flexx hierin voor je kan betekenen >>

Wat je zelf kunt doen
1 Check de overeenkomst
Duik in de (leverings)overeenkomst en algemene voorwaarden voor je jouw leverancier benaderd. Wat zijn jullie exacte rechten en plichten? Controleer extra goed op bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen.
2 Neem contact op
Maak je probleem of klacht aantoonbaar. Doe dit in ieder geval binnen een redelijk termijn: 14 dagen na het ontdekken van het probleem rond de levering of de slechte dienstverlening. Probeer het samen op te lossen, misschien heeft je leverancier een goede reden. Zet niet direct jullie relatie niet op het spel.
3 Stel een hersteltermijn
Geef de leverancier een duidelijk en redelijk termijn om de producten alsnog volgens afspraak te leveren of dienstverlening te verbeteren. Doe dit óók als je een termijn had afgesproken en deze is verstreken. Geef de gevolgen aan, wanneer de leverancier opnieuw zijn afspraken niet na komt.  
4
Verzamel bewijs 
Houd een dossier bij met daarin jullie leveringsovereenkomst, algemene voorwaarden en alle correspondentie. Stuur na contact altijd een schriftelijke bevestiging met de gemaakte afspraken. Dit helpt jou om in de toekomst jouw standpunt te verdedigen, mocht dat ooit nodig zijn.
5
Beperk de schade
Zorg dat een kapot product niet verder beschadigd, dat bewijs van schade intact blijft en niet toeneemt.
Bij een dienst is het zaak te zorgen dat de slechte dienstverlening geen verdere negatieve gevolgen heeft. Verzamel ook hier bewijs van: laat een deskundige de dienstverlening beoordelen. 

Schakel juridische hulp in
Na opvolgen van deze tips is het tijd voor het juridisch zwaardere werk. Schakel een ervaren jurist in om dit professioneel voor je te regelen. De juristen van Flexx doen dit altijd met zorgvuldige aandacht voor relatiebehoud tussen jou en je leverancier.
 

Wat Flexx van DAS voor jou kan doen

Heb je hulp nodig bij het oplossen van jouw conflict met je leverancier? Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Met Flexx schakel je gemakkelijk juridische hulp in om jouw conflict snel op te lossen. Juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met je leverancier

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen je leverancier

Stap samen met je jurist naar de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen