naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Altijd eenmalig, je blijft vrij

Direct hulp van een expert

Conflict met leverancier

Stel, je dienstverlener levert niet de kwaliteit die is afgesproken. Of je producten worden niet, kapot, verkeerd, te laat of in verkeerde hoeveelheid geleverd. Daar ben je mooi klaar mee. Hoe voorkom je dat het je eigen bedrijfsvoering verstoort? Onze juristen weten raad.

Wanneer heb je een conflict met een leverancier?

Een verschil van mening met je leverancier hoeft nog geen juridisch conflict te zijn. Pas als je allebei niet (meer) bereid bent om tot een oplossing te komen is er een conflict.

Dit kan makkelijk een probleem worden als door de verschillende standpunten negatieve gevolgen optreden. Bijvoorbeeld wanneer je als ondernemer schade lijdt door de leverancier of als hij niet meer wil leveren. 

In dat geval is het zaak om snel actie te ondernemen zodat het conflict niet verder uit de hand loopt.

Lees wat Flexx hierin voor je kan betekenen

Wat je zelf kunt doen
1

Duik in de (leverings)overeenkomst en algemene voorwaarden voor je jouw leverancier benadert. Wat zijn jullie exacte rechten en plichten? Controleer extra goed op bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen.

2

Neem contact op met je leverancier en maak je probleem of klacht aantoonbaar. Doe dit in ieder geval binnen een redelijk termijn: 14 dagen na het ontdekken van het probleem rond de levering of de slechte dienstverlening. Probeer het samen op te lossen, misschien heeft je leverancier een goede reden. Zet niet direct jullie relatie niet op het spel.

3

Geef de leverancier een duidelijke en redelijke termijn om de producten alsnog volgens afspraak te leveren of dienstverlening te verbeteren. Doe dit óók als je een termijn had afgesproken en deze is verstreken. Geef de gevolgen aan, wanneer de leverancier opnieuw zijn afspraken niet nakomt.  

4

Houd een dossier bij met daarin jullie leveringsovereenkomst, algemene voorwaarden en alle correspondentie. Stuur na contact altijd een schriftelijke bevestiging met de gemaakte afspraken. Dit helpt om in de toekomst jouw standpunt te verdedigen, mocht dat ooit nodig zijn.

5

Zorg dat een kapot product niet verder beschadigd, dat bewijs van schade intact blijft en niet toeneemt.
Bij een dienst is het zaak te zorgen dat de slechte dienstverlening geen verdere negatieve gevolgen heeft. Verzamel ook hier bewijs van: laat een deskundige de dienstverlening beoordelen. 


Na opvolgen van deze tips is het tijd voor het juridisch zwaardere werk. Schakel een ervaren jurist in om dit professioneel voor je te regelen. De juristen van Flexx doen dit altijd met zorgvuldige aandacht voor relatiebehoud tussen jou en je leverancier.

Waar heb je recht op?

Bij een niet of te laat geleverd product heb je recht op levering van je product of dienstverlening, volgens de afspraken die je hebt vastgelegd in de leveringsovereenkomst. 

Bij een verkeerd of kapot product heb je recht op herstel of vervanging. Als een dienstverlening niet volgens afspraak is uitgevoerd, heb je recht op verbetering van de dienstverlening. 

Indien er na het volgen van bovengenoemde 6 stappen geen bevredigende situatie is ontstaan kun je overgaan tot ingebrekestelling. Dit is echter een eerste juridische stap waarbij zorgvuldig gehandeld moet worden. Wij raden u aan om hier een specialist bij te betrekken.

 

De juristen van Flexx kunnen je hierbij helpen

Hulp nodig?

Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Flexx biedt juridische hulp, juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met de tegenpartij

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen de tegenpartij

Nóg geen oplossing? Dan gaan we naar de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen
30 Minuten Jurist

De 30 minuten jurist 

Als ondernemer kun je te maken krijgen met juridische vragen. Vragen die je het liefst snel even overlegt met een professional. Met onze 30 minuten jurist heb je een half uur lang de tijd om al je juridische vragen te stellen.

Neem direct contact op
>