naar DAS.nl

Je hebt een conflict met je klant

Een van je klanten is niet tevreden over jouw dienstverlening of product. Bijvoorbeeld omdat de dienstverlening niet voldeed aan zijn verwachtingen, een geleverd product een gebrek vertoont of er iets mis is gegaan met leveren. De klant dient een klacht in, weigert de factuur te betalen of stelt je zelfs aansprakelijk. Wat kun je nu het beste doen?

Wanneer heb je een conflict met een klant?

Een verschil van mening met een klant hoeft nog geen juridisch conflict te zijn. Pas als je allebei niet (meer) bereid bent om tot een gezamenlijke oplossing te komen ontstaat er een probleem.

Dit kan makkelijk een conflict worden als door de verschillende standpunten negatieve gevolgen optreden. Bijvoorbeeld als je als ondernemer schade lijdt door de klant of hij niet meer wil betalen. In dat geval is het zaak om snel actie te ondernemen zodat het conflict niet verder uit de hand loopt.

Dit kun je eerst zelf doen
1 Achterhaal de oorzaak
Ga eerst in gesprek met je klant. Misschien heb je iets verkeerd gedaan. Bied dan aan om de dienstverlening te verbeteren of het product te herstellen, repareren of vervangen.
2 Stuur een schriftelijke bevestiging
Houd een dossier bij met daarin de koopovereenkomst, voorwaarden en alle correspondentie. Stuur na contact altijd schriftelijk een bevestiging met daarin gemaakte afspraken.
3 Reageer tijdig
Heb je een ingebrekestelling ontvangen? Wacht niet te lang met reageren.
4
Neem maatregelen
Staat er nog een bedrag open en moet je nog producten leveren? Vraag dan een vooruitbetaling en wacht met leveren tot je deze hebt ontvangen.
5
Geschillencommissie
Kom je er samen niet uit en ben je aangesloten bij een geschillencommissie? Dan kun je voorstellen het geschil aan de geschillencommissie voor te leggen.
6
Houd je documenten up-to-date
Laat je juridische documenten checken of opstellen door onze juristen. Zo weet je zeker of je in je recht staat. Zij geven je ook direct advies en praktische tips.
Wat als je klant niet betaalt?

Weigert je klant zonder reden te betalen? Dan kun je je klant in gebreke stellen. Dit doe je per brief, waarin je aangeeft dat je wil dat je klant binnen een redelijke termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Maak gebruik van je opschortingsrecht

Ook mag je de levering van een volgende dienst of product uitstellen. Je maakt dan gebruik van je opschortingsrecht. Dit mag alleen als je eerdere vordering en deze nieuwe levering met elkaar samenhangen.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je regelmatig met elkaar zaken doet. Besluit je de nieuwe levering inderdaad uit te stellen? Dan is een ingebrekestelling vooraf niet nodig.

Verreken een nog openstaande vordering

Je mag de levering van een dienst of product in principe verrekenen met een nog openstaande vordering. Je moet dan wel degene zijn die het product levert en degene die het factuurbedrag daarvoor kan eisen.

Wat Flexx van DAS voor jou kan doen

Heb je hulp nodig bij het oplossen van jouw conflict met je klant? Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Met Flexx schakel je gemakkelijk juridische hulp in om jouw conflict snel op te lossen. Juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met je klant

Ga in onderhandeling met je klant om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen je klant

Nóg geen oplossing? Dan kunnen wij je bijstaan in een procedure bij de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen

>