We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Altijd eenmalig, je blijft vrij

Direct hulp van een expert

Conflict met je verhuurder

Als je een bedrijfspand huurt, moet je je gedragen als goede huurder. Dat betekent dat je op tijd de huur betaalt, geen overlast veroorzaakt en zorgt voor klein onderhoud aan het pand. Denk aan schilderen, een lampje vervangen en schoonmaak. Maar zelfs goede huurders kunnen te maken krijgen met een conflict. Hoe los je dat op?

Als huurder ben je goed beschermd

De bescherming bij bedrijfsmatige huurders gaat minder ver dan bij woonruimtes. Wel heb je recht op een lange opzegtermijn. En je krijgt automatisch een contract voor onbepaalde tijd als de verhuurder het contract al 2 keer met 5 jaar heeft verlengd.

Ook mag de huurovereenkomst niet zomaar beëindigd worden. Dat moet de verhuurder eerst voorleggen aan de rechter, die jouw belangen afweegt tegen die van de verhuurder.

Heb je juridische hulp nodig? Onze juristen helpen je graag.

Bekijk onze oplossingen
Wat kun je doen als je het niet eens bent met een huurverhoging?

Ben je het oneens met de huurverhoging? Tot aan het tijdstip waarop verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is, kan de huur uitsluitend met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. Een eenzijdige wijziging is niet mogelijk.

1 Onderhandel met je verhuurder
Als de huurovereenkomst wordt verlengd of wanneer er 5 jaren zijn verstreken, kan de huurprijs opnieuw vastgesteld worden. Onderhandel hierover met je verhuurder. Met een jurist aan je zij sta je een stuk steviger in je schoenen. Onze juristen helpen je graag.
2 Stap naar de rechter
Worden jij en de verhuurder het niet eens over de nieuwe huurprijs? Dan kun je een onafhankelijk oordeel bij de kantonrechter vragen. Via de rechtbank wordt dan de nieuwe huurprijs vastgesteld. Voorafgaand moeten jij en de verhuurder één of meerdere deskundigen hebben geraadpleegd over de hoogte van de huur. Een deskundige kan bijvoorbeeld een makelaar zijn.
Mag de ver­huur­der zo­maar de huur ver­ho­gen?

Een verhuurder mag in principe elk bedrag vragen voor de huur. Daar zit geen maximum aan. Maar op een huurverhoging zit je natuurlijk niet te wachten. Laat onze juristen jouw huurverhoging eens beoordelen. Zij kunnen precies zien of de verhoging ongedaan kan worden gemaakt, of de huur zelfs te verlagen.

Elk jaar mag de verhuurder de huur verhogen op basis van de CBS-indexeringscijfers. Maar alleen als je dit in de huurovereenkomst hebt afgesproken. En de huur mag alleen bij een voortzetting van de huurovereenkomst worden verhoogd.

Hulp nodig?

Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Flexx biedt juridische hulp, juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met de tegenpartij

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen de tegenpartij

Nóg geen oplossing? Dan gaan we naar de rechter.

 

 

Bekijk onze oplossingen
>