We merken dat er door het coronavirus veel vragen leven. Daarom zetten wij een aantal juridische vragen en antwoorden op een rij voor consumenten én ondernemers.

Bezoek onze speciale pagina over het coronavirus
naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Altijd eenmalig, je blijft vrij

Direct hulp van een expert

Conflict met de overheid

De gemeente heeft je aanvraag voor een vergunning afgewezen. Daar baal je van, zeker omdat je het er niet mee eens bent. Wat kun je doen om die vergunning alsnog te bemachtigen? Onze juristen helpen je de juiste juridische paden te bewandelen.

Het indienen van een bezwaar

Heeft de gemeente je vergunning geweigerd en wil je hiertegen bezwaar maken? Het is belangrijk dat je dit dan doet binnen 6 weken na de datum die boven de brief van de weigering staat. In het besluit van de gemeente staat altijd wie een bezwaar kan indienen, wanneer en waar het moet worden ingediend. Te laat is te laat, dus zorg dat de gemeente jouw bezwaar op tijd ontvangt.

Heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaar? Een jurist van Flexx kan je hierbij helpen.

Bekijk onze oplossingen
Wat kan je zelf doen?

1

Heb je nog geen vergunning gekregen of loopt de bezwaartermijn nog? Dan mag je niet starten met het plan waarvoor je een vergunningsaanvraag hebt gedaan.
De gemeente moet binnen 8 weken op je vergunningsaanvraag reageren en de beslissing duidelijk onderbouwen. De gemeente mag de termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan krijg je de vergunning automatisch als je aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria.

2

Heb je een vergunning gekregen? Dan hebben andere belanghebbenden nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld omwonenden en concurrenten. In hun bezwaarschrift moeten zij aangeven welke redenen zij hebben om bezwaar te maken. Hierna volgt een zitting waarbij alle partijen worden gehoord. Uiteraard ben je partij in een bezwaarschriftprocedure.

Hulp nodig?

Dan is de juridische hulp van Flexx een slimme keuze. Flexx biedt juridische hulp, juist als je niet verzekerd bent.

Kies de stap die jij wil zetten

Kies de stap die je wil zetten

Beoordelen

van je rechtspositie

Check je situatie en bepaal samen je strategie.

Onderhandelen

met de tegenpartij

Ga in onderhandeling met je leverancier om tot de beste oplossing te komen.

Procedure

tegen de tegenpartij

Nóg geen oplossing? Dan gaan we naar de rechter.

 

Bekijk onze oplossingen
30 Minuten Jurist

De 30 minuten jurist 

Als ondernemer kun je te maken krijgen met juridische vragen. Vragen die je het liefst snel even overlegt met een professional. Met onze 30 minuten jurist heb je een half uur lang de tijd om al je juridische vragen te stellen.

Neem direct contact op
>