naar DAS.nl
 • Goed beoordeeldDirect hulp van een ervaren letselschadejurist
 • Onderhandelen met je werkgeverVrijblijvend advies
 • Kosteloze rechtshulpGratis rechtshulp: wij claimen smartengeld voor je
 • Contact088 3279 860

Ontdek je recht op schadevergoeding

Dat is Flexx
 • Binnen 2 minuten je rechtspositie in beeld
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
 • Onze hulp is geheel kosteloos
Vragen? 088 3279 860 Hanan | Manager Flexx
Zo werkt Flexx
 • Ontdek je rechtspositie
  En je ziet direct of we je kosteloos kunnen helpen.
  Ontdek het nu
 • Aanmelden
  Vertel je ons meer over jouw situatie, dan neemt jouw jurist binnen 1 werkdag contact met je op.
 • Aan de slag
  Jouw jurist regelt de aansprakelijkheid en zorgt dat je een voorschot op je kosten ontvangt.
 • Onderhandelen
  We brengen je schade in kaart. Zodra jij bent opgeknapt onderhandelen wij een zo hoog mogelijke schadevergoeding.

Dit is Flexx

Flexx van DAS helpt zoals jij dat prettig vindt. Zodat jij goed uit deze vervelende situatie komt. We maken de expertise van onze letschadejuristen zo eenvoudig mogelijk voor jou beschikbaar. Zo werkt Flexx voor jou.

Smartengeld claimen: zo doe je dat

Flexx helpt je graag met haar specialistische kennis bij het claimen van smartengeld. Zo krijg je de compensatie waar je recht op hebt voor de emotionele en psychische schade die je door het ongeval hebt opgelopen. Wij verzorgen de volledige claimprocedure en staan je bij met gratis juridische expertise en hulp.

 • Aansprakelijkheid beoordelen

  Samen verzamelen we als eerste alle belangrijke gegevens over jouw zaak. We brengen gezamenlijk in kaart wat er precies gebeurd is en verzamelen relevante bewijsstukken, zoals getuigenverklaringen en politierapporten. Aan de hand hiervan beoordelen we of de andere partij aansprakelijk is voor jouw letselschade. Zijn er goede kansen om smartengeld te claimen? Dan gaan we door met stap 2.

 • Smartengeldclaim onderbouwen

  Jouw letselschadejurist legt een dossier aan met alle schadeposten en medische rapporten. Vervolgens maakt hij een berekening van de totale letselschade die je hebt opgelopen. Hiermee onderbouwen we de schadeclaim en berekenen we het smartengeld.

 • We vragen voorschotten aan

   

  Een procedure kost de nodige tijd en ondertussen heb je wel extra zorgkosten of gemiste inkomsten, omdat je minder kunt werken. Jouw letselschadejurist vraagt de verzekeraar van de aansprakelijke partij om je alvast een voorschot uit te keren op je letselschadevergoeding.

 • Definitieve smartengeldvergoeding

  Ben je volledig hersteld, dan kan de letselschadeclaim worden afgerond. Na herstel is namelijk duidelijk wat de totale letselschade precies is. Is het letsel blijvend? Dan zal een arts moeten vaststellen wat de gevolgen van het letsel zijn. Zo kunnen we ook de toekomstige schade vaststellen en het smartengeld claimen.

 • Afronden van de smartengeldclaim

  Als laatste ronden we de smartengeldclaim af. Mogelijk gaan we onderhandelen met de aansprakelijke partij als die het gevraagde smartengeld te hoog vindt. Is ook onderhandeling niet mogelijk, dan kunnen we een procedure bij de rechter starten om je smartengeld te claimen. 

  Onze juristen staan voor je klaar om jouw smartengeld te claimen. Zo krijg jij waar je recht op hebt. Neem contact op voor een vrijblijvend advies en ontdek gelijk wat je rechtspositie is. 

Ontdek je rechtspositie
Goed om te weten

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dat is schade die niet direct in geld uit te drukken is. Je krijgt smartengeld als je emotionele/psychische schade hebt opgelopen door een ongeval waar iemand anders voor aansprakelijk is. Smartengeld wordt uitgekeerd voor schade in de vorm van pijn, verdriet, depressie, angst of gederfde levensvreugde.

Heb je letsel opgelopen bij een ongeval en kun je een ander daarvoor aansprakelijk stellen, dan ontvang je naast smartengeld ook een vergoeding voor de materiële schade. Die bestaat uit bijvoorbeeld schade aan je eigendommen, medische kosten en gederfde inkomsten uit werk. De totale letselschadevergoeding bestaat dus uit immateriële schadevergoeding (smartengeld) en materiële schadevergoeding.

Wie kan smartengeld claimen

Verschillende personen kunnen smartengeld claimen. Als eerste natuurlijk het slachtoffer zelf. Als je door een ongeval emotionele of psychische schade lijdt, kun je smartengeld claimen van degene die aansprakelijk is. Je krijgt dan een financiële vergoeding voor immateriële schade door bijvoorbeeld depressie, angst, schaamte, verdriet, pijn of gederfde levensvreugde.

Ook andere personen die zelf niet gewond zijn geraakt bij het ongeval, kunnen smartengeld claimen. Het gaat dan om mensen die een ernstig ongeluk hebben zien gebeuren en daardoor emotionele/psychische schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een vader die zijn kind overreden ziet worden en hierdoor een posttraumatische stressstoornis oploopt. Deze vorm van schade noemen we shockschade en komt ook in aanmerking voor een smartengeldvergoeding.

Ten slotte kunnen ook naasten en nabestaanden van een letselschadeslachtoffer aanspraak maken op smartengeld. Het gaat dan om een vergoeding voor emotionele schade en verdriet om het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Deze vorm van schade noemen we affectieschade. De mogelijkheid om smartengeld te claimen voor affectieschade is nog relatief nieuw. Alleen schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op of ná 1 januari 2019 komen in aanmerking voor een smartengeldvergoeding voor affectieschade.

Hoe kan ik mijn smartengeld berekenen?

Smartengeld is een compensatie voor emotionele en psychische letselschade. Natuurlijk zijn zaken als verdriet, pijn, leed en stress niet in geld uit te drukken. Dat maakt het dan ook moeilijk om smartengeld te berekenen. Ook kun je geen algemeen antwoord geven op de vraag hoeveel smartengeld je ongeveer krijgt na een ongeval. Dat hangt namelijk in elke situatie van de omstandigheden af. Volgens de wet heb je recht op een smartengeldvergoeding die “naar billijkheid” wordt vastgesteld. Dit geeft een rechter de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen die passend is voor de betreffende situatie.

Hoe kunnen we dan toch het smartengeld berekenen voor elke zaak? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval en eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken. Onze gespecialiseerde letselschadejuristen zijn op de hoogte van de meeste recente uitspraken van rechters. 

De omstandigheden van het geval

Om de hoogte van het smartengeld te berekenen, wordt eerst gekeken naar je persoonlijke situatie. Hoeveel invloed heeft de letselschade op je leven? Zijn er dingen die je nu niet meer kunt? Hoeveel psychische last heb je van het letsel?

 De volgende factoren zijn van belang bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld: 

 • Je leeftijd (hoelang ga je nog last hebben van de letselschade)
 • De ernst, aard en duur van het letsel (welke beperkingen heb je, hoe ernstig is het letsel)
 • De duur en aard van de medische behandelingen
 • De ernst van het ongeval en de mate van pijn en leed
 • De lichamelijke en geestelijke beperkingen die je door het letsel hebt opgelopen (ben je arbeidsongeschikt, wat kun je nu niet meer?)
 • De mate van gederfde levensvreugde
 • De mate van schuld van degene die je letselschade heeft veroorzaakt

 Eerdere uitspraken

De hoogte van het smartengeld in eerdere uitspraken van rechters is ook een goed handvat om de hoogte van het smartengeld te berekenen. Je kunt een indicatie voor de smartengeldvergoeding krijgen als je kijkt hoeveel schadevergoeding is toegekend in vergelijkbare zaken.

Een handig naslagwerk is de smartengeldgids. Dit boekje bevat een verzameling van rechterlijke uitspraken over smartengeldvergoeding bij letselschade. Rechters en letselschadejuristen gebruiken het boekje als referentie om smartengeldbedragen te bepalen.

Check jouw recht op smartengeld

Bij letselschade staan we direct voor je klaar. 

 • Direct online inzicht in je kansen
 • Binnen 1 werkdag contact
 • Jouw jurist brengt de schade in kaart
 • En onderhandelen een zo hoog mogelijke vergoeding

Smartengeld voorbeelden

Om de hoogte van het smartengeld te berekenen, wordt de smartengeldgids als uitgangspunt gebruikt. De onderstaande voorbeelden geven een smartengeld-indicatie van hoeveel schadevergoeding je ongeveer kunt verwachten. Uiteraard is dit maar een indicatie en hangt het af van je persoonlijke omstandigheden hoeveel smartengeld je kunt claimen. Onze ervaren letselschadejuristen kunnen je helpen bij het onderbouwen van je smartengeldclaim.

Voorbeeld smartengeld gering letsel

Voor gering letsel krijg je een smartengeldvergoeding tot € 2.000. Onder gering letsel vallen bijvoorbeeld kneuzingen, schaafwonden of een lichte hersenschudding. De impact die het letsel heeft op je dagelijks leven bepaalt de hoogte van het smartengeld. 

Voorbeeld smartengeld licht letsel

Smartengeld bij licht letsel bedraagt tussen de € 1.500 en € 3.500. Voorbeelden van licht letsel zijn gebitsbeschadigingen, inwendig letsel, niet-gecompliceerde breuken en ontsierende littekens.

Voorbeeld smartengeld matig letsel

Matig letsel geeft een smartengeldvergoeding van € 3.500 tot € 9.000. Onder matig letsel valt bijvoorbeeld gedeeltelijke amputatie van vingers, whiplash, gescheurde kniebanden en gecompliceerde botbreuken.

Voorbeeld smartengeld ernstig letsel

Voor ernstig letsel kun je een smartengeldvergoeding tegemoetzien van tussen de € 9.000 en € 21.000. Voorbeelden van ernstig letsel zijn eenzijdige doofheid, een coma, schedelbasisfractuur, een lange periode van ziekenhuisopname, blijvend functieverlies/invaliditeit en ernstig inwendig letsel.

Voorbeeld smartengeld zwaar letsel

Is er sprake van zwaar letsel, dan komt de smartengeldvergoeding uit op € 21.000 tot € 43.000. Voorbeelden van zwaar letsel zijn: verlies van reuk of smaak, langdurige coma, blijvende zware handicap of langdurende geestelijke instabiliteit.

Voorbeeld smartengeld zeer zwaar letsel

Bij zeer zwaar letsel komt de hoogte van het smartengeld uit op € 43.000 tot € 76.000. Van zeer zwaar letsel is sprake bij bijvoorbeeld blindheid, amputatie van ledematen, dwarslaesie of verlies van spraak.

Voorbeeld smartengeld uitzonderlijk zwaar letsel

De ernstigste categorie is uitzonderlijk zwaar letsel, wat recht geeft op een smartengeldvergoeding van € 76.000 of meer. Hieronder valt bijvoorbeeld een volledige dwarslaesie, zeer ernstige brandwonden of verlies van de mogelijkheid om nog te kunnen communiceren.

>