naar DAS.nl

Aansprakelijk stellen

Je bent slachtoffer van een ongeval. Het is niet jouw schuld, iemand anders is ervoor verant-woordelijk. Het eerste wat je dan moet doen, is hem ervoor aansprakelijk stellen. Je wilt immers een vergoeding voor de door jou geleden (letsel)schade. Niemand geeft zomaar toe dat een ongeluk zijn schuld is. Je zult het moeten bewijzen. Wil je iemand aansprakelijk stellen? Schakel dan de hulp in van een jurist!

 

Ontdek je rechtspositie

Aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid zijn er twee opties. Iemand anders stelt jou aansprakelijk voor schade die jij hebt veroorzaakt. Of een ander (de tegenpartij) heeft jou schade toegedaan en jij wilt hem daarvoor aansprakelijk stellen. We hebben het hier over de tweede situatie. Het eerste wat je dan moet regelen, is dat de ander de aansprakelijkheid erkent. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker als er veel van afhangt, zal iemand niet zomaar toegeven dat het ongeluk zijn schuld was. Je zal het moeten bewijzen. In de meeste gevallen zal de verzekering van de tegenpartij de zaak overnemen.


Iemand aansprakelijk stellen

Er is schade en iemand anders is daarvoor verantwoordelijk. Het kan gaan om alleen materiële schade (zoals een bal door de ruit), maar ook om letselschade. Iemand aansprakelijk stellen doe je schriftelijk. Je stuurt een brief (aansprakelijkheidsstelling) waarin je aangeeft wat de schade is en dat je de tegenpartij daarvoor aansprakelijk stelt. Als het om een klein bedrag gaat, kun je deze brief zelf (aangetekend) versturen. Staat er meer op het spel? Dan heb je een jurist of advocaat nodig.

Anouk Meppelink
Jurist
Arthur van Eelen
Senior jurist
Judith Pol
Senior jurist
Nanette Mikkers
Jurist
Fabrice Fouchier
Jurist
Burak Bekdur
Jurist

Bewijs verzamelen

Ook al is het voor jou nog zo duidelijk dat de ander de schuldige is, je moet het ook kunnen bewijzen. Verzamel daarom zoveel mogelijk papieren en maak foto’s die de schade kunnen aantonen. Noteer namen en telefoonnummers van getuigen, zij kunnen vertellen wat de toedracht was van het ongeluk. Moet je naar het ziekenhuis of de huisartsenpost, zorg dan dat er een volledig en uitgebreid medisch dossier wordt gemaakt. Indien mogelijk laat je de politie een politierapport opstellen. Hoe meer bewijzen je verzamelt, hoe beter.


Aansprakelijk stellen na een verkeersongeval

Je bent betrokken bij een verkeersongeval. Schade aan je auto is al vervelend genoeg, maar wat als er ook sprake is van letselschade? Het is ten eerste belangrijk dat je weet wie de tegenpartij is. Schrijf daarom altijd het kenteken van zijn auto op. Nog beter is het als je samen een schadeformulier kan invullen. Als je een verzekering hebt, is het belangrijk om deze direct op de hoogte te stellen. Bij een verkeersongeval zijn er bijna altijd getuigen. Sommige mensen houden zich liever afzijdig, maar juist hun getuigenis is van belang. Schrijf daarom namen en telefoonnummers op en vraag of ze mee willen werken als dat nodig is. De verklaring van getuigen is ontzettend belangrijk. Anders is het jouw woord, tegen die van de tegenpartij. Dat maakt het lastig om de aansprakelijkheid aan te tonen. Ook al ben je boos, probeer na het ongeval zo rustig mogelijk te blijven. Verzamel bewijzen, maak foto’s (of vraag anderen foto’s te maken) en praat met getuigen. Op die manier sta je sterker in schoenen bij het eisen van een schadevergoeding of smartengeld.


Voorbeeld aansprakelijkheidsstelling

Iemand aansprakelijk stellen doe je per aangetekende brief. Verstuur deze aansprakelijkheidsstelling zo snel mogelijk na het ongeluk of ongeval. Het is belangrijk dat je de adresgegevens van de tegenpartij hebt genoteerd, de brief moet immers wel goed aankomen. Verder heb je bewijzen nodig, die je bij de brief kan voegen. Leg daarom vast:

  • wat er precies gebeurd is;
  • wat de oorzaak van de schade is;
  • maak foto’s van de situatie, zorg dat de schade er duidelijk op te zien is;
  • noteer namen en telefoonnummers van getuigen;
  • verzamel belangrijke papieren, zoals kopieën van herstelnota’s, verklaringen van onafhankelijke deskundigen, het schaderapport van de politie en eventueel een verklaring van de arts.

Zeg in de brief dat je de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Vermeld hierbij alle schadeposten en deel mee dat de schade die nog volgt eraan toegevoegd moet worden. Je vermeldt dat op grond van Boek 6, artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek iemand die door een onrechtmatige daad een ander schade berokkent, verplicht is de schade te vergoeden. In de meeste gevallen is het verstandig om de aansprakelijkheidsstelling door een jurist op te laten stellen. Deze heeft ervaring en weet precies waar je recht op hebt.


Schadeclaim indienen

Heeft de tegenpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan kun je een schadeclaim indienen. Hierin vermeld je alle schade die je hebt opgelopen, plus de schade die je nog verwacht. Bij het aansprakelijk stellen en het indienen van een schadeclaim heb je (bijna) altijd een jurist of advocaat nodig. Je krijgt namelijk te maken met de juridische afdeling van een grote verzekeringsmaatschappij. Het is lastig daar alleen iets tegen te beginnen. De kosten voor de rechtshulp kun je meestal meenemen in de schadeclaim. Win je de zaak, dan zullen deze kosten dus door de tegenpartij worden betaald.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

>