naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Conflict met je verhuurder

Je hebt de huur opgezegd en nu weigert de verhuurder je borg terug te betalen. Terwijl je de woning in goede staat oplevert en geen huurachterstand hebt. Neem eerst contact op met je verhuurder en probeer samen tot een oplossing te komen.

Zorg voor voldoende bewijs. Bijvoorbeeld de huurovereenkomst waarin een bepaling over de borg is opgenomen en een betalingsbewijs van de borg. Lukt het niet om samen met je verhuurder tot een oplossing te komen? Onze ervaren juristen staan al voor je klaar.

Bekijk onze oplossingen > Veelgestelde vragen >
Jouw rechten en plichten

Je hebt recht op terugbetaling van de borg. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

1 Je moet de woning in goede staat opleveren
Na je opzegging moet de verhuurder de woning inspecteren. Geeft hij zijn akkoord, dan heb je recht op terugbetaling van de borg. Het uitgangspunt hierbij is dat je de woning achterlaat zoals deze was toen je erin trok, tenzij je met de verhuurder hierover andere afspraken hebt gemaakt.
2 Je hebt geen betalingsachterstand
De verhuurder kan de borg verrekenen met eventueel nog te betalen huur en soms ook met andere posten. Als die er zijn, staat dat in de huurovereenkomst.
De woning herstellen

Vindt de verhuurder dat er zaken hersteld moeten worden, dan moet hij duidelijk aangeven wat je moet herstellen en je de kans geven de werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren. Als je ervoor kiest dat niet te doen, mag de verhuurder het herstel op jouw kosten laten uitvoeren en deze kosten verrekenen met de borg.

Heb je geen afspraken gemaakt over de terugbetalingstermijn van de borg of is de afgesproken termijn verstreken? Stuur de verhuurder dan een brief waarin je hem vraagt om de borg terug te betalen. Geef hem hiervoor een redelijke termijn. Meestal is dit 2 weken.

Juridisch waterdichte huurovereenkomst

Voorkom problemen met een juridisch waterdicht én duidelijke huurovereenkomst. Laat jouw huurovereenkomst checken of opstellen door onze juristen. Zo weet je zeker dat je sterker in je recht staat.

Juridische documenten

Heb je vragen of wil je liever even bellen? Bel ons op:

088 - 327 9841

ma. t/m vr. van 8.30 uur t/m 17.30 uur

  • Borg aan jou terugbetalen
  • Hoogte van de borg
  • Borg verrekenen
Hoe lang heeft de ver­huur­der de tijd om de borg te­rug te be­ta­len?

Wanneer en hoe snel je verhuurder de borg moet terugbetalen is niet wettelijk vastgelegd. Vaak staat dit wel in de huurovereenkomst. Is er geen termijn afgesproken en betaalt je verhuurder de borg niet terug? Dan moet je hem zelf aanschrijven en een termijn geven waarbinnen hij de borg moet terugbetalen. Meestal is dit 2 weken.

Hoe­veel borg mag je ver­huur­der vra­gen?

Er zijn geen vaste bedragen voor de hoogte van een borg (waarborgsom). Het meest gangbaar is een borg van één maand huur. Is je huur laag, dan is een borg van twee maanden acceptabel. Over het algemeen wordt een borg die hoger is dan drie maanden huur als onredelijk beschouwd.

Waar­mee mag de ver­huur­der jouw borg ver­re­ke­nen?

Je verhuurder mag de borg verrekenen met de kosten voor het herstel van schade die door jouw toedoen is ontstaan. Dit kan al tijdens de huurperiode, maar ook na beëindiging wanneer je verhuurder na een inspectie besluit de schade te herstellen. Vind je dat je niet aansprakelijk bent voor de schade? Dan kun je bezwaar maken. Je verhuurder moet dan aantonen dat de schade wel door jou is veroorzaakt.

Ook dit is Flexx van DAS
Groot en deskundig netwerk

Groot en deskundig netwerk van juristen
Onze juristen zijn gespecialiseerd in bijna ieder juridisch conflict. Zo is er meestal een jurist die jou kan helpen.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Wij vragen een eenmalig en vast bedrag per oplossing. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en heb je geen verrassingen achteraf.

Je betaalt alleen voor hulp die jij nodig hebt

Alleen betalen voor hulp die jij nodig hebt
Wij adviseren je graag welke stappen je kunt nemen. Welke stappen je wil nemen, bepaal je helemaal zelf.

>