naar DAS.nl

Erfgrens bepalen

Wil je een erfafscheiding plaatsen, een uitbouw maken of een boom planten vlakbij de erfgrens? Dan is het zaak om te weten waar de erfgrens precies ligt. Ook kan het zijn dat je buren bij de erfgrens bezig zijn en dat je het daar niet mee eens bent. Voor je er iets tegen kunt doen, moet je weten wat je rechten zijn. Er zijn strenge regels over wat wel en wat niet mag. Kom je er niet uit met je buren? Dan kun je een jurist om hulp vragen.

 

 

Juridische hulp

De erfgrens bepalen

In het burenrecht staan duidelijke regels over erfafscheiding en erfgrens. Heb je geen idee waar de grens tussen jouw tuin en die van je buren precies ligt? Dan kun je de erfgrens bepalen. De kadastrale grenzen van jouw perceel vraag je op bij het kadaster. Het kadaster houdt namelijk precies bij waar de grenzen zijn en wat van wie is. Ben jij of je buren het niet eens met de grenzen die het kadaster aangeeft? Dan kun je ze vragen de erfgrens opnieuw te meten. Er kan door de jaren heen namelijk best wat veranderd zijn.

Erfgrens verjaring

Wat als je schutting al jaren op het erf van je buren staat en opeens willen ze dat je hem verplaatst? Dan kan het zijn dat je hem mag laten staan, omdat de erfgrens ondertussen verjaard is. Na een verjaringstermijn van 10 jaar ben je (te goeder trouw) eigenaar geworden van het stuk grond. Te goeder trouw wil zeggen dat je niet wist dat het stuk grond eigenlijk niet van jou was. Wist je dat wel? Dan kun je je niet op te goeder trouw beroepen. Is de verjaringstermijn 20 jaar, dan mag je het stuk grond voor altijd blijven gebruiken. Dus gebruik je al 20 jaar – zonder dat je het wist – een stuk grond van de buren en ze protesteren daar niet tegen? Dan ben je inmiddels eigenaar geworden. Door de verjaring is de erfgrens dus verplaatst.

Ruzie over de erfgrens

Er kunnen allerlei ruzies ontstaan over de erfgrens. Je buren plaatsen een schutting over de erfgrens, dus in jouw tuin. Of ze willen niet meebetalen aan het onderhoud van de gemeenschappelijke erfafscheiding. Ook kun je onenigheid krijgen over waar de erfgrens precies ligt. Misschien beweren je buren wel dat een deel van jouw tuin eigenlijk van hun is. Het is bij een probleem met je buren belangrijk om er eerst over te praten. Daarnaast kun je (tegen betaling) bij het kadaster opvragen wat de eigenlijke erfgrens is. Is er sprake van verjaring? Dan zal je moeten aantonen dat de grond al zeker 10 jaar door jou (en eventuele vorige bewoners) wordt gebruikt. Dat kan door middel van oude foto’s of verklaringen van buren of eerdere bewoners.

Naar de rechter

Kom je er niet uit en ontstaat er een burenruzie? Dan kan een mediator helpen om toch tot een oplossing te komen waarmee iedereen blij is. Een mediator helpt bij het maken van nieuwe afspraken en deze goed vast te leggen. In het uiterste geval kun je de rechter vragen de erfgrens (opnieuw) te bepalen. Dit kan altijd en kan dus niet verjaren. De rechter mag de grond opnieuw verdelen in gelijkwaardige en ongelijkwaardige delen of geheel aan één van de partijen toewijzen. Ook kan hij een schadevergoeding opleggen.

Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieƫnhuizen - Manager Adviesteam
>