naar DAS.nl

Boom kappen

Je hebt een grote berk in je achtertuin staan. Het is jouw boom en jij wil de boom kappen. Mag dat zomaar? Dat verschilt per gemeente. In sommige gemeentes heb je een vergunning nodig voor het kappen van een boom. Als je die niet hebt en de boom toch kapt loop je kans op een boete. Zeker als je buren het er niet mee eens zijn. Voor je het weet heb je het met je buren aan de stok. Verdiep je daarom eerst in de wetgeving voor je aan het kappen slaat.

 

 

Juridische hulp

Kapvergunning

In de meeste gemeentes heb je een kapvergunning nodig voor het kappen van een boom. Ze willen hun bomen namelijk goed beschermen. Tegenwoordig heet deze vergunning een omgevingsvergunning (voluit: omgevingsvergunning voor de activiteit vellen houtopstand). Wanneer je die precies moet aanvragen ligt aan jouw gemeente. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld een kapvergunning nodig als je:

 • bomen en struiken gaat kappen, snoeien (bij meer dan 20%) en bij de eerste keer knotten. Voor bomen die jaarlijks worden geknot, heb je geen vergunning nodig.
 • je bomen en struiken gaat verwijderen en verplaatsen.
 • Bij mogelijke schade aan bomen en struiken. Wanneer je gaat bouwen, uitbreiden of kabels en leidingen gaat verleggen en daardoor een beschadiging kan plaatsvinden aan de boom of de wortels.

Als eigenaar van de boom vraag je de kapvergunning aan. Of je die nodig hebt, hangt in veel gemeenten af van de grootte van de boom. Er wordt gekeken naar de omtrek van de stam op een hoogte van 1,30 meter. Heeft de stam een bepaalde dikte (bijv. 20 cm of 31 cm in bepaalde gemeentes), dan heb je een vergunning nodig. Alle bomen die dunner zijn mag je dan kappen zonder vergunning. Ook in een kleine tuin die niet zichtbaar is vanaf de weg, mag je soms je boom kappen zonder vergunning.

Let op: de regels verschillen per gemeente. Controleer daarom altijd bij jouw gemeente of je wel of niet een kapvergunning nodig hebt. Dit staat in de bomenverordening. Er zijn ook gemeentes waar je wél jouw boom mag kappen zonder vergunning. Maar let er dan goed op dat het geen beschermde boom is.

Wanneer krijg je wel of niet een vergunning?

Moet je een vergunning aanvragen? Dan zijn daar meestal kosten aan verbonden. Die betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen. De kosten liggen meestal rond de 100 euro. Vervolgens bekijkt een boomspecialist of je de vergunning ook daadwerkelijk krijgt. De meeste gemeenten willen hun bomen beschermen, en verstrekken de vergunning daarom niet zomaar. Soms ben je zelfs verplicht om nieuwe boom terug te planten of moet je betalen zodat de gemeente dit voor je kan doen.

Je krijgt meestal wel een vergunning als:

 1. De boom ziek is
 2. De boom gevaar voor de omgeving oplevert

Je krijgt meestal geen vergunning als:

 1. Je wilt kappen omdat de boom jouw uitzicht of lichtinval verstoort
 2. Je wilt kappen door overlast van vogels, bladluis of vallende bladeren
 3. Je een monumentale boom wilt kappen. Een monumentale boom staat op de lijst van beschermde bomen

Boom kappen tijdens broedtijd mag niet

Over een ding zijn alle gemeenten het eens: een boom kappen tijdens het broedseizoen mag niet. De Flora- en Faunawet geeft namelijk aan dat er in die periode geen enkele boom mag worden gekapt. Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt per soort. Sommige vogelsoorten beginnen al in februari te broeden en andere broeden nog in augustus. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en te vernielen. Alleen als je zeker weet dat je dit niet doet, mag kappen wel. Weet je niet zeker of je boom mag kappen? Vraag dan even na welke regels in jouw gemeente van toepassing zijn.

Stappenplan kapvergunning aanvragen

 1. Informeer bij je gemeente of je een kapvergunning nodig hebt. De regels zijn bij iedere gemeente anders.
 2. Vraag de vergunning aan. Dat kan meestal online. Geef zo goed mogelijk aan wáárom je de boom wilt kappen. Voeg bijvoorbeeld een rapport van een boomdeskundige toe als de boom ziek is. Let op: je kunt de vergunning alleen aanvragen als je eigenaar bent van de boom.
 3. Beslistermijn.Eerst publiceert de gemeente jouw aanvraag in de krant of op internet. Binnen 8 weken moet de gemeente een beslissing nemen. Als ze meer tijd nodig hebben, kan de termijn met 6 weken worden verlengt. Dit moeten ze wel op tijd laten weten. Voor complexe aanvragen is de termijn maximaal 26 weken.
 4. Beslissing van de gemeente. De gemeente laat weten wat de beslissing is. Hoor je niets binnen de termijn van 8 weken, dan kun je ervan uitgaan dat je de vergunning krijgt. Hier krijg je binnen 2 weken bericht over. Laat de gemeente niets van zich horen? Dan kun je vragen om toekenning van een dwangsom (boete).
 5. Bezwaar.Vanaf één dag voordat de vergunning aan je gestuurd is, kunnen buren (of bijv. stichtingen) bezwaar maken. Als er bezwaar wordt ingediend, ben je niet verplicht om te wachten met het kappen. Wel kan er een voorlopige voorziening bij de rechter worden gevraagd om de kap zo lang tegen te houden.
Maartje Frankevijle
Jurist arbeidsrecht
Marc Ceelen
Jurist arbeidsrecht & contractueel recht
Suzanne Mollee
Jurist arbeidsrecht
Ramon van Lieshout
Jurist arbeidsrecht & onroerende zaken
Kyra ten Pas
Jurist contractueel recht
Anco Goldhoorn
Jurist contractueel recht

Boom kappen zonder vergunning

Wat als je een boom zomaar kapt, zonder dat je een vergunning hebt? Ten eerste is het belangrijk om te weten óf je een vergunning nodig hebt. In sommige gemeenten mag je een boom kappen zonder vergunning. Ook voor kleine bomen heb je niet altijd een vergunning nodig. Heb je wél een vergunning nodig? Vraag die dan ook aan. Denk niet zat je zomaar wegkomt met het stiekem kappen of doodsnoeien van een boom. Grote kans dat buren gaan klagen en veel gemeentes maken gedetailleerde luchtfoto’s waarop het zichtbaar zal zijn. Illegale velling is dus niet aan te raden. Het is een strafbaar feit en je kunt er een fikse boete voor krijgen.

Wat is de boete voor kappen zonder vergunning? Dat hangt af van de waarde van de boom. De boete kan variëren van honderd tot tienduizenden euro’s voor een bijzondere boom. Daarnaast is er vaak een herplantplicht voor een grotere boom dan degene die je hebt gekapt. En zo’n grote boom is ook vrij kostbaar.

Bezwaar maken tegen een kapvergunning

Hebben jouw buren een kapvergunning gekregen, maar ben jij het daar niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken. Je vindt bijvoorbeeld dat je door de kap geen privacy meer hebt. Of je krijgt daardoor uitzicht op een lelijke weg. Kortom: het bederft jouw woonplezier. Je kunt binnen 6 weken vanaf de datum dat de vergunningsaanvraag is gepubliceerd bezwaar indienen. De gemeente zal vervolgens een nieuwe beslissing nemen. Ze kunnen er dan voor kiezen om het oude besluit te behouden, te wijzigen of in te trekken. Tegen dat besluit kan weer beroep worden ingediend bij de rechtbank.

Direct hulp van ervaren juristen. Zonder verzekering.

Vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf.

Tevreden klanten. Beoordeling van 4 sterren.

Vragen? Wij helpen je graag.
Hanan Drieƫnhuizen - Manager Adviesteam
>