naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Conflict over verlof

Je hebt vakantie of ouderschapsverlof aangevraagd. Maar je werkgever weigert jouw verzoek. Kan dat zomaar? Je hebt toch zeker recht op vrije dagen? Al zijn er uitzonderingen. Onze juristen informeren je hier graag over.

Vraag aan je werkgever waarom je verzoek niet is goedgekeurd. Mogelijk kunnen jullie samen al tot een oplossing komen. Houd je in ieder geval aan je arbeidsovereenkomst. Doe je dit niet? Dan loop je het risico geen of minder salaris te ontvangen, of zelfs ontslagen te worden.

Bekijk onze oplossingen > Veelgestelde vragen >
Wettelijk minimum aantal vakantiedagen

Je hebt recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Dat is per jaar 4x het aantal overeengekomen arbeidsuren per week. Werk je bijvoorbeeld 40 uur? Dan heb je recht op 160 uur (20 dagen) vakantie per jaar.

Ook kun je op grond van de arbeidsovereenkomst of de cao meer vakantiedagen opbouwen. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Recht op ouderschapsverlof

Het recht op ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan je kinderen. Dat geldt voor jou en je partner en je kunt het voor ieder kind apart opnemen.

Je hebt recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof verdeeld over 12 maanden. Dit ouderschapsverlof moet je per week opnemen en mag per week niet meer dan de helft van je arbeidsomvang (arbeidsuren) bedragen.

Arbeidscontract laten checken

Voorkom gedoe en problemen. Wij checken graag voor jou je arbeidscontract. Zo weet je zeker dat je je handtekening kunt zetten, en met een goed gevoel aan de slag kan.

Juridische documenten

Heb je vragen of wil je liever even bellen? Bel ons op:

088 - 327 9830

Ma. t/m vr. van 8.30 uur tot 17.30 uur
  • Vakantieaanvraag
  • Ouderschapsverlof
Wan­neer mag je werk­ge­ver je ver­zoek wei­ge­ren?

Je werkgever is altijd verplicht om je vakantie goed te keuren, als je deze op tijd en schriftelijk hebt aangevraagd. Tenzij:

  • Er sprake is van verplichte vakantiedagen die je in een andere periode moet opnemen (zoals de bouwvak) of het om dagen gaat waarop je juist geen vakantie mag opnemen.
  • Er sprake is van een gewichtige redenen, bijvoorbeeld plotselinge drukte of wanneer je onmisbaar bent door ziekte of ontslag van andere werknemers. Je werkgever moet de redenen aantonen en schriftelijk aan je laten weten.
  • Je niet voldoende vakantiedagen hebt. Bespreek in dit geval met je werkgever wat er wel mogelijk is.

Als je werkgever je vakantieaanvraag terecht heeft geweigerd, kun je niet in de door jou voorgenomen periode op vakantie. Hoe vervelend dit ook is, zeker als je al concrete vakantieplannen hebt gemaakt of (aan)betalingen heeft gedaan. Ga je toch op vakantie of kom je niet werken, dan loop je het risico dat je geen salaris ontvangt of wordt ontslagen wegens werkweigering.

Wan­neer mag je werk­ge­ver een goed­keu­ring in­trek­ken?

Alleen wanneer er sprake is van een gewichtige reden mag je werkgever een al goedgekeurde vakantie intrekken. Hij moet dit gemotiveerd aantonen en is verplicht om je schade te vergoeden. Denk aan boekings- en annuleringskosten voor vluchten en hotels.

Je kunt vakantiedagen laten uitbetalen

Wil je vakantiedagen die je (toch) niet opneemt laten uitbetalen? Dan geldt het volgende:

  • Wettelijke vakantiedagen mag je tijdens je arbeidsovereenkomst niet laten uitbetalen, maar wel wanneer de overeenkomst eindigt.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen mag je laten uitbetalen, maar hier staat meestal een vergoeding van jouw kant tegenover.
Waar­aan moet je ver­zoek vol­doen?

Je aanvraag voor ouderschapsverlof moet deze voorwaarden voldoen:

  • Zodra je bij je werkgever in dienst bent, kun je ouderschapsverlof aanvragen.
  • Je bent ouder van een kind dat jonger is dan 8 jaar, waarvoor je nog niet eerder ouderschapsverlof hebt opgenomen. Dit mag jouw biologische kind zijn, maar ook een erkend of geadopteerd kind of een kind dat bij jou woont en door jou wordt verzorgd.
  • Je hebt het verzoek tot ouderschapsverlof schriftelijk ingediend, 2 maanden vóór de gewenste ingangsdatum.

In de aanvraag staat in ieder geval voor welke periode je verlof wil opnemen, voor hoeveel uur per week je verlof wil opnemen en op welke wijze je dit verlof wil invullen.

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan moet je werkgever je verzoek goedkeuren. Je werkgever mag alleen een afwijkend verzoek of de door jou gewenste spreiding van de uren weigeren. Hiervoor moet hij gewichtige redenen hebben en hij moet deze aantonen. Jouw verlof leidt bijvoorbeeld tot onoverkomelijke problemen. In de praktijk wordt een weigering zelden door een rechter bevestigd.

Ge­vol­gen voor je in­kom­sten

Ouderschapsverlof is vrijwel altijd onbetaald verlof. Je krijgt dus geen salaris of daarvan afhankelijke loonbestanddelen, zoals vakantiegeld, betaald over de verlofuren. Je bouwt ook geen vakantiedagen op over de uren die je niet werkt.

Ook de toeslagen van de Belastingdienst, zoals kinderopvangtoeslag, hangen af van de hoogte van je inkomen. Als je ouderschapsverlof hebt, werk je minder uren en is je salaris dus lager. Geef een verandering in jouw inkomen vanwege ouderschapsverlof daarom door aan de Belastingdienst. Het is mogelijk dat je inkomen tijdens je ouderschapsverlof onder het sociaal minimum komt. Je kunt dan misschien aanvullende bijstand krijgen. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Ook dit is Flexx van DAS
Groot en deskundig netwerk

Groot en deskundig netwerk van juristen
Onze juristen zijn gespecialiseerd in bijna ieder juridisch conflict. Zo is er meestal een jurist die jou kan helpen.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Wij vragen een eenmalig en vast bedrag per oplossing. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en heb je geen verrassingen achteraf.

Je betaalt alleen voor hulp die jij nodig hebt

Alleen betalen voor hulp die jij nodig hebt
Wij adviseren je graag welke stappen je kunt nemen. Welke stappen je wil nemen, bepaal je helemaal zelf.

>