naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Recht op je verdiende loon

Conflict over je salaris

Je werkt niet voor niets. Als je salaris niet of maar voor een deel wordt uitbetaald, is dat niet fijn. Zeker als daar geen duidelijke reden voor is. En als je ernaar vraagt bij je werkgever krijg je geen of geen bevredigend antwoord. Je hebt nu een geschil over je loon.

Het allerbelangrijkste is dat je je aan je arbeidsovereenkomst houdt. Blijf daarom gewoon doorwerken, zelfs als je daar geen of te weinig salaris voor krijgt. Doe je dit niet, dan kan je zelfs ontslagen worden. Onze juristen staan voor je klaar om je te helpen, zodat je weer krijgt waar je recht op hebt.

Bekijk onze oplossingen > Veelgestelde vragen >
Recht op achterstallig salaris

Je hebt recht op achterstallig salaris wanneer:

  • Je gewoon doorwerkt
  • Je je bereid en beschikbaar stelt om te werken
  • Je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was
  • Je vrijgesteld bent van werk Je ontslag werd teruggedraaid
  • Je niet werkte wegens persoonlijke omstandigheden
  • Je op een goedgekeurde vakantie was

Wij adviseren om niet zelf betalingsafspraken te maken. Hiermee kun je namelijk indirect afstand doen van je loonvordering, en daarmee je rechten op uitbetaling.

Je werkgever kán je niet betalen

Als jouw werkgever je niet kán betalen, is er een betalingsonmacht vanwege bedrijfseconomische redenen. Je werkgever moet dit melden aan het UWV, omdat het UWV vaak de betaling van jouw salaris kan overnemen. Deze loongarantie geldt alleen als er eerder uitstel van betaling is verleend, of na een faillissement.

Zelf faillissement aanvragen

Weet je zeker dat je werkgever niet kan betalen door financiële problemen, maar kijkt er nog geen rechter naar de zaak? Dan kun je zelf het faillissement van je werkgever aanvragen. Dat doe je samen met nog één andere schuldeiser. Bedenk wel dat dit grote gevolgen heeft voor je werkgever, en voor je baan.

Je werkgever wíl je niet betalen

Soms wil je werkgever niet betalen. Bijvoorbeeld omdat je werkgever vindt dat je niet of te weinig werkt, je re-integratieverplichtingen niet bent nagekomen of dat je je werk niet goed doet.

Schrijf dan een brief waarin je je werkgever vraagt dit alsnog te doen. Dit doe je heel eenvoudig zelf met onze gratis voorbeeldbrief. Je werkgever mag je weigeren salaris te betalen, maar alleen als er een gegronde aanleiding voor is.

Heb je vragen of wil je liever even bellen? Bel ons op:

088 - 327 9830

Ma. t/m vr. van 8.30 uur tot 17.30 uur
  • Je werkgever verlaagt je salaris
  • Je verdient minder dan je directe collega
  • Je ontvangt salaris volgens een andere schaal
Je werk­ge­ver ver­laagt je sa­la­ris

Op je salarisstrookje zie je ineens dat je salaris is verlaagd. Maar dat mag niet zomaar. Je werkgever mag je salaris alleen bij hoge uitzondering verlagen. Daarvoor moet hij aantonen dat zijn belang zwaarder weegt dan dat van jou. Bijvoorbeeld als anders een onacceptabele situatie op werk ontstaat als je werkgever er financieel slecht voor staat.

In alle gevallen moet je werkgever eerst proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, helpen onze juristen je graag om dit op te lossen.

Je ver­dient min­der dan je di­rec­te col­le­ga

Jij en je collega werken in dezelfde functie- of salarisschaal, maar toch verdien je minder. In de praktijk komt dit niet vaak voor, maar het mag wel. Bijvoorbeeld als jouw collega langer in dienst is.

Je ont­vangt sa­la­ris vol­gens een an­de­re schaal

Je werkgever mag je niet uitbetalen volgens een lagere salarisschaal. Je werkgever moet zich namelijk houden aan de voorschriften voor de functieschalen die in jouw cao staan. Wel mag je werkgever je in een hogere schaal indelen terwijl je salaris hetzelfde blijft. Bijvoorbeeld vanwege een (toekomstige) functieverandering of herziening van de schalen.

Je werkgever kan je zo ook plaatsen in een lagere salarisschaal maar wel op een hogere functietrede. Eventueel met een toeslag om je salaris zo gelijk te houden.

"Ik werd goed en correct geholpen en zou de volgende keer als ik weer hulp nodig heb weer direct jullie hulp inschakelen."

De heer / mevrouw P.K.De heer/mevrouw P.K.
Eindhoven

Af­spra­ken over loons­ver­ho­ging

Als je werkgever schriftelijk of mondeling een loonsverhoging heeft toegezegd, moet die afspraak nagekomen worden. Stuur een brief als je werkgever dit niet doet. Hierin vraag je om je loonsverhoging met terugwerkende kracht alsnog uit te betalen. Geef je werkgever 14 dagen de tijd. Heb je daarna je loonsverhoging nog niet ontvangen? Dan helpen we je graag dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Je bonus of winstuitkering wordt niet uitbetaald

Als je de afgesproken doelen hebt bereikt of de beoogde winst is behaald, heb je recht op een bonus of winstuitkering. We adviseren je ook om in je cao te bekijken wat hierover is opgenomen.

Ook dit is Flexx van DAS
Groot en deskundig netwerk

Groot en deskundig netwerk van juristen
Onze juristen zijn gespecialiseerd in bijna ieder juridisch conflict. Zo is er meestal een jurist die jou kan helpen.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Wij vragen een eenmalig en vast bedrag per oplossing. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en heb je geen verrassingen achteraf.

Je betaalt alleen voor hulp die jij nodig hebt

Alleen betalen voor hulp die jij nodig hebt
Wij adviseren je graag welke stappen je kunt nemen. Welke stappen je wil nemen, bepaal je helemaal zelf.

>