naar DAS.nl

Kan mijn werkgever mijn werkdagen of werktijden eenzijdig wijzigen?

Je werkgever mag niet zonder overleg van het ene op het andere moment jouw arbeidsvoorwaarden veranderen. Dus ook niet de dagen of tijden waarop je werkt.

Als de werktijden als arbeidsvoorwaarde gelden en dus terug te vinden zijn in je overeenkomst, personeelsgids of cao, moet je in principe instemmen met redelijke wijzigingsvoorstellen van je werkgever. In de praktijk gaat het om een afweging tussen jouw belangen en die van je werkgever. Je mag een voorstel alleen afwijzen als dit onredelijk is, met name met het oog op de gevolgen voor je privéleven, en je werkgever geen zwaarwegend belang heeft om je werkdagen of -tijden aan te passen. Wat wel en niet redelijk is, is lastig te voorspellen. Rechters oordelen erg wisselend over de vraag of werkgevers rekening moeten houden met privéomstandigheden van werknemers.

Het is daarom vaak verstandig om hulp in te schakelen van een gespecialiseerde jurist. De juristen van Flexx van DAS helpen je graag.

 

Eerste hulp bij juridische conflicten

Heb jij een juridisch conflict en vind je het tijd om in actie te komen? Onze specialisten staan voor je klaar. Wij helpen je om inzicht te krijgen in je juridische positie. Ook kunnen we voor je onderhandelen. Dit is vaak genoeg om een oplossing af te dwingen.

Beoordeling

Snel weten waar je staat

Onderhandelen met de wederpartij
 • Beoordeling van jouw situatie

 • Inzicht in je kansen

 • Advies over het vervolg

 • Contact met de tegenpartij

 • Versturen van juridische brieven

 • Onderhandeling met de tegenpartij

 • Afspraken maken en vastleggen

 • Eventuele vervolgstap:
 • Onderhandelen = €599

Eenmalig

€ 379

Meest gekozen

        Beoordeling & onderhandeling

Aan de slag met jouw recht

Procedure starten tegen de wederpartij
 • Beoordeling van jouw situatie

 • Inzicht in je kansen

 • Advies over het vervolg

 • Contact met de tegenpartij

 • Versturen van juridische brieven

 • Onderhandeling met de tegenpartij

 • Afspraken maken en vastleggen
Van €978 voor

€ 799

>