naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Conflict over je contract

Je hebt een arbeidscontract en nu wil je werkgever hiervan afwijken. Bijvoorbeeld om andere afspraken te maken over je functie, standplaats of loon. Dit mag niet zomaar, al zijn er uitzonderingen.

Check eerst of er in je contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. Ga ook na wat de concrete gevolgen zijn. Hoeveel ga je er financieel op achteruit? Wat verandert er precies in je werkzaamheden? Wij beoordelen graag jouw situatie en adviseren je graag over jouw rechten en plichten.

Bekijk onze oplossingen > Veelgestelde vragen >
Wat zijn jouw plichten?

Je bent in principe verplicht in te gaan op redelijke voorstellen van de werkgever, ook als er geen sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding. Je moet je als werknemer namelijk ook redelijk gedragen.

Als je dat niet doet, kan dit leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie en soms zelfs tot ontslag. Denk bijvoorbeeld na over een oplossing waarmee je tegemoetkomt aan de wens van je werkgever en waarin ook jij je kunt vinden.

Waar heb je recht op?
1 Je arbeidsovereenkomst bevat geen eenzijdig wijzigingsbeding
Je werkgever mag alleen bij hoge uitzondering een voorstel doen om je arbeidsvoorwaarden te veranderen. Bijvoorbeeld omdat anders een onacceptabele situatie op het werk ontstaat. In dat geval mag je werkgever van jou verwachten dat je op een redelijk voorstel ingaat. Bij het bepalen of een wijziging redelijk is, worden bijvoorbeeld de gevolgen voor je salaris meegewogen.
2 Je arbeidsovereenkomst, cao of personeelshandboek bevat wel een eenzijdig wijzigingsbeding
Ook dan mag je werkgever alleen bij hoge uitzondering eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hij moet wel kunnen aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij die wijziging en dat dit belang veel zwaarder weegt dan jouw belang. Je hoeft ook in dit geval dus niet elke wijziging zomaar te accepteren.

Heb je vragen of wil je liever even bellen? Bel ons op:

088 - 327 9830

Ma. t/m vr. van 8.30 uur tot 17.30 uur
  • Recht op onbepaalde tijd
  • Vast contract voor uitzendkrachten
Wan­neer heb je recht op on­be­paal­de tijd?
  • Als je drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebt gehad zonder tussenpozen van meer dan zes (vóór 1 juli 2015: drie) maanden. Als tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van meer dan zes maanden ligt, begint het tellen opnieuw.
  • Als je meer dan 24 maanden (vóór 1 juli 2015: 36 maanden) voor dezelfde werkgever hetzelfde werk hebt gedaan. Na 24 maanden ben je automatisch voor onbepaalde tijd in dienst. Dat geldt zelfs als je pas twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebt gehad, maar toch meer dan 24 maanden hebt gewerkt. Ook dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er een geldende cao is waarin andere afspraken zijn vastgelegd.

Als je werkgever je in deze gevallen toch een tijdelijk contract aanbiedt, dan geldt dit automatisch als een contract voor onbepaalde tijd.

Wan­neer heb je recht op een vast con­tract als je eerst uit­zend­kracht was?

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst.  Als je vervolgens een contract krijgt van het bedrijf waar je eerst als uitzendkracht werkte, dan gelden voor jou de volgende regels. Hierbij is het wel van belang dat je hetzelfde werk blijft doen.

  • Als je 3 arbeidsovereenkomsten hebt gehad zonder tussenpozen van meer dan 3 maanden, dan zal de vierde overeenkomst een vast contract zijn. Het uitzendcontract telt mee in de rij van tijdelijke contracten, mits je toen hetzelfde werk al deed.
  • Ben je langer dan 36 maanden aaneengesloten in dienst, dan geldt vanaf de dag daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit heet de ketenregeling. Het kan voorkomen dat er in een cao andere afspraken staan. Het is daarom goed om te controleren wat er in jouw cao vermeld staat over de ketenregeling.

Ook dit is Flexx van DAS
Groot en deskundig netwerk

Groot en deskundig netwerk van juristen
Onze juristen zijn gespecialiseerd in bijna ieder juridisch conflict. Zo is er meestal een jurist die jou kan helpen.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Wij vragen een eenmalig en vast bedrag per oplossing. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en heb je geen verrassingen achteraf.

Je betaalt alleen voor hulp die jij nodig hebt

Alleen betalen voor hulp die jij nodig hebt
Wij adviseren je graag welke stappen je kunt nemen. Welke stappen je wil nemen, bepaal je helemaal zelf.

>