naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Direct actie, geen getreuzel

Hoe bereken ik mijn ontslagvergoeding?

De hoogte van je ontslagvergoeding, of ook wel transitievergoeding genoemd, is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. Je ontslagvergoeding is maximaal €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is. 

Bereken hiernaast de hoogte jouw transitievergoeding. Berekening gemaakt? Neem dan niet direct genoegen met de uitkomst. Bij 90% van onze klanten hebben wij een beter voorstel kunnen onderhandelen


Transitievergoeding berekenenBereken je ontslagvergoeding


Start de berekening
De eer­ste 10 jaar in dienst

Voor iedere 6 maanden dat je hebt gewerkt is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris. Met onze rekentool bereken je eenvoudig een indicatie van jouw transitievergoeding. 

Hoog­te van je maand­sa­la­ris be­pa­len

Om de hoogte van je maandsalaris bereken je als volgt:

  • Je basis bruto maandsalaris
  • Je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en overwerktoeslag (van de afgelopen 12 maanden ÷ 12)
  • Eventuele bonussen (van de afgelopen 3 jaar ÷ 36)

 

Lan­ger dan 10 jaar in dienst

In dat geval is de hoogte van je transitievergoeding een kwart (1/4e) van je maandsalaris per 6 maanden dat je gewerkt hebt. Oftewel een half maandsalaris per heel dienstjaar. Dit geldt niet voor de eerste 10 jaar (20 keer 6 maanden) maar alleen voor elk half jaar ná de eerste 10 jaar. 

Voor­beeld­be­re­ke­nin­gen tran­si­tie­ver­goe­ding
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Transitievergoeding 
 2  €1.500
 €1.000
 5  €1.500
 €2.500
 10  €1.500
 €5.000
 15  €1.500
 €8.750
 20  €1.500
 €12.500
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Transitievergoeding 
 2  €3.000
 €2.000
 5  €3.000
 €5.000
 10  €3.000
 €10.00
 15  €3.000
 €17.500
 20  €3.000
 €25.000
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Transitievergoeding 
 2  €4.500
 €3.000
 5  €4.500
 €7.500
 10  €4.500
 €15.000
 15  €4.500
 €26.250
 20  €4.500
 €37.500
Aantal dienstjaren  Bruto maandinkomen Transitievergoeding 
 2  €12.000
 €8.000
 5  €12.000
 €20.000
 10  €12.000
 €40.000
 15  €12.000
 €70.000
 20  €12.000
 €100.00
Wan­ner heb je geen recht op tran­si­tie­ver­goe­ding?

In de volgende gevallen is je werkgever niet verplicht transitievergoeding te betalen:

  • Als jullie het contract met wederzijds goedvinden beëindigen
  • Als je werkgever failliet is verklaard, of in de schuldsanering zit
  • Als je minder dan 2 jaar in dienst bent
  • Als je jonger dan 18 bent en minder dan 12 uur per week werkt
  • Als je vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen
  • Als je ernstig verwijtbaar handelde of nalatig bent geweest
  • Als er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen

 

Bereken je ontslagvergoeding
Wat is je leeftijd?
Jaren en maanden in dienst
(incl. vakantiegeld en 13e mnd)
Ik ben in dienst bij een bedrijf met minder dan 25 werknemers
Ik ben ontslagen om bedrijfseconomische redenen
Jouw indicatieve vergoeding is: Helaas heb je bij minder dan 2 dienstjaren geen recht op transitievergoeding
Sluiten

Opbouw van de ontslagvergoeding

De transitievergoeding, of ook wel ontslagvergoeding genoemd, wordt berekend per zes maanden dienstverband (periodes). Voor de eerste tien jaar (20 periodes) is de vergoeding 1/6e van het maandsalaris per periode. Oftewel 1/3 van één maandsalaris per heel dienstjaar.

Na het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.

De ontslagvergoeding is nooit hoger dan €76.000, of één bruto jaarsalaris als dat meer is.

Let op! Voor medewerkers boven de vijftig met meer dan 10 dienstjaren, die niet bij kleine ondernemingen werken, kan de transitievergoeding anders worden berekend.

Beoordeling van je rechtspositie 

€379

Dit kun je verwachten van onze jurist: 

    Inzicht in waar je juridisch staat

    Beoordeling van je kansen

    Advies over vervolgstappen


Lees meer

Wij onderhandelen met je werkgever 

€799

Onze jurist doet het volgende:

✔   Bepaalt, samen met jou, de strategie en gewenste uitkomst

✔   Neemt contact op met je werkgever

✔   Verstuurt eventuele brieven

✔   Maakt afspraken en leg ze vastBekijk deze oplossing