naar DAS.nl

Geen verzekering nodig

Vaste en scherpe tarieven

Eigen specialist, goed resultaat

Voorkom dat je schulden oplopen

Conflict over een lening

Volgens je bank heb je een betalingsachterstand op een lening. Of je bank wil je lening zelfs beëindigen. Een conflict met de bank los je het liefst zo snel mogelijk op. Maar hoe doe je dit?

Bij een lening ben je verplicht om de overeengekomen aflossingen aan je bank te betalen. Lukt dit niet? Bijvoorbeeld door financiële problemen? Informeer je bank hier dan zo snel mogelijk over. Je bank kan namelijk een betalingsachterstand registeren bij het BKR. Wij adviseren je graag hoe je dit kunt voorkomen.

Bekijk onze oplossingen > Veelgestelde vragen >
Wat ge­beurt er als je je af­los­sin­gen niet op tijd be­taal­t?

Je bank moet jou eerst schriftelijk informeren over de achterstand en je de gelegenheid geven de achterstallige betaling alsnog te voldoen.

Bij meer dan 2 maanden achterstallige betaling kan je bank je ingebreken stellen. Je bank mag dan de leningsovereenkomst ontbinden, en het gehele leningsbedrag in één keer opeisen. Je bank kan hier ook een incassobureau voor inschakelen.

Je kunt het door­lo­pend kre­diet niet af­los­sen

Als je een lening niet meer kunt betalen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten aan de kredietverstrekker. Vraag ook of je een andere betalingsregeling kunt afspreken.

Hiermee voorkom je dat je schuld verder oploopt. Je houdt het aflossen van je schuld dan zelf in de hand.

Heb je vragen of wil je liever even bellen? Bel ons op:

088 - 327 9821

ma. t/m vr. van 8.30 uur tot 17.30 uur

  • Wat is het BKR?
  • Jouw rechten en plichten
  • Rechten en plichten van de kredietverstrekker
  • BKR-registratie verwijderen
Wat is het BKR?

Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Alle kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden worden geregistreerd. Hieronder vallen leningen, maar ook creditcards en debetmogelijkheden op je betaalrekening. Ook als je geen achterstanden hebt, kun je dus geregistreerd staan bij BKR.

Het BKR bewaart de gegevens over een lening tot 5 jaar na aflossing van de lening. Heb je een betalingsachterstand gehad, dan gaan de 5 jaar lopen vanaf de datum dat je kredietverstrekker meldt dat de achterstand is weggewerkt. Na deze 5 jaar wordt de registratie automatisch verwijderd. Gebeurt dit niet, dan moet je je (voormalige) kredietverstrekker vragen de registratie in te trekken.

Jouw rech­ten en plich­ten

Je hebt recht op inzage in je dossier bij BKR. Bij BKR kun je je gegevens wel opvragen, maar niet wijzigen. Dat moet je altijd doen via de kredietverstrekker. Je mag ook weten welke instellingen in de afgelopen 12 maanden jouw dossier hebben opgevraagd. Je bent verplicht om aan je betalingsverplichtingen te voldoen, zoals afgesproken in de overeenkomst.

De rech­ten en plich­ten van de kre­diet­ver­strek­ker

Een kredietverstrekker moet het CKI raadplegen voor deze een lening verstrekt, en dit melden bij BKR. De kredietverstrekker moet jou waarschuwen wanneer er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Minimaal 5 en maximaal 14 dagen van tevoren wordt je ook geïnformeerd dat je betalingsachterstand bij het BKR wordt gemeld. Als je je betalingsachterstand hebt weggewerkt, meldt de kredietverstrekker dit ook bij het BKR.

BKR-regi­stra­tie ver­wij­de­ren

Het BKR verwijdert jouw registratie zodra je de schuld hebt afgelost. Dit gebeurt meestal automatisch na 5 jaar. Is dit niet automatisch gebeurd? Vraag dan je (voormalige) kredietverstrekker de registratie alsnog in te trekken. Je kunt je gegevens wel opvragen bij het BKR, maar niet wijzigen.

Ook dit is Flexx van DAS
Groot en deskundig netwerk

Groot en deskundig netwerk van juristen
Onze juristen zijn gespecialiseerd in bijna ieder juridisch conflict. Zo is er meestal een jurist die jou kan helpen.

Altijd een vast bedrag, geen verrassingen achteraf

Vaste prijzen, dus geen verrassingen achteraf
Wij vragen een eenmalig en vast bedrag per oplossing. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en heb je geen verrassingen achteraf.

Je betaalt alleen voor hulp die jij nodig hebt

Alleen betalen voor hulp die jij nodig hebt
Wij adviseren je graag welke stappen je kunt nemen. Welke stappen je wil nemen, bepaal je helemaal zelf.

>